Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

10. – 13. septembrini

XI Riigikogu II istungjärgu 1. töönädal

Esmaspäev, 10. september

Kell 15 algab XI Riigikogu II istungjärk, mille avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Päevakohase kõnega esineb Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Avaistungile järgneb vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra projekti leiad: https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11 kohtutakse Euroopa Komisjoni asepresidendi, transpordivolinik Jacques Barrot’ga. Kell 13.30 algaval istungil on arutusel seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb Euroopa patendisüsteemi edendamist, Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele ning seisukohad 14.-15. septembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel ja EL asjade komisjoni esindaja nimetamine Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse;

keskkonnakomisjonis – keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE), kalapüügiseaduse § 134 muutmise seaduse  eelnõu (41 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (46 SE);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõud (50 SE ja 52 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE);

majanduskomisjonis – kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Jacques Barrot’ga (koos Euroopa Liidu asjade komisjoniga), konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (71 SE), Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (72 SE), liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE);

põhiseaduskomisjonis – politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muumise seaduse eelnõu (75 SE), riigikohtule arvamuse andmine alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduses sätestatud kahjuhüvitise piirangute kooskõla kohta põhiseaduses sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ning võrdsuspõhimõttega;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse §32 muutmise seaduse eelnõu (18 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE);

riigikaitsekomisjonisriigikaitsekomisjoni esindaja nimetamine SA Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (70 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 algaval istungil on vaadatakse läbi avalikustamisele mittekuuluvad deklaratsioonid(140 deklaratsiooni) ning avalikustamisele kuuluvad deklaratsioonid (12 deklaratsiooni);

riigieelarve kontrollimise komisjonis – riigikontrollist laekunud riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste aruannete läbivaatamine;

Kohtumised:

Kell 11.45 – väliskomisjon kohtub Suurbritannia parlamendi liberaalide grupiga (ruum L 241).

Kell 16.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Iraani suursaadiku Reza Nazarahari’ga (ruum L 253).

Üritused:

Esmaspäevast 10.septembrist on Toompea lossis eksponeeritud näitus “Riigikogu hoone 85 “, mis tutvustab 85-aastase ehitise loomislugu. 1918. aastal iseseisvunud Eesti Vabariigi parlamendihoone rajati 1920-22 noorte arhitektide Eugen Habermanni ja Herbert Johansoni projekti järgi.  Ekspressionistlikus stiilis rajatud parlamendihoone on omasuguste seas ainulaadne. Näitusel on vaatamiseks hoone  fassaadi kavandid ja läbilõiked ning  mööblijoonised arhitektuurimuuseumi kogudest. Hoone tänapäeva illustreerivad liikuvad  panoraamfotod.

Teisipäev, 11. september

Kell 10 algab täiskogu istung, kus esimesel lugemisel on 5 eelnõu, muuhulgas jätkatakse ka Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud kütuse- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks vajalike tegevuste käivitamise otsuse eelnõu esimest lugemist (85 OE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – valitsuse raamdokumendi „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu;

maaelukomisjonis – arvamus Riigikohtule maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise põhiseadusega vastavuse kohta ning valitsuse raamdokumendi “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu;

majanduskomisjonis – riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (24 SE), hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu „Lennujaamamaksude kohta”, millega kehtestatakse lennutranspordis uus ühtlustatud maksustamise süsteem;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

sotsiaalkomisjonis – Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA pöördumine “Perekonnaseaduse (eelnõu) sotsiaalsete mõjude hindamine”, valitsuse raamdokumendi „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (73 SE).

Kolmapäev, 12. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Laine Jänes ning regionaalminister Vallo Reimaa.

Kell 14 algaval täiskogu istungil tuleb teisele lugemisele 1 eelnõu ning esimesele lugemisele 5 eelnõu, teiste hulgas ka valitsuse algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), pärimisseaduse eelnõu (56 SE), perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) ning Roheliste fraktsiooni algatatud kütuse- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (86 OE).

Üritused:

12. – 13. septembrini

Eestis on visiidil Tšehhi Senati president Přemysl Sobotka koos teda saatva delegatsiooniga.

Kolmapäeval, 12. septembril kell 11.30 – Tšehhi Senati delegatsiooni võtab vastu Riigikogu esimees Ene Ergma, kes annab külalise auks ka ametilõuna.

Kell 14.25Přemysl Sobotka kohtub peaminister Andrus Ansipiga, õhtul kohtub Tšehhi Senati liikmetega Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Neljapäeval, 13. septembril kell 11 – Tšehhi delegatsiooni võtab vastu president Toomas Hendrik Ilves.

Kell 12.10 – Přemysl Sobotkaga kohtub Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Tšehhi Senati delegatsioon lahkub Eestist neljapäeva pärastlõunal.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas  avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Evi Tihemetsa tööde näituse.

Neljapäev, 13. september

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – osalemine Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud konverentsil, kus tutvustatakse Rahvusvahelise Majanduskoostöö ja -arengu Organisatsiooni (OECD) toetusel läbiviidud uuringu „Kolmanda taseme hariduse temaatiline ülevaade” tulemusi;

väliskomisjonis – stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel ratifitseerimise seaduse eelnõu (57 SE), kohtumine majandus- ja kommunikatsioonimister Juhan Partsiga.

Reede, 14. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 17.-18. septembril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel ning 16.-17. septembril toimuval mitteametlikul põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, samuti arutatakse seisukoha andmist ühele Nõukogu otsusele ja ühele direktiivile.

Kultuurikomisjonis – kell 11.00-17.30 osavõtt Järvamaal, Kareda valla Peetri Põhikoolis toimuvatest mõttetalgutest “Kuidas kindlustada maakooli tulevik?”; kell 9.30-16.00 osavõtt Olümpia hotellis Balti Assamblee kultuurikomisjoni korraldatud ümarlauast „Kultuuripärandi säilitamine ja selle koht kaasaegses arhitektuuris”.

Kohtumised:

Kell 17 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Afganistani valitsusdelegatsiooniga, kes viibib Eestis seoses ABCD (Annual Baltic Conference on Defence) konverentsiga. Delegatsiooni kuuluvad Afganistani kaitseministeeriumi strateegia ja poliitika aseabiminister Payenda Mohammad Nazem, Rahvusliku Julgeoleku Nõukogu poliitikadirektor Abdul Malik Quraishi ning Konflikti- ja Rahu-uuringute Keskuse (CAPS) direktor Hekmat Karzai.

*       *       *

Välislähetused:

9. – 11. septembrini

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Prantsusmaal Toulouse’is 5. kaitseteemalisel suvekonverentsil, kus keskendutakse kaitseküsimustele tulevikus kuni aastani 2025.

9. – 11. septembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ning õiguskomisjoni liikmed Hanno Pevkur ja Indrek Saar osalevad Portugalis Lissabonis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimustega tegelevate parlamendikomisjonide ühisistungil. Arutusel on Euroopa Liidu ühtse immigratsioonipoliitika väljakutsed ning politsei koostöö: innovatsioon terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

10. – 12. septembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ning liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee istungitel. Arutusel on laste adopteerimise konventsiooni eelnõu, Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku ametiga seotud küsimused, aga ka arengud ja tulevik Kosovos jpm.

12. – 14. septembrini

ENPA Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee ning kodukorra ja isikupuutumatuse komitee istungitel. Arutatakse assamblee koostööd rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide konverentsiga, salajase hääletamisega seotud küsimusi, olukorda Küprosel, Kosovo staatust, kaug- ja e-hääletamisega seonduvat jpm.

14. – 16. septembrini

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ja põhiseaduskomisjoni liige Urmas Reinsalu osalevad Sloveenias Bledis Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Liidu (UIPI) konverentsil ja täitevkomitee istungil.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside