Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 11. töönädal

11.- 14. aprill 2005

Esmaspäev, 11. aprill

Kell 15 algaval istungil vastab õiguskantsler Allar Jõks arupärimisele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 41 lõike 2 võimaliku rikkumise kohta Narva linnavolikogus (nr 149). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14. aprillil toimuval ELi sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Euroopa maksekäsu menetluse määruse eelnõule ning Euroopa Komisjoni rohelise raamatu Euroopa Liidu töömigratsiooni haldamise põhimõtete kohta. Arvamuse andmine III raudteepaketi vastavuse kohta lähimuspõhimõttele.

Keskkonnakomisjonis – k eskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE).

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE). Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" muutmisest eelnõu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – maaelu arengu võimalikud poliitilised valikud.

Majanduskomisjonis – kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ringhäälinguseaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), v alimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muutmise seadus poliitikareklaami ja valimiskampaania kulude piiramiseks eelnõu (234 SE), reklaamiseaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE), r ahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE), tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (581 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjon – Riigikontrolli 2006. aasta eelarve eelnõu, ettekande peab riigikontrolör Mihkel Oviir. Järgnevalt arutusel r iigikontrolli auditid "SA Eesti Draamateater majandustegevus" ja "Eriarstiabi lepingute sõlmimise korraldus Eesti Haigekassas" (ruumis L455).

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE ja 567 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE), Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik kohtumine (Gymnich) 15.-16. aprillil ja Eesti seisukoht ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta Horvaatiaga. Mõlema päevakorrapunkti arutusele on kutsutud välisminister Rein Lang.

Üritused:

Pühapäeval saabub Eestisse viiepäevasele visiidile Makedoonia parlamendi esimees Ljupco Jordanovski. Visiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti e-riigi projektiga. Esmaspäeval kell 10 võtab külalise vastu Riigikogu esimees Ene Ergma, järgneb kohtumine Riigikogu Kantselei direktori Heiki Sibulaga.

Esmaspäeval kohtub Jordanovski ka väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmetega, samuti on ette nähtud kohtumine välisminister Rein Langiga. Visiidi käigus külastab Jordanovski Tartut, kus leiavad aset kohtumised nii kohaliku omavalitsuse kui ka Tartu Ülikooli esindajatega.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb konverentsil ”Valitsus – kaks aastat”.

Teisipäev, 12. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest kolm tuleb esimesele ja viis teisele lugemisele. Teiste hulgas tuleb esimesele lugemisele põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE). Teisel lugemisel menetletakse Keskerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 ning töö- ja puhkeaja seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (576 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Kaubandus-Tööstuskotta, arutusele tuleb kutsehariduse areng.

Maaelukomisjonis – arengukava "Eesti Toit" tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (608 OE), avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE).

Sotsiaalkomisjonis – käsitlusel ajutise töövõimetuse hüvitiste analüüs ja Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikuse analüüs. Arutusel arstiabi lihtsustatud finantseerimine Järvamaa haigla näitel.

Väliskomisjonis – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee soovitused ja rahvusparlamentide panus Euroopa Nõukogu 3. riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisele Varssavis, 16.-17. mail 2005. Komisjoni seisukoha kujundamine Venemaa strateegia parlamendikuulamisteks.

Õiguskomisjonis – liiklusseaduse, karistusseadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE), politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemias konverentsil Eesti teaduste tippkeskused. Kell 19 võtab Ergma osa Eesti Ametiühingute Keskliidu 15. aastapäevale pühendatud pidulikust koosviibimisest.

Kolmapäev, 13. aprill

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad sotsiaalminister Marko Pomerants, välisminister Rein Lang ja minister Paul-Eerik Rummo.

Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 15 eelnõu, millest 7 tuleb kolmandale, 3 teisele ja 5 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tulevad teiste hulgas valitsuse algatatud keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) ning turismiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (566 SE).

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Junior Chamber International ( JCI) presidendi Kevin Cullinane`ga.

Neljapäev, 14. aprill

Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel kavas menetleda kahte eelnõu. Arutusele tulevad kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) ja Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – arutusel Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006-2008.

Põhiseaduskomisjonis – riigisaladuse seaduse arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – palgaseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (570 SE).

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE), täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE), politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Reede, 15. aprill

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti seisukohad 17.-18. aprillil toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu kohtumisel ja 21. aprillil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ, mis käsitlevad teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid ja konsolideeritud aruandeid.

***

Välislähetused:

10.- 12. aprill

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Brüsselis NATO PA ja Põhja Atlandi Nõukogu ühisnõupidamisel.

13. – 16. aprill

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Mart Opmann osaleb Poolas Krynica Zdrój`is Euroopa – Venemaa Foorumil.

14. – 15. aprill

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Toomas Alatalu osalevad Helsingis Soome Välispoliitika Instituudi, Soome parlamendi väliskomisjoni ja Rootsi – Soome Kultuurikeskuse korraldataval massihävitusrelvade teemalisel seminaril. Ühtlasi võtab Mihkelson osa Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisest.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside