Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu viimane, 18. töönädal 11. – 14. juunini

Esmaspäev, 11. juuni

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 18. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele riigikontrolör Mihkel Oviir, peaminister Andrus Ansip ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Arupärimised käsitlevad vastavalt maagaasiseaduse direktiiviga vastavusse viimist (nr 161), Kaitsepolitsei aastaraamatut (nr 159), piirikaubandust (nr 165), Nord Streami gaasitoru tulevikku (nr 170) ning PRIA toetusrahade kasutamist (nr 168).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 15. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 12. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (põllumajandusministeeriumi vastutusalas olevates punktides) ning Eesti seisukohad 18. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi ülevaade järgmise istungjärgu õigusloome plaanist; välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); pärandkoosluste ja liigikaitse teemalise väljasõiduistungi kavandamine;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: üldhariduskorralduses kavandatavad muudatused, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 muutmise seaduse eelnõu (240 SE);

majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu (EETL) ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) esindajatega, teemad on vastavalt: tööstuse konkurentsivõime – kaevandustasud, elektri hind ja kohaliku materjali otstarbekam kasutamine teedeehituses ning RMK tutvustus, puidu põletamine Narva jaamades, kutsutud EETL juhatuse esimees Meelis Einstein ja RMK juhatuse esimees Aigar Kallas;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 õiguskantsleri ülevaade järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ülevaade eelmise aasta tegevuse kohta, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper, avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE); arvamus alates 01.01.2011 kehtiva riigilõivuseaduse redaktsiooni § 57 lg-d 1 ja 20 ning lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti ja euroala rahandusest, sealhulgas 2013. aasta riigieelarve strateegiast ning riigieelarve koostamisest ning seonduvatest seadusemuudatustest, EL finantsraamistikust, majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingust ning Euroopa stabiliseerimismehhanismist, osaleb rahandusminister Jürgen Ligi;

riigikaitsekomisjonis – kell 9 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Ämarisse, kus külastatakse rahvusvahelist õppust “Saber Strike 2012” külastamine;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise arutelu lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust; Vastutustundlike naiste konverentsi lastekaitse töögrupi ettepanekute ülevaade ja tutvustus;

väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Ämarisse, külastatakse rahvusvahelist õppust „Saber Strike 2012“;

õiguskomisjonis – kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste (202 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolli ülevaade “Ülevaade valdade ja linnade õiguskuludest ja kohtuasjadest“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Riigikontrolli esindajad; komisjoni tegevuse aruanne; laekunud Riigikontrolli aruanne (ruumis L 333);

Kohtumised:

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Kosovo parlamendi spiiker Jakup Krasniqi ja teda saatev parlamendidelegatsioon. Esmaspäeval, 11. juunil kell 15.30 võtab Kosovo spiikri vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Tähelepanu ajakirjanikud! Kell 16.15 on Toompea lossi Valges saalis Krasniqi ja Ergma pressibriifing.

Teisipäeval, kell 9.15 algab Kosovo parlamendidelegatsiooni kohtumine Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja komisjoni liikmetega, kell 10.15 võtab külalised vastu peaminister Andrus Ansip, kell 11.15 toimub kohtumine Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase ja komisjoni liikmetega ning kell 14 on kavas kohtumine välisminister Urmas Paetiga.

Jakub Krasniq kohtub Eesti visiidil veel Riigikogu aseesimeeste Laine Randjärve ja Jüri Ratasega ning külastab Haapsalut, kus külalisi tervitab linnapea Urmas Sukles.

Teisipäev, 12. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE).

Õiguskantsleri 2011. aasta tegevuse ülevaade. Ettekandega esineb Õiguskantsler Indrek Teder.

Teine lugemine – 4 eelnõu: välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE), kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE) ning erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu (244 OE), Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE), riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE), korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (238 OE) ning elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjoniskell 14 parlamentaarne kuulamine: muuseumiseaduses kavandatavad muudatused, kutsutud kultuuriminister Rein Lang;

majanduskomisjoniskell 14 Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teatise “E-hangete strateegia” osas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust Euroopa statistika kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu; erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE); arvamus Nõukogu määruse kohta, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II); riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2011. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Norman Aas;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE); Praxise analüüs “HIV mõju majandusele”;

väliskomisjonis – kell 13 väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: väljasõiduistung Kohtla-Järvel Viru Keemia Grupis;

Üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb tervitussõnavõtuga keskkonnafoorumil „Hästi korraldatud linnaliikuvus – puhas õhk ja parem elukeskkond“ (Õpetajate majas).

Kell 11.30 – Jüri Ratas külastab Tallinna Haraka Lasteaeda seoses lasteaia 50. aastapäevaga.

Kell 13 – Riigikogu kunstisaalis toimub Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse kommenteeritud väljaande esitlus. Avakõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, raamatut tutvustavad Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ja peatoimetaja Aaro Mõttus.

Kell 14 – Jüri Ratas kohtub Haapsalu Sotsiaalmaja asukate ja personaliga Riigikogus.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja Riigikogu naisteühendus külastavad Lapse Huvikaitse Koda.

Kolmapäev, 13. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 10 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE), kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE), perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE) ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE).

Teine lugemine: sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE) ning abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

Üritused:

Kell 20 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Rahvadiplomaatia aktsiooni: Ülemaailmne Odessiitide Klubi esitleb: “Odessa sõidab Tallinna” avamisel ja Irina Apeksimova ja Timur Vedernikovi muusikute kontsertetendusel „Odessitka“ (Vene teatris).

Neljapäev, 14. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE), välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE), sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu juhatuse pressikonverents Toompea lossis Riigikogu juhatuse koosolekuteruumis (ruum L 240). Kõik ajakirjanikud on oodatud!

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Leinapäeva mälestustseremoonial Linda kivi juures.

Kell 16Ene Ergma osaleb küüditatute ja okupatsiooniohvrite mälestusele pühendatud koosviibimisel Okupatsioonide Muuseumis.

Reede, 15. juuni

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub keskkonnaministri Keit Pentuse ja Tartu Observatooriumi direktori Anu Reinartiga.

Kell 14Ene Ergma            osaleb kodanikuhariduse programmi Minu riik 10. tööaasta pidulikul lõpetamisel Riigikogu konverentsisaalis.

Välislähetused:

10. – 15. juunini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Jordaania Hašimiidi Kuningriigis Ammānis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma väljasõiduistungil.

13. – 19. juunini

Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Karel Rüütli ja liige Rainer Vakra osalevad Brasiilias Rio de Janeiros 1. ülemaailmsel Rio agenda alasel seadusandjate tippkohtumisel.

14. – 16. juunini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Hollandis Haagis Beneluxi parlamendi suveistungil ning Balti Assamblee presiidiumi istungil.

14. – 18. juunini

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Liisa-Ly Pakosta osaleb Soomes Tamperes Eesti-Soome rahvatantsu ja –muusika suursündmusel „Tanssipidot 2012“.  

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside