Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 8. töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete kohtumised

Riigikogu II istungjärgu 8. töönädal

10. – 13. november 2003

Esmaspäeval, 10 novembril algab täiskogu istung kell 15.00, Riigikogu liikmete 5 arupärimistele vastavad peaminister Juhan Parts ning siseminister Margus Leivo. Arupärimised käsitlevad kodakondsuspoliitika põhimõtteid, valitsuse liikmeile esindustasude maksmise korda ning Eesti-Vene piiriprobleeme Narva jõel. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 11. novembril kell 10.00 algaval istungil tuleb olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutusele Eesti demograafiline seisund ja väljavaated. Ettekannetega esinevad peaminister Juhan Parts, minister Paul-Eerik Rummo ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial. Teisipäevaks on kavandatud ka 5 seaduseelnõu esimene lugemine.

Kolmapäeval, 12. novembril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, keskkonnaminister Villu Reiljan ning minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14.00 algaval istungil on kavas arutada 20 päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele tuleb 6 eelnõu, teisele lugemisele 9 eelnõu, teiste hulgas ka 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE). Esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu.

Neljapäeval, 13. novembril algab istung kell 10.00, teisele lugemisele tuleb vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE) ning esimesele lugemisele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (140 SE).

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

* * *

Komisjonides:

Esmaspäev, 10. november

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE), jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), käibemaksuseaduse eelnõu (131 SE)

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE)

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), surveseadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE)

Põhiseaduskomisjonis – arvamus Riigikohtule kohtutäituri seaduse § 21 ja justiitsministri määruse nr 16 kooskõla kohta põhiseadusega, Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE)

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE), investeeringute programmi muutmisest

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE), kell 12.30 kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus

Väliskomisjonis – Eesti-Vene piiriäärsete alade elanike viisarežiim, ülevaade Gruusias toimunud parlamendivalimistest (ENPA Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel)

Õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (85 SE), asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 6 muutmise seaduse eelnõu (155 SE), Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli mr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu(121 SE), ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (122 SE), perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE)

Teisipäev, 11. november

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE)

Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (78 SE), erakonnaseaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE)

Rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, Riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), riigilõivuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE)

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemise kohta rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos (kutsutud kaitseväe juhataja või tema esindaja)

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE), arutusel on pensionäride pöördumine, ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE)

Väliskomisjonis – informatsioon peaministri välisvisiitide kohta (peaministri nõunik Andrus Normet), Riigikogu väliskomisjoni ja Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni kohtumise ettevalmistamisega seotud küsimused

Õiguskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (114 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (115 SE), arvamus Riigikohtule relvaseaduse § 30 kooskõlast põhiseadusega

Neljapäev, 13. november

Keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale Mäetaguse valda, tutvutakse põlevkivi kaevandamise mõjudega

Kultuurikomisjonis – Riigikontrolli auditist tulenev arutelu põhikoolist väljalangenute taastoomisest haridussüsteemi Riigikontrolli esindaja ning haridus- ja teadusministri osavõtul

Majanduskomisjonis – audiitortegevuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), väärismetalltoodete seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (176 SE), seadmete energiatõhususe seaduse eelnõu (111 SE), raudteeseaduse eelnõu (7 SE), lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), liiklusseaduse §-de 27 ja 79 muutmise seaduse eelnõu (100 SE)

Põhiseaduskomisjonis – arvamus Riigikohtule relvaseaduse § 30 kooskõla kohta põhiseadusega, Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (168 OE)

Rahanduskomisjonis – rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE)

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (102 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE)

* * *

Esmaspäev, 10. november

Kell 10.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Haljala kooli

Kell 12.00 – traditsiooniliselt tulevad Riigikogu tervitama ning parlamendile järgmiseks aastaks õnne, tervist ja tarkust tooma Vanalinna Hariduskolleegiumi Põhikooli mardisandid. Mardisante tervitavad Riigikogu Mardid ja Kadrid.

Teisipäev, 11. november

Kell 12.00 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Sloveenia Välisministeeriumi riigisekretäri Andrej Logar´iga

Kell 16.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Sloveenia suursaadikuga Eestis Darja Bavdaž Kuret´iga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Neljapäev, 13. november

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi välisministri Laila Freivalds´iga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 13.15 – Riigikogu Eesti-Kreeka parlamendirühm eesotsas rühma esimehe Nelli Privalovaga kohtub Kreeka suursaadikuga Eestis Lyssandros Migliaressis-Phocas´ega.

Kell 15.30 – Eesti-Iisraeli parlamendirühm eesotsas rühma esimehe Siiri Oviiriga kohtub Iisraeli uue suursaadikuga Eestis Shemi Tzur´iga.

Kell 16.00 – Ene Ergma kohtub Iisraeli uue suursaadikuga Eestis Shemi Tzur´iga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

13. – 15. november

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon kohtub Pihkvas ja Kagu-Eestis Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni delegatsiooniga. Kohtumise teemadeks on Eesti ja Venemaa parlamentidevaheline koostöö ning Eesti ja Venemaa suhted lähtuvalt Eesti peatsest liitumisest Euroopa Liidu ja NATOga.

Reede, 14. november

Kell 17.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma peab tervituskõne kodanike ühenduste konverentsil ”Hea valitsemine” (Hotelli Viru konverentsisaal)

Pühapäev, 16. november

Kell 14.00 – Ene Ergma osaleb Kaitseväe lipu annetamise tseremoonial ja sellele järgneval kaitseväe jalutuskäigul (Tallinna lauluväljakul)

Kell 18.00 – Ene Ergma osaleb Kaitseväe ja Kaitseliidu 85. aastapäeva kontsertvastuvõtul Estonia kontserdisaalis.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

10. – 11. NOVEMBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside