Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 7. töönädal  

Esmaspäev, 10. märts 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Istungi algul annab ametivande õiguskantsler Indrek Teder. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab arupärimisele Viljandi – Tallinn raudteelõigul regulaarsete kaubavedude lõpetamise kohta (nr 36). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Töönädala päevakord on siin:  

Komisjonides: 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14: ühisistung väliskomisjoniga: Eesti seisukohad 13.-14. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip. 

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); arutelu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalikuks algatamiseks. 

maaelukomisjonis kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega. 

põhiseaduskomisjonis välismaalaste seaduse § 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE); kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE); Riigikohtule arvamuse andmine vaidlustusmenetluse regulatsiooni osas riigihangete seaduses. 

rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse kindlustus- ja finantsteenuste käsitlust direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse direktiivi 2006/112/EÜ kindlustus- ja finantsteenuseid käsitleva osa rakenduseeskirjad. 

riigikaitsekomisjonis kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE). 

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalse ettevõtluse probleemid. 

õiguskomisjonis – äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 “Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE). 

väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Parlamendi algatatud Läänemere priikonna strateegiast. Kutsutud välisministeeriumi esindaja. Ühisistungil ELAKiga: Eesti seisukohad 13.-14. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.  

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis –  kohtumine rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varrakuga teemal: ülevaade rahandusministeeriumi koostööst Euroopa Pettustevastase Ametiga. 

Näitus: 

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel näituse Põlvamaa roheline elu. Väljapanek räägib Põlva maakonna puhtast loodusest, inimestest ja ettevõtetest. Märtsikuu on kuulutatud Riigikogus Põlvamaa kuuks. Tegemist on vabariigi juubeliaasta tähistamise ühe üritusega, mille eesmärgiks on arendada koostööd maakonna ja Riigikogu vahel.  

Kohtumine: 

Kell 16 – väliskomisjoni kohtumine Makedoonia välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajatega. 

Teisipäev, 11. märts 

Kell 10 algaval istungil on teisel lugemisel riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE). Esimesele lugemisele tuleb regionaalarengu suunamise seaduse eelnõu (188 SE). 

Komisjonides: 

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE); Euroopa Liidu nõukogu määruse, millega luukase ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, eelnõu. 

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE); arutelu teemal „Tallinna Loomaaia rahastamine”.  

maaelukomisjonis – toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE); Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekutest; maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE). 

majanduskomisjonis – majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi ettekanne ohtlike veoste teemal; riigivara tasuta võõrandamise küsimused. 

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE). 

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung: tutvumine Kaitsejõudude Peastaabi tööga; kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE). 

sotsiaalkomisjonis – erihoolekande olukord ja areng. 

õiguskomisjonis – kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE); karistusseadustiku § 218 muutmise eelnõu algatamine. 

väliskomisjonis ülevaade 2. märtsil toimunud Vene Föderatsiooni presidendivalimistest. Kutsutud välisministeeriumi esindajad. 

Kolmapäev, 12. märts 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, minister Urve Palo. Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele neli eelnõu: välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE), maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) ja reklaamiseaduse eelnõu (135 SE). Kavas on ära kuulata ka majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi ettekanne riigi raudteepoliitikast. Seejärel on teisel lugemisel Riigikogu otsuse „Transpordi arengukava 2006-2013“ raudteevaldkonna muutmise eelnõu (163 OE) ja maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise eelnõu (189 SE). 

Kohtumine: 

Kell 11.40 –  väliskomisjoni kohtumine Gruusia opositsiooni esindajatega.  

Neljapäev, 13. märts 

Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE) juhul kui teine lugemine töönädalal lõpetatakse. 

Komisjonides: 

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE ). Kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo; kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE). 

sotsiaalkomisjonis – väljasõit Karula ja Võisiku hoolekodudesse. 

Reede, 14. märts 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10: Eesti seisukohad 17-18. märtsil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. 

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung: Tapa väljaõppekeskuse ja jalaväe väljaõppekeskuse Viru üksik-jalaväepataljon külastamine. 

Kohtumine: 

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Poola kaitseministri Bogdan Klich´iga.

*       *       *

Välislähetused:

6. – 14. märtsini

Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu liikmed Urmas Klaas, Aleksei Lotman, Marko Mihkelson ja Toomas Varek ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul on Austraalias Riigikogu esimehe ametlikul visiidil.

10. – 14. märtsini 

Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastase Euroopa Komisjoni (ECRI) 45. plenaaristungil. 

10. – 14. märtsini 

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Margus Lepik (10.03.-13.03.) osalevad Peterburis 9. Läänemere keskkonnafoorumil „Läänemere päev“. Kõne all on ka Läänemerre kavandatava gaasijuhtme rajamine. 

12. – 13. märtsini 

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös. 

14. märts

Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar ja õiguskomisjoni liige Hanno Pevkur on visiidil Soomes Olkiluoto tuumajaamas. Visiidi korraldab Eesti Energia AS koostöös Soome Teollisuuden Voimaga.

14. – 16. märtsini 

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Berliinis Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel. 

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside