Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 1. töönädal 10. – 13. jaanuarini 

Esmaspäev, 10. jaanuar
 
Kell 15 - täiskogu istung, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete 7 arupärimisele sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad puuetega inimeste toetuste süsteemi (nr 532), töötukassa riigihankeid (nr 536), töötukassa koolituste kättesaadavust (nr 537), tööpuudust (nr 541), töötuskindlustushüvitist (nr 542), vaimupuudega inimeste hambaravi (nr 547) ning pensionide kojukandeid (nr 559). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik ühisistung: Euroopa Kontrollikoja 2009. aasta aruanne (Riigikogu konverentsisaalis, ülekanne aadressil: http://live.riigikogu.ee/live), osaleb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;
keskkonnakomisjonis – ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE); veeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE); „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020” kinnitamise otsuse eelnõu (909 OE);
kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (865 SE); muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE);
maaelukomisjonis – toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE);
majanduskomisjonis – merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – Euroopa 2020 strateegia keskne teema“; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks“;
põhiseaduskomisjonisIvo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamise otsuse eelnõu (899 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Märt Rask; õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse algatamine, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liikme kandidaatide esitamise arutelu; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE); Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler;
rahanduskomisjonis – perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu (836 SE); investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (846 SE); kell 14 ühisistung ELAKi ja riigieelarve kontrolli komisjoniga teemal „Euroopa Kontrollikoja aastaraport 2009“ (Riigikogu konverentsisaalis);
riigikaitsekomisjonis – ülevaade strateegilise kauba komisjoni tööst, kutsutud välisministeeriumi juures tegutseva strateegilise kauba komisjoni esindajad;
sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE);
väliskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu (8.02.2011) ettevalmistamisega seonduv; rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE);
õiguskomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE); kalmistuseaduse eelnõu (888 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; kirikute ja koguduste seaduse eelnõu (884 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; uutele ametiisikutele saadetavate kirjaprojektide ja MHD vormide läbivaatamine; komisjonile laekunud märgukirjad; 5. jaanuari Postimehe artiklis „Sundkorras Keskerakonna sponsoriks“ käsitletud teema arutelu; võimalik kohtumine OSCE/ODIRH delegatsiooniga 12.01.2011;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ (ruum L 333); kell 14 ühisistung ELAKi ja rahanduskomisjoniga teemal „Euroopa Kontrollikoja aastaraport 2009“ (Riigikogu konverentsisaalis);
 
Kohtumised:
 
Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Kontrollikoja esindajatega.
 
Teisipäev, 11. jaanuar
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Esimene lugemine – 5 eelnõu: halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (902 SE), kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE), tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (841 SE) ning vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (895 SE).
 
Kell 14 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (903 SE) kohta;
kultuurikomisjoniskell 12 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE);                  
maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande “Järelvalve taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise üle” tutvustamine;
rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE); Euroopa Parlamendi finants- ja majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni (CRIS) koostatud resolutsioon (20.10.2010);
riigikaitsekomisjonis – ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjoniskell 13 ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE); ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE);
väliskomisjonisühine väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
õiguskomisjonis – kell 12 võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE);
 
Kolmapäev, 12. jaanuar
 
Kell 13 – infotund.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine: võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (813 SE).
                       
Teine lugemine – 2 eelnõu: perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE) ning toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE).
                         
Esimene lugemine – 4 eelnõu: teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE), kalmistuseaduse eelnõu (888 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE) ning avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE).
                       
Neljapäev, 13. jaanuar
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE) ning toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE)
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: erakondade rahastamine, ettekannetega esinevad endine õiguskantsler Allar Jõks, endine Riigikogu liige Jüri Adams ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Indrek Saar.
 
Kell 14 – komisjonide istungid:
 
väliskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu (8.02.2011) ettevalmistamine, valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Urmas Paet;
õiguskomisjonis – karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE);
 
Reede, 14. jaanuar
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 17. – 18. jaanuarini toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 17. – 18. jaanuarini  toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungi, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; seisukoha andmine Finantskriisiohjamise raamistikule; Eesti eesmärgid Ungari eesistumisperioodil EL Ministrite Nõukogus jaanuar-juuli 2011;
 
Kohtumised:
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.
 
*     *     *
 
Välislähetused:
 
11. – 18. jaanuarini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma on koos teda saatva delegatsiooniga ametlikul visiidil Hiinas. Kavas on kohtumised Hiina Rahvakongressi (parlamendi) alalise komitee esimehe (parlamendi esimehe) Wu Bangguo, aseesimehe Hua Jianmini ja Hiina KP keskkomitee poliitbüroo presiidiumi liikme Li Changchun’iga. Külastatakse nn Keelatud linna Pekingis, Suurt Hiina müüri, samuti maavärina tagajärjel kannatada saanud Hanwangi maakonda ja taastatud Donfangi auruturbiinide tehast, samuti pandade kasvu- ja uuringukeskust. Kohtutakse ka Sichuani provintsi rahvakongressi esindajatega. Riigikogu delegatsioon peatub ka Hong Kongis, kus kohtutakse Hong Kongi seadusandliku kogu presidendi Jasper Tsangi, transpordi- ja eluasemeküsimustega tegeleva alalise sekretäri Francis Ho, innovatsiooni- ja tehnoloogiavoliniku Janet Wongi, samuti kaubandus- ja majandusarengu alalise sekretäri ning toidu ja tervishoiu valdkonna ametnikega.
Riigikogu delegatsiooni kuuluvad veel Riigikogu liikmed Kaia Iva, Mart Jüssi, Väino Linde, Kalle Laanet ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (11. – 16.01).
 
12. – 14. jaanuarini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (12. – 13.01) ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osalevad Leedus Vilniuses Leedu vabaduse kaitsjate mälestamise 20. aastapäeva üritustel. Mälestusüritused toimuvad Vilniuse teletorni ning Seimi hoone juures. 13. jaanuaril toimub Seimi pidulik mälestusistung ning lillede asetamine Antakalnise kalmistul. Trivimi Velliste osaleb samas ka Balti Assamblee presiidiumi istungil.
 
13. – 14. jaanuarini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Prantsusmaal Pariisis ECRI (Rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa komisjon) CBC (country-by-country) 4. töörühma koosolekul.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside