Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pühapäev, 10. detsember

Kell 16 – Riigikogu aseesimehed Maret Maripuu ja Ene Ergma osalevad jõulurahu väljakuulutamisel Jõgeval (kultuurikeskuse esisel väljakul).

Riigikogu VIII istungjärgu 11. töönädal

11. – 14. detsembrini

Esmaspäev, 11. detsember

Kell 15 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimisele korruptsioonivastase seaduse kohta õiguskantsler Allar Jõks. Järgneb vaba mikrofon Riigikogu liikmetele, mis kestab kuni kõnesoovide ammendumiseni.

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form
Arupärimised on aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE); maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1022 SE); jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE).

Kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse eelnõu (994 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE); otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti 2007- 2013″ heakskiitmine” eelnõu (1053 OE).

Maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandus-, kalandus- ja maaelutoetuste rakendamisest 2006. aastal ja aastatel 2004-2006.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, teede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta; konventsiooni ajutise impordi kohta B.4-, B.7-, B.8- ja E-lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (1025 SE); raudteeseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1039 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE).

Põhiseaduskomisjonis –  riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE); andmekaitseinspektsiooni aruande isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmisest 2006. aastal; otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1058 OE).

Rahanduskomisjonis – 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE).

Sotsiaalkomisjonis – inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1059 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Islandi kahepoolsetest suhetest.

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE); autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE); sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – erikomisjoni 2006. aasta  töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2006. aastal; avalikustamisele kuuluvad deklaratsioonid; Eesti Keskerakonna poolt esitatud 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine.

Külalised:

11. – 12. detsembrini

Eestis on visiidil Islandi parlamendi väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Halldór Blöndal’iga. Teisipäeval, 12. detsembril kohtutakse kell 9.15 Riigikogu esimehe Toomas Varekiga, kell 10 välisministeeriumi asekantsleri Mart Laanemäega, kell 11.30 Riigikogu väliskomisjoniga ja kell 14 riigikaitsekomisjoniga.

Üritused:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Soome Eduskunna 100. juubelile pühendatud näituse.

Teisipäev, 12. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas 5 eelnõu esimene lugemine. Muuhulgas arutatakse otsuse muutmist seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega (1061 OE) ning Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamist Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis (1052 OE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (1047 SE).

Maaelukomisjonis – maaelu arengu kava 2007-2013.

Majanduskomisjonis – õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1010 SE); ettevõtluspoliitika arutelu; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1040 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE); Õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1049 SE); otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (1041 OE).

Riigikaitsekomisjoniskohtumine Islandi Parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Halldór Blöndal’iga; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Islandi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 240).

Õiguskomisjonis – piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE);  relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE).

Kolmapäev, 13. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Rein Lang ning kultuuriminister Raivo Palmaru.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 5 eelnõu: esimesena käsitletakse 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE), kavas on ka töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu kolmas lugemine (928 SE). Teisel lugemisel on 6 eelnõu ning esimesel lugemisel samuti 6 eelnõu, teiste hulgas transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamise otsuse eelnõu (1028 OE).

Külalised:

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub lahkuva Ammerika Ühendriikide suursaadiku Aldona Zofia Wos’iga.

Kell 14 esineb Riigikogu istungil kõnega Ukraina president Viktor Juštšenko. Ukraina president kohtub ka Riigikogu esimehe Toomas Varekiga.

Üritused:

Kell 12.30Toomas Varek avab Toompea lossi kunstisaalis disaini rändnäituse „Disain tuleb külla”.

Neljapäev, 14. detsember

Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel 2 eelnõu ning esimesel lugemisel 3 eelnõu.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu detsembriistungil arutusele tulevatest teemadest; OÜ Areto likvideerimine ja alkoholiseadusest tuleneva järelevalvekohustuse üleminek Veterinaar- ja Toiduametile.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (1052 OE).

Väliskomisjonis – kuulamised energiajulgeoleku teemal: Põhja-Euroopa gaasijuhtme (Nord Stream) projekt ja selle piiriülese keskkonnamõju hindamine.

Kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Sule Soysaliga.

Reede, 15. detsember

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 19.-21. detsembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud: põllumajandusminister Ester Tuiksoo, keskkonnaminister Rein Randver; Eesti seisukohad 18. detsembril toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Rein Randver; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega.

Külalised:

Kell 9.45 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Bosnia ja Hertsegoviina uue suursaadiku Jakov Skočibušić’iga. 

*       *       *

Välislähetused:

9. – 12. detsembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Aserbaidžaanis Bakuus ENPA poliitikakomitee istungil seoses raporti „Energia kasutamine poliitilise survevahendina” ettevalmistamisega.

10. – 14. detsembrini

NATO Parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA transatlantilisel foorumil. Arutusel on NATO roll pärast Riia tippkohtumist, olukord Afganistanis ja Lähis-Idas, Kagu-Aasia julgeoleku tulevik jmt.

11. – 15. detsembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse küsimustega tegelev komisjon) 41. plenaaristungil.

12. – 14. detsembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee istungil. Käsitletakse Armeenia, Albaania, Aserbaidžaani, Ukraina, Moldova ja Montenegroga seotud probleeme, samuti Venemaa-Georgia konflikti.

13. – 17. detsembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp (13. – 16. dets.) ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad Aserbaidžaani parlamendi kutsel Aserbaidžaanis Bakuus põhiseadus-, kultuuri- ja haridusalastel konsultatsioonidel.

14. – 17. detsembrini

Leedus Vilniuses toimub Balti Assamblee 25. istungjärk ning sellega seoses ka 12. Balti Nõukogu kohtumine ning Balti Assamblee ja Põhjamaade iga-aastane kohtumine. Assambleel osaleb Eesti delegatsioon, kuhu kuuluvad delegatsiooni juht Andres Taimla, asejuht Trivimi Velliste ning liikmed Olav Aarna, Küllo Arjakas, Ants Pauls, Sven Sester, Jüri Tamm, Vladimir Velman, Väino Linde (15. – 17. dets.) ja Toomas Alatalu (14. – 15. dets.). Arutusel on Balti riikide ja Euroopa Liidu uute naabermaade vahelise koostöö toetamine, terrorismi ohud ja probleemid ning terrorismi ennetamisega seotud küsimused.

15. – 16. detsembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Leedus Vilniuses ENPA poliitikadirektoraadi korraldataval Valgevene teemalisel konverentsil. Räägitakse võimalikust koostööst Valgevene üldrahvalike probleemide lahendamiseks, Valgevene energiaalasest julgeolekust, Valgevene kohast rahvusvahelisel areenil jmt.

18. – 20. detsembrini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Pariisis Lääne-Euroopa Liidu (WEU) assamblee 52. plenaaristungil. Arutusel on Euroopa roll Lähis-Ida probleemi lahendamisel; NATO ja Euroopa Liidu partnerlus. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside