Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 14. töönädal 10. – 13. maini

Esmaspäev, 10. mai
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 14. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele rahandusminister Jürgen Ligi, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt euro reklaamikampaania kulutusi (nr 421), töötuse statistikat (nr 425), toimetulekutoetusi (nr 426), geograafilise tähise kaitse seaduse ja kaubamärgiseaduse vastuolu (nr 413), Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimisega kaasnevaid probleeme (nr 414) ning saastekvoote (nr 431). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Euroopa Komisjoni 2010. aasta töökava, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht Toivo Klaar; Eesti seisukohad 10. – 11. maini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu istungil (hariduse ja noorte küsimused), kutsutud haridus ja teadusminister Tõnis Lukas;
keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE); jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE); looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE);
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE);
majanduskomisjonis – toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (747 SE) ning kaugkütteseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (716 SE);
põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikides läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes;
rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 705 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE);
riigikaitsekomisjonis – otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 15. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (751 OE);
väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Tunne Kelamiga; Riigikogu välissuhtlus; Eesti Välispoliitika Instituudi tulevik;
õiguskomisjonis – päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 Eestimaa Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Europarlamendi valimistel osalemise valimiskampaania rahastamise täiendavate aruannete läbivaatamine; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste  valimiskampaania  rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; majanduslike huvide deklaratsioonide kohta üleriigiliste arvandmete saamiseks deklaratsioonihoidjatele esitatava küsimustiku arutamine;
 
Kohtumised:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moldova parlamendi delegatsiooniga, kes saabub Eestisse nädalasele visiidile ja õppekäigule Riigikogu majanduskomisjoni esimehe, Riigikogu Eesti-Moldova parlamendirühma esimehe Urmas Klaasi kutsel. Delegatsiooni kuuluvad Moldova parlamendi komisjonide juhid, parlamendiliikmed ning parlamendi kantselei ametnikud. Nädala jooksul toimuvad kohtumised Riigikogu komisjonides ja ministeeriumides.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub käesoleva nädala jooksul Tallinna Taime lasteaia, Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli, Lindakivi lasteaia, Tihase lasteaia, Kivila lasteaia rühmade ning Pirita Sotsiaalkeskuse inimestega.
 
Teisipäev, 11. mai
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisel 3 eelnõu: töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE) ning tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE);
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 14 jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE);
kultuurikomisjoniskell 14 koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE); noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); Andmekaitse Inspektsiooni ettekande isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2009. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE);
rahanduskomisjonis kell 14 ühine väljasõiduistung riigieelarve kontrolli komisjoniga maksu- ja tolliametisse;
riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväe keskpolügooni arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad;
sotsiaalkomisjoniskell 14 kohtumine OECD tööhõive, töösuhete ja sotsiaalküsimuste komitee direktoraadi esindajatega; lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;
väliskomisjoniskell 14 rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (731 SE); ülevaade välisministeeriumi tegevusest Aafrika suunal; ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni tegevusest;
õiguskomisjoniskell 14 äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE); kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub arengukoostöö programmi raames Eestis õppevisiidil viibivate Moldova parlamendi liikmetega.
 
Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning rahanduskomisjoni esimees ja EL asjade komisjoni liige Taavi Rõivas kohtuvad Euroopa Parlamendi liikme Edward Sciclunaga (Eesti eurole ülemineku raportöör Euroopa Parlamendis).
 
Kell 16 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorus).
 
Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu aseesimees Keit Pentus osalevad Euroopa päevale pühendatud vastuvõtul (Rahvusooperi Estonia Sinine saal).
 
Kolmapäev, 12. mai
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus ja teadusminister Tõnis Lukas peaministri ülesannetes, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Kell 14 algab täiskogu istung, kus kolmandale lugemisele on kavandatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE).
 
Teisel lugemisel on 4 eelnõu: otsuse „Eesti julgeolekupoliitika alused“ eelnõu (718 OE), välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE), pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE) ning hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE).
 
Esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE), riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE), loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE) ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE).
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Riigikogu konverentsisaalis ettevõtlushariduse teemalise foorumi. Ettekannetega esinevad Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Tartu Ülikooli ettevõtluse professor ja ettevõtluskeskuse juhataja Tõnis Mets ning õpilasfirmade esindajad.
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub arengukoostöö programmi raames Eestis õppevisiidil viibiva Moldova parlamendi välis- ja Euroopa integratsiooni komisjoni liikmega.
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Sloveenia suursaadiku Tone Kajzer’iga.
 
Kell 12.30 algab Toompea lossi Valges saalis Eesti parimate õpilasfirmade minimess, kus tutvustatakse oma tooteid ja teenuseid.
 
Neljapäev, 13. mai
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE). Jätkatakse erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) teist lugemist. Teisele lugemisele tuleb kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (671 SE) ning esimesele lugemisele relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – (15 min pärast istungi lõppu) spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

majanduskomisjonis – riikliku statistika seaduse eelnõu ( 739 SE); monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung, kohtumine Eesti Panga esindajatega;
riigikaitsekomisjoniskell 13 väljasõiduistung, külastatakse kaitseväe õppust Kevadtorm 2010;
väliskomisjoniskell 11.30 ühisistung julgeolekuasutuste järelevalve komisjoniga;
õiguskomisjoniskell 11 võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE);
 
Kohtumised:
 
13. ja 14. mail
 
Tartus toimub Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumine. Kahepäevase kohtumise keskmes on julgeolekupoliitika küsimused: NATO uue strateegilise kontseptsiooni koostamine ning Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika teostamine ning parlamentaarne kontroll. Kolme parlamendi väliskomisjoni liikmed külastavad Balti Kaitsekolledžit ning kohtuvad Tartu Ülikooli riigiteaduste üliõpilastega. Tartu kohtumisest võtavad osa väliskomisjoni esimees Sven Mikser, aseesimees Enn Eesmaa ja liige Silver Meikar.
 
Reede, 14. mai
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 17. mail toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; Eesti seisukohad 19. mail toimuval puudega inimeste küsimustega tegelevate Euroopa Liidu ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 18. mail toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus külastab Sakala Eragümnaasiumit.
 
Kell 12.30Keit Pentus kohtub Hiina Jilini maakonna delegatsiooniga.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
9. – 12. maini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad Kreekas Ateenas WEU Assamblee seminaril „Euroopa mereseire” ja komiteede istungitel. Meretransport on üks Euroopa Liidu tähtsamaid transpordiharusid ja mereseire üks ELi prioriteetidest. Konverents on jaotatud neljaks istungiks, millest üht – piraatluse vastane võitlus kui eriline nähtus – juhatab Tarmo Kõuts kui merenduse spetsialist ja vastava teema raportöör assamblees. Teistel istungitel käsitletavad teemad on merenduse olukord: riskid, ohud ja seirevajadused, rahvusvahelised algatused: EL, NATO jt, Euroopa laevastike ja administratiivametite roll ning mereseireks vajalikud ressursid. Mainitud teemasid käsitlevad koos erinevate riikide parlamendisaadikutega ka rahvusvahelised merendusspetsialistid ning ELi, NATO ning USA sõjalaevastike tippjuhid.
 
 
9. – 12. maini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Maret Merisaar (10.-11.05), Liisa-Ly Pakosta (9.–12.05) ja Heljo Pikhof (10.–12.05) osalevad Leedus Vilniuses Läänemeremaade tööjõuvõrgustiku (Baltic Sea Labour Network) konverentsil „Koostöö jätkusuutlike tööturgude nimel”.
 
13. – 14. maini
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi ja BA julgeoleku- ja õiguskomisjoni istungil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad uusi julgeolekustrateegiaid ning üle-Atlandilist ja regionaalset julgeolekunägemust.
 
13. – 15. maini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Rootsis Stockholmis Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Plenaaristungi teemadeks on Lissaboni leping ja parlamentidevaheline koostöö ning uued tehnoloogiad ja kommunikatsioon kui parlamenditöö väljakutse, milles Ene Ergma esineb sõnavõtuga.
 
13. – 15. maini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Aleksei Lotman osaleb ENPA esindajana Venemaal Peterburis 3. Neeva ökoloogia kongressil.
 
13. – 17. maini
 
OSCE Parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad Kasahstanis Alma-Atas OSCE teisel üle-Aasialisel parlamentaarsel foorumil „OSCE Euraasia dimensioon”. Arutusel on regionaalse julgeoleku küsimused nagu olukord Afganistanis, terrorism ja relvastuse vähendamine, aga ka majanduse areng ning inimmõõtmega seonduv (usuline sallivus, poliitika, meedia vabadus, narkootikumide kaubandus, inimkaubandus ja sooline võrdõiguslikkus).
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside