Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 1. töönädal 11. – 14. jaanuarini

Esmaspäev, 11. jaanuar
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, siseminister Marko Pomerants ning sotsiaalminister Hanno Pevkur Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad vastavalt Koidula raudtee-piirijaama ehitust (nr 339), kriminaalmenetluse menetlustähtaegu (nr 346), eripensionide süsteemi muutmist (nr 341, nr 340), gripivaktsiini (nr 337) ning arstiabi kvaliteedi kontrolli (nr 338).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad keel 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13 algab ELAKi, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni avalik ühisistung Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2008. aasta eelarve täitmise kohta, osaleb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid, Ajakirjanikud on oodatud!
Istungist toimub ka otseülekanne, mida on võimalik vaadata Riigikogu veebilehel aadressil https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx; ELAK jätkab istungit Eesti seisukohtade aruteluga 15. – 16. jaanuarini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu energeetika- ja keskkonnaministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;
keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE); rikkumismenetlus, direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest;
kultuurikomisjonis – keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE);
majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE);
põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (566 SE)
rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); kell 13 algab konverentsisaalis avalik ühisistung ELAKi ja riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2008. aasta eelarve täitmise kohta, osaleb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;
riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE); karistusseadustiku 24. peatüki muutmise seaduse eelnõu algatamine; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (639 SE); riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE); ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE);
väliskomisjonis – välispoliitika arutelu kavandamine täiskogusse olulise tähtsusega riikliku küsimusena 11. veebruaril 2010;
õiguskomisjonis – kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 erikomisjoni 2009. aasta tööaruande ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise ülevaate läbivaatamine; laekunud täiendava avalduse ja majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 algab konverentsisaalis avalik ühisistung ELAKi ja rahanduskomisjoniga, arutusel on Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2008. aasta eelarve täitmise kohta, osaleb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;
 
Teisipäev, 12. jaanuar
 
Kell 10 algaval istungil tulevad esimesele lugemisele sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (639 SE) ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 arutelu pärandkultuuri teemal; arutelu raamatutega samaväärsete infokandjate käibemaksust;
majanduskomisjonis – raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE);  
rahanduskomisjonis – kell 13 komisjoni kevadperioodi töökava arutelu, osaleb rahandusminister Jürgen Ligi;
riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjoniskell 13.45 ühine väljasõiduistung kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjoniskell 14 kohtumine Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esindajatega; Balti Assamblee pöördumine;
õiguskomisjoniskell 14 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 15.15 – Riigikogu välis- ja majanduskomisjon kohtuvad Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraadi asedirektori Peter Balasiga (ruum L251).
 
Kolmapäev, 13. jaanuar
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 4 eelnõu: piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE) ja kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE).
Esimesel lugemisel on samuti 4 eelnõu: keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE), ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE) ning  karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Taani suursaadiku Uffe A. Balsleviga (ruum L253).
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Marju Mutsu mälestusnäituse, kus esitletakse ka temale pühendatud kataloogi. 
 
Neljapäev, 14. jaanuar
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – (kohe pärast täiskogu istungit) audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE);
rahanduskomisjoniskell 10.30 kohtumine kohalike omavalitsuste üksuste liitude esindajatega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE) teemal;
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikohtu 90. aastapäevale pühendatud aktusel (Tartu Ülikooli aulas).
 
Reede, 15. jaanuar
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 19. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Vabariigi Valitsuse eesmärgid Euroopa Liidus Hispaania eesistumisperioodil; Euroopa Komisjoni Lissaboni strateegia jätkustrateegia „Euroopa Liit 2020“ tutvustus;
 
Kohtumised:
 
Kell 9.15 – Riigikaitse komisjoni Mati Raidma kohtub Briti suursaadiku Peter Carter’i ja kaitseatašee kolonelleitnant Ian Watts’iga (ruum L243).
 
Laupäev, 16. jaanuar ja pühapäev, 17. jaanuar
 
Riigikogu esimees Ene Ergma jälgib Viessmann FIS Maailmakarikavõistluste murdmaasuusatamise etappi Otepääl Tehvandi Spordikeskuses.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
10. – 11. jaanuarini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA kodukorrakomitee istungil.
 
13. – 14. jaanuarini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb raportöörina Norras Oslos NATO uue strateegilise kontseptsiooni seminaril.
 
13. – 17. jaanuarini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo osaleb Saksamaal Berliinis põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messi Internationale Grüne Woche 2010 (Rahvusvaheline Roheline Nädal) üritustel. Rohelise Nädala raames toimub toidu- ja põllumajanduse teemaline suurfoorum „Põllumajandus ja kliima muutused – uued ettepanekud poliitilistelt otsustajatelt ja tööstuselt”.
 
14. – 20. jaanuarini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo (15.–18.01) ning liige Mart Nutt (14.–18.01) osalevad OSCE PA ametliku delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kiievis ja Odessas Ukraina presidendivalimistel. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar (14.–18.01) jälgib ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana presidendivalimisi Kiievis ja Simferoopolis. Samuti on vaatlejana Ukraina presidendivalimistel Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jüri Tamm (15.-20.01).
 
15. – 17. jaanuarini
 
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb Türgis Istanbulis Euroopa kultuuripealinna avatseremoonial.

 

 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside