Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 1. töönädal

10.- 13. jaanuarini 2005


Esmaspäev, 10. jaanuar

Kell 15 algaval istungil vastab õiguskantsler Allar Jõks arupärimisele seaduse ”2005. aasta riigieelarve” muudatusettepanekute menetlemise kohta (nr 117). Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip vastab arupärimisele sundüürnike eluasemeprobleemide lahendamise kohta (nr 119) ja arupärimisele Eesti Energia turgu valitseva seisundi kohta (nr 121). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Ukraina ja ELi suhete tulevikuväljavaated, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland.

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (511 SE), jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE).

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmises seaduse eelnõu (515 SE).

Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (476 SE), Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (489 SE), EL-i Nõukogu ja Komisjoni otsuste eelnõusid puudutavad materjalid (assotsiatsioonilepingu lisaprotokollid Bulgaaria ja Rumeeniaga).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (549 OE), Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse " Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (550 OE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seaduse eelnõu (531 SE), Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal" eelnõu (533 OE).

Rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse, finantsinspektsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts. Riigikogu otsuse "Eesti Kaitseväe üksuste suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis" eelnõu (523 OE).

Sotsiaalkomisjonis – Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmise seaduse eelnõu (477 SE), töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), töötu sotsiaalse kaitse seaduse § 6 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (494 SE).

Õiguskomisjonis – üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse eelnõu (499 SE), Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsioon) ning selle muutmisprotokollidega ühinemisega seaduse eelnõu (438 SE), politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).


Teisipäev, 11. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 7 eelnõu, millest 1 tuleb teisele ja 6 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE).

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu ja liikumise Kodukant esindajatega.

Majanduskomisjonis – teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE), ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vereseaduse eelnõu (417 SE).

Õiguskomisjonis – kohtumine justiitsminister Ken-Marti Vaheriga. Kohtumine Politseiameti peadirektor Robert Antropoviga.

Kolmapäev, 12. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, kultuuriminister Urmas Paet ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 11 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 5 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (532 SE). Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, vanemahüvitise seaduse ja töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE).


Neljapäev, 13. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 2 eelnõu. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse §-de 143 – 146 muutmise seaduse eelnõu (484 SE) ning samuti Isamaaliidu fraktsiooni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE), ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE), mõõteseaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (460 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (540 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Väliskomisjonis – organisatoorsed küsimused. Ülevaade 17.-19.12.2004 Riias toimunud Balti Assamblee 23. istungjärgul ja 10. Balti Nõukogu istungjärgul vastu võetud otsustest ning arutelu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni muutmisest. Ülevaade Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisest Oslos 11.01.2005.

Õiguskomisjonis – tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (546 SE), äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia saalis raamatu ”Tõotan ustavaks jääda… Eesti Vabariigi valitsus 1940-1992” esitlusel. Raamat on pühendatud Eesti omariikluse järjepidevusele paguluses, esimese peaministri Vabariigi Presidendi ülesannetes Jüri Uluotsa 115. sünniaastapäevale ja hiljuti manalateele siirdunud viimase peaministri Vabariigi Presidendi ülesannetes Heinrich Margi mälestusele (Kohtu 6).


Reede, 14. jaanuar


Euroopa Liidu asjade komisjonis
– Eesti seisukohad EL-i majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 18. jaanuari 2005. a. istungil. Kutsutud: rahandusminister Taavi Veskimägi.


Väliskomisjonis
– Ülevaade 7.01.2005 toimunud erakorralisest Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungist (teemaks Lõuna- ja Kagu-Aasia katastroof). Ülevaade Euroopa Liidu Luksemburgi eesistumisest (1.01.-30.01.2005) ja Eesti prioriteetidest. Mõlema ülevaate andmise juurde kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Üritused:


Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikohtu 85. aastapäevale pühendatud konverentsil (Tartu Ülikooli aulas) ja vastuvõtul (Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis).


***

Välislähetused

10.-12. jaanuar

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Oslos Baltimaade ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Päevakorras on Venemaaga seonduv temaatika, ELi ja NATO laienemise küsimused ning Euroopa Liidu uus naabruspoliitika.

13.-14. jaanuar

Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Briti Suursaatkonna korraldataval kõrgetasemelisel kaitsepoliitilisel seminaril Riias. Üritusest võtavad osa Balti riikide parlamentide liikmed ja tippametnikud, samuti Riiga akrediteeritud diplomaatilise korpuse esindajad. Seminari avab Briti asekaitseminister Ivor Caplin. Aruteludel keskendutakse kaitsepoliitika uutele väljakutsetele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside