Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 11. töönädal 10. – 13. detsembrini

Esmaspäev, 10. detsember

Kell 15 algaval täiskogu istungil vastavad peaminister Andrus Ansip ja sotsiaalminister Maret Maripuu Riigikogu liikmete arupärimistele vastavalt ettevõtte tulumaksu, Saksamaale ümberasujatele kuulunud vara tagasi taotlejate avalduste lahendamise ning lapsehoolduspuhkusel oleva vallavanema umbusaldamise ja haiglate investeeringuteks Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise kohta. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra leida siit.

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 13 ühisistung väliskomisjoniga, Euroopa Komisjoni 2008 aasta tööprogramm (kutsutud Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu), Eesti seisukohad 13. – 14. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul (kutsutud peaminister Andrus Ansip, Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu, välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes Kaja Tael);

 Kell 14 algab Valges saalis ELAKi avalik istung teemal Euroopa Liidu reformilepe (kutsutud peaminister Andrus Ansip, Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu, Välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes Kaja Tael);

keskkonnakomisjonis – ühisistung koos maaelu- ja majanduskomisjoniga, arutusel on Euroopa Komisjoni roheline raamat „Kliimamuutustega kohanemine Euroopas- võimalused Euroopa Liidu meetmete võtmiseks”;

maaelukomisjonis – ühisistung keskkonna- ja majanduskomisjoniga; pärast ühisistungit jätkub maaelukomisjoni istung, kus arutatakse Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava ning ühise põllumajanduspoliitika reformi “tervisekontroll”.

majanduskomisjonis – ühisistung keskkonna- ja maaelukomisjoniga; pärast ühisistungit jätkub majanduskomisjoni istung, arutusel on Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE) ning väärismetalltoodete seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE);

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE);

rahanduskomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (137 SE), riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (123 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE);

sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE);

väliskomisjoniskell 13 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga, Euroopa Komisjoni 2008 aasta tööprogramm (kutsutud Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu), Eesti seisukohad 13. – 14. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul (kutsutud peaminister Andrus Ansip, Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu, välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes Kaja Tael);

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (166 SE), (kutsutud justiitsminister Rein Lang), pärimisseaduse eelnõu (56 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Eesti Keskerakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta, Eesti Iseseisvuspartei poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta, erikomisjoni 2007. aasta töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2007. aastal;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditi ”Eriaruanne Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel 2004–2006” arutelu, riigikontrolör Mihkel Oviir annab ülevaate ülemaailmse keskkonnaauditi töörühma ülevõtmisest:

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Suurbritannia suursaadiku Peter Carteriga.

Kell 16 – Ene Ergma kohtub Kiikla Lastekodu juhataja Alex Torpega, kes annab üle laste valmistatud kingitused Riigikogu liikmetele.

Teisipäev, 11. detsember

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE).Teisel lugemisel on 4 eelnõu ning esimesele lugemisele tulevad Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud okupatsiooni režiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektrienergiaaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

maaelukomisjonis – riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE);

majanduskomisjonis – kell 13 reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (150 SE);

kell 14 algab majanduskomisjoni kohtumine nelja ministeeriumi esindajatega (ruum L 241) teemal piiriületusjärjekorrad ja riigi võimalused tekkinud ebanormaalse olukorra normaliseerimiseks, osalevad majandusministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi ja regionaalministri esindajad, antakse ülevaade probleemi olemusest: järjekorra suurus kolmes (Narva, Koidula, Luhamaa) idapiiri punktis, milliseid meetmeid on kavandatud probleemi leevendamiseks ja milliseid lahendamiseks: tegevused Venemaa suunal (näit. valitsustevaheline komisjon, tegevused Euroopa Liidu suunal, planeeritavad riiklikud investeeringud idapiiri lähedasse infrastruktuuri, õiguskorra tagamine piiriületusjärjekordades;

põhiseaduskomisjoniskell 14 algab Valges saalis põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühine avalik istung Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamisest;

riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus otsuse eelnõu (140 OE), Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos otsuse eelnõu (143 OE), Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis otsuse eelnõu (144 OE), Kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (92 SE);

sotsiaalkomisjoniskell 14 algab Valges saalis põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühine avalik istung Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamisest; pärast jätkub sotsiaalkomisjonis tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (146 SE) ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (159 SE) arutelu;

õiguskomisjonis – karistuspoliitika küsimused (pisivargused ja kergendava kriminaalseaduse tagasiulatuv jõud), Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele Eurojusti ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rollist võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu Euroopa Liidus;

Kolmapäev, 12. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Ivari Padar ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE). Teisele lugemisele tuleb 5 eelnõu, teiste hulgas ka teenetemärkide seaduse eelnõu (134 SE), esimesele lugemisele tuleb päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE).

Neljapäev, 13. detsember

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 5 eelnõu: Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE), Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (147 SE), relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) ning riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE). Seejärel toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu, kus ettekannetega esinevad regionaalminister Vallo Reimaa, põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ning kodanikuühiskonna toetusrühma esimees Urmas Reinsalu.

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 13 väljasõiduistung teemal keskkonnakomisjoni suhted avalikkusega: avalike suhete arendamise hetkeseis ja tulevikuvõimalused (Tallinna Botaanikaaed);

majanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung maanteeametisse, päevakorras on teede ehitamine ja hooldamine;

riigikaitsekomisjoniskell 13.15 ühisistung õiguskomisjoniga, aprillisündmused 2007, sisejulgeolek ja turvalisus, arutelu jätkamine;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (146 SE) ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (159 SE) arutelu;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel (kutsutud MTÜ Fenno-Ugria Asutuse direktor Kersti Sepper, Eesti Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimees Tõnu Seilenthal ning välisministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad);

õiguskomisjoniskell 13.15 ühisistung riigikaitsekomisjoniga, aprillisündmused 2007, sisejulgeolek ja turvalisus, arutelu jätkamine;

Kohtumised:

Kell 14.30Ene Ergma kohtub Iisraeli suursaadiku Avi Abraham Granotiga.

Reede, 14. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 17. detsembril toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel ning 18. – 20. detsembrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel (kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder);

*       *       *

Välislähetused:

9. – 10. detsembrini

Riigikogu Eesti-Aafrika rühma aseesimees Silver Meikar osaleb Leedus Vilniuses AWEPA (European Parliamentarians for Africa) korraldataval regionaalsel seminaril. Räägitakse AWEPA sektsioonide tegevuse toetamisest, meetmetest Euroopa parlamentide liikmete teadlikkuse tõstmiseks.

9. – 13. detsembrini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA parlamentaarsel foorumil. Muuhulgas käsitletakse sõda Iraagis, olukorda Lähis-Idas laiemalt, olukorda Venemaal.

10. – 14. detsembrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjon) plenaaristungil.

13. – 14. detsembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Itaalias Veneetsias ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ja Veneetsia komisjoni laiendatud büroo istungitel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside