Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest, kohtumistest ja välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 14. töönädal

 

10.-13. mai 2004

Esmaspäev, 10. mai – kell 15.00 algaval istungil vastab riigikontrolör Mihkel Oviir arupärimisele riikliku viljareservi vargusest Rakvere Viljasalvest ning justiitsminister Ken-Marti Vaher arupärimisele sidusorganisatsioonide ja Res Publica annetuste registrist puuduvate annetajate kohta. Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Teisipäev, 11. mai – kell 10.00 algaval istungil on esimesel lugemisel kavas menetleda põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE) ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Energia tegevuse korrastamisest” eelnõu (297 OE).

Kolmapäev, 12. mai – kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts , põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja kultuuriminister Urmas Paet. Kell 14.00 algaval istungil on kavas menetleda 14 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tulevad Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (318 SE) ning Riigikogu liikmete Jaak Alliku, Kaarel Pürgi, Indrek Raudse, Katrin Saksa, Helir-Valdor Seederi ja Andres Taimla algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE). Teisele lugemisele tuleb muu hulgas ka Eesti Vabariigi haridusseaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

Neljapäev, 13. mai – kell 10.00 algaval istungil on esimesel lugemisel kavas menetleda kahte Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu. Esimese päevakorrapunktina lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (346 SE) ning ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

Komisjonides:

 

Esmaspäev, 10. mai

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu koostöö korraldamine Euroopa Liidu küsimuste menetlemisel. Kutsutud riigisekretär Heiki Loot.

Keskkonnakomisjonis – biotsiidiseaduse eelnõu (318 SE), arutusel saasteainete heitkogustega kauplemise küsimused.

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (334 SE).

Majanduskomisjonis – postiseaduse eelnõu (281 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni raporti ja edasise töö arutelu jätkamine, Riigikogu otsuste “Vabaduse memoriaali rajamine” (361 SE) ning “Vabadussõja ülemaalise ausamba rajamine Tallinna Vabaduse väljakule” (367 SE) eelnõud.

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutumise seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE), tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 356 SE).

Riigikaitsekomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE), rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE).

Väliskomisjonis – Balti riikide parlamentaarne koostöö pärast liitumist ELi ja NATOga – Balti Assamblee reformi arutelu jätkamine. Kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja Riigikogu Kantselei välissuhete osakonna juhataja Jüri Kahn. Kohtumine kandidaadiga erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Rootsi Kuningriigis.

Õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (332 SE), kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

 

Teisipäev, 11. mai

 

Majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE).

 

 

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (347 SE), valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu (343 SE).

 

 

Rahanduskomisjonis – arutelu teemal ” Eesti Töötukassa tegevus ja perspektiivid”, kutsutud Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

 

 

 

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE).

 

 

Väliskomisjonis – välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE), väliskomisjoni seisukoha kujundamine kolmanda sektori kaasamise võimalustest välispoliitika kujundamisel.

 

 

Õiguskomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (310 SE), hooneühistuseaduse eelnõu (287 SE).

 

 

Neljapäev, 13. mai

 

 

Kultuurikomisjonis – 4. mail toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti haridussüsteemi areng – probleemid ja lahendused” arutelu analüüsimine. Kultuurikomisjoni ja Riigikogu fraktsioonide ettekannetes ning sõnavõttudes esitatud seisukohtade ühisosa määratlemine.

 

 

Majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (320 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (321 SE), Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (322 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Sveitsi Liidunõukogu vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (331 SE), audiitortegevuse seaduse eelnõu (118 SE) ja Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE).

 

 

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse (359 SE) eelnõu.

 

 

Riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse (341 SE) eelnõu.

 

 

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE).

 

 

Reede, 14. mai

 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumine (17.-18. mai) ning avaliku teabe seaduse rakendamine Välisministeeriumis, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Samuti arutatakse ELi konkurentsinõukogu kohtumist (17.-18. mai) ja Eesti elektrituru avamise tähtaegu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen.

 

 

Väliskomisjonis – ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumise (17.-18. mai) arutelu. Kutsutud välisministeeriumi esindajad. Väliskomisjoni seisukoha väljatöötamine kolmanda sektori kaasamisest välispoliitika kujundamisel.

 

 

***

 

Esmaspäev, 10. mai

 

 

Kell 12

 

 

Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Euroopa Päeva pidulikul tähistamisel Euroülikoolis (Mustamäe tee 4).

 

 

Kell 13.15

 

 

Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni esimees Vello Salo annab Riigikogu esimehele Ene Ergmale ja põhiseaduskomisjoni esimehele Urmas Reinsalule üle raporti tehtud tööst. Raport on teaduslik kokkuvõte kõigist inimkaotustest ja materiaalsetest kahjudest, mis erinevate okupatsioonide ajal Eestile osaks on saanud. Ajakirjanikel on võimalus esitada küsimusi komisjoni senise tegevuse ja edasiste plaanide kohta. Raporti üleandmine toimub Riigikogu esimehe büroo ruumides (L 237).

 

 

Teisipäev, 11. mai

 

Kell 9

 

 

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub riigi peaprokuröri Jüri Pihliga.

 

Kell 14

 

 

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Schleswig-Holsteini Maapäeva sotsiaalkomisjoni delegatsiooniga (L 241).

 

 

Kolmapäev, 12. mai

 

Kell 12.30

 

 

Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossis laste joonistusnäituse ”Väike eurooplane”.

 

Neljapäev, 13. mai

 

 

Kell 10.15

 

 

Riigikogu Eesti-Saksa parlamendirühma esimees, riigikaitsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš, Riigikogu õiguskomisjoni ning julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige Ain Seppik ning Riigikogu õiguskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jaanus Rahumägi kohtuvad Baden-Württenbergi Maapäeva siseasjade komisjoni delegatsiooniga.

 

 

Kell 13

 

 

Riigikogu probleemkomisjoni HIV, AIDSi ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks avalik istung teemal ”HIV/narko ennetustegevus noortele” (ruumis L262). Kavas on ettekanne Haridus- ja Teadusministeeriumilt, kaasettekanne Tervise Arengu Instituudilt, osalema on kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajaid. Huvitatutel palutakse registreeruda aadressil [email protected]

 

 

Kell 14

 

 

Riigikogu aseesimees Toomas Savi kohtub Õigusinstituudi I kursuse üliõpilastega (Kaarli pst 3).

 

 

Kell 14

 

 

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Eesti Ajalehtede Liidu kevadisel suurkoosolekul Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2).

 

 

Kell 18

 

 

Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga IV Balti Hematoloogide konverentsil Tallinna Raekojas.

 

 

Reede, 14. mai

 

 

Kell 10

 

 

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Strateegiliste Algatuste Keskuse ja Connect Estonia korraldataval arvamusliidrite foorumil ”Tark raha” Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu tn 6).

 

 

***

 

 

8. – 21. mai

 

 

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Nelli Privalova osaleb George C. Marshalli Keskuse korraldataval kõrgemate ametnike seminaril ”Võitlus rahvusvahelise terrorismiga: strateegia pärast Afganistani ja Iraaki” Saksamaa Liitvabariigis Garmisch-Partenkirchenis.

 

 

9. – 11. mai

 

 

Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Robert Lepikson osalevad assamblee kaitse-, poliitika- ja tehnika- ning õhuruumi komitee istungil Pariisis.

 

 

9. – 11. mai

 

 

Riigikogu majanduskomisjoni liige Henn Pärn osaleb Stockholmis Rootsi parlamendi korraldataval liiklusohutuse alasel konverentsil ”Parlamentaarne töö liiklusohutuse suurendamiseks ühiskonnas”.

 

 

9. – 12. mai

 

 

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni liige Toomas Tein osaleb assamblee majandus- ja julgeolekukomitee töös Berliinis.

 

 

12. – 14. mai

 

 

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Evelyn Sepp osaleb TAIEX-i korraldataval seminaril ”Euroopa Liidu kodanike õigused ja petitsioonid” Brüsselis.

 

 

14. – 16. mai

 

 

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Moskvas Tuleviku-uuringute ja Algatuste Sihtasutuse ning Friedrich Eberti Moskva Sihtasutuse korraldataval ümarlaual ”Euroopa Liidu ja Venemaa koostöö tulevikus: Läänemere regiooni roll”.

 

 

14. – 17. mai

 

 

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi, aseesimees Imre Sooäär ja liikmed Rein Aidma, Mati Kepp, Heimar Lenk, Tiit Niilo, Tiit Tammsaar ja Toivo Tootsen osalevad Vilniuses Leedu Seimi maaelukomisjoni korraldatud kohtumistel.

 

 

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside