Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 11. töönädal 10. – 13. detsembrini 

Esmaspäev, 10. detsember 

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 11. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning kultuuriminister Rein Lang. Arupärimised käsitlevad vastavalt lemmikloomade registri asutamist (nr 235), Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ehk MISA tegevust (nr 209) Tallinna Loomaaia tulevikku (nr 216), kinode digitaliseerimist (nr 218) ning Vene Teatri ümberkorraldust (nr 234).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Kell 11 – komisjonide istungid 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: informatsioon ja Eesti seisukohad Kreeka teise finantsabi programmi esimese ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta. Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.

keskkonnakomisjonisruumis L332: Riigimetsa Majandamise Keskuse arengusuunad, arutelu; veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE).

maaelukomisjonis – PRIA eelarve ja võimekus; komisjonide valdkondade muutmise ettepaneku arutelu;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (269 SE); elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); Arengufondi liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine;

rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (311 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse (275 SE).

riigikaitsekomisjonis – osavõtust igaaastasest konverentsist Brüsselis “Euroopa kaitseküsimused”.

sotsiaalkomisjonis – kliiniline psühholoogia tervishoiusüsteemis: Kliiniliste Psühholoogide Seltsi ja Psühholoogide Liidu esindajad tutvustavad oma probleeme ning ettepanekuid kliinilise psühholoogi eriala kandmiseks tervishoiuteenuste osutajate registrisse, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa esindajad; töölepingu seaduse § 177 muutmise seaduse eelnõu (320 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE);

õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE).

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30: kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimehe Jaanus Tehveri ja tegevdirektori Asso Priiga, käsitletakse 2012. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi;  avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine (ruum L 332). 

Üritused ja kohtumised 

Kell 10 – Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni liikmed osalevad Inimõiguste Instituudi 20. aastapäeva konverentsil „Uued väljakutsed inimõigustes“. 

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub „Hea eeskuju“ konkursi parimatega. 

Kell 15.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu omavalitsuste- ja regionaalpoliitika toetusrühma ümarlaual „Halduskorraldus Eestis. Kuidas edasi…?“. 

Riigikogu aseesimehel Jüri Ratasel on jõulueelsed kohtumised: esmaspäeval Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses, kolmapäeval Mustamäe Sotsiaalkeskuses, neljapäeval Pirita Sotsiaalkeskuses, reedel Nõmme Sotsiaalmajas ja Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingus ning eakate õnnitlemine Nõmme Kultuurikeskuses. Ratasel on Toompeal rida kohtumisi noorte ja lastega: teisipäeval Tallinna Muusikakeskkoolist, 32. keskkoolist, Mustamäe gümnaasiumist, neljapäeval Nõmme gümnaasiumist ja reedel on ta Pirita Kose lasteaias. 

Teisipäev, 11. detsember 

Kell 10 – täiskogu istung 

Esimene lugemine – 2 eelnõu: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE). 

Komisjonides 

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 16)  – komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised seoses senise esimehe Taavi Rõivase asumisega sotsiaalministriks.

keskkonnakomisjonis – Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE), õiguskantsleri arvamuse kuulamine; keskkonnakomisjoni raporti „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundileˮ, arutelu.

kultuurikomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine koos väliskomisjoniga: ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed Tõnu Seilenthal ja Andres Heinapuu, kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa, välisministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 332); kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); majanduskomisjonis – kohtumine EASi juhtkonnaga;

põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete kohta; põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni menetluses olevate eelnõude ülevaatamine.

riigikaitsekomisjonis – kell 15 väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi: arutusel on riigikaitse arengukava 2013 – 2022;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 tervise infosüsteemi rakendamine, kutsutud sotsiaalminister, E-tervise Sihtasutuse, Ida-Tallinna Keskhaigla, Kiirabi Liidu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Haiglate Liidu, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Perearstide Seltsi ja Haigekassa esindajad (ruum L 333); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE);

väliskomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine koos kultuurikomisjoniga, vt kultuurikomisjoni päevakorda;  (ruumis L332)

õiguskomisjonis15 minutit pärast täiskogu töö lõppemist: politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE). 

Üritused 

Kell 13 – Riigikogu konverentsisaalis avatakse Espen Rasmusseni paguluse teemaline fotodenäitus “Transit”. 

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb professor Aadu Musta raamatu “SIBER ja EESTI” esitlusel (Viru Keskuse kauplus “Rahva Raamat”). 

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on Põlva-, Valga- ja Võrumaa ning Riigikogu meeskondade vahelisel korvpallivõistlusel Kagu-Eestis. 

Kell 19Laine Randjärv osaleb Johansonide plaadi “Külm” esitlusel (Viimsi Rannarahva muuseum). 

Kolmapäev, 12. detsember 

Kell 13 – infotund 

Kell 14 – täiskogu istung 

Kolmas lugemine – 7 eelnõu: 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE), Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE) ning töölepingu seaduse § 177 muutmise seaduse eelnõu (320 SE).  

Teine lugemine: veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE). 

Esimene lugemine – 2 eelnõu: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (323 SE). 

Kohtumised ja üritused 

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub loomeliitude esindajatega Toomas Kiho ja Jaanus Rohumaaga

Kell 10 – Ene Ergma osaleb kodanikuhariduse programmi Minu Riik nõukoja koosolekul. 

Neljapäev, 13. detsember 

Kell 10 – täiskogu istung 

Kolmas lugemine: veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE). 

Esimene lugemine: otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (327 OE). 

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu: omastehoolduse olukorrast, selle mõjust majandusele ning moraalsele keskkonnale. Ettekannetega esinevad Tartu Ülikooli lektor Jüri Kõre; ajakirjanik Tiina Kangro ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Helmen Kütt. 

Komisjonides 

kultuurikomisjonis – kell 13 parlamentaarne kuulamine: ülevaade kõrghariduse rahastamise tulemuslepingute sõlmimise hetkeolukorrast ning üldhariduse rahastamise küsimused 2013. aastal, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

majanduskomisjonis – riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE); transpordi arengukava 2014-2020 koostamise tutvustus;

riigikaitsekomisjonis – kell 13 6 otsuse eelnõu: Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos (312 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis (313 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (314 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus (315 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta koosseisus (316 OE), Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (317 OE);Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Riigikogu välissuhtlus;

õiguskomisjonis –  15 minutit pärast täiskogu töö lõppemist: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE).

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9: 25. oktoobril toimunud ümarlaua “Koolieelsetes lasteasutustes riigikeele omandamise võimaluste otstarbekus Narva lasteaed „Päikene“ näitel” arutelu tulemused. 

Kohtumised 

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kuuba suursaadiku Enrique Orta Gonzáles’ga. 

Reede, 14. detsember 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 19. detsembril toimuval EL keskkonnanõukogu istungil; Eesti seisukohad 20. detsembril toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (keskkonnaministeeriumi vastutusalas olevates punktides); Põhjendatud arvamuse eelnõu esitamine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorganite liikmete seas ja sellega seotud meetmed (COM(2012)614).

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Pakistani suursaadiku Nadeem Riyaz’ga

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikaitse Nõukogu koosolekul Kaitsejõudude peastaabis. 

Laupäev, 15. detsember 

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas peab kodakondsustunnistuste üleandmisel Narva muuseumis tervituskõne. Narvas viibides külastab Jüri Ratas ka Narva Aleksandri Suurkirikut, Narva kordonit ja piiripunkti.

Pühapäev, 16. detsember 

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili ametisseastumise tseremoonial Kõikide Sõjameeste Mälestuskirikus Tori alevis. 

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eestimaa jõulurahu väljakuulutamise üritusel Jõgeval. 

Välislähetused 

8. – 12. detsembrini 

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ja Kadri Simson osalevad USAs Washingtonis NATO PA transatlantilisel foorumil, kus tulevad arutusele Transatlantilise Alliansi väljakutsed ja ressursid, USA poliitika Lähis-Idas, töö Aasia suunal, aga ka Venemaaga seotud küsimused. 

9. – 11. detsembrini 

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni aseesimees Arto Aas ning liikmed Annely Akkermann, Inara Luigas, Neeme Suur ja Tarmo Tamm on riigieelarve kontrolli komisjoni töövisiidil Suurbritannias Londonis. Kohtutakse Suurbritannia parlamendi eelarvekomisjoni (Public Accounts Committee) ning riigikontrolli (National Audit Office) esindajatega. 

9. – 11. detsembrini 

Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb Saksamaal Berliinis Vahemere Liidu PA energia- keskkonna- ja veemajandusekomitee istungitel. Arutusel on poliitilised väljakutsed kliimamuutusest tulenevate riskide vähendamiseks, Euroopa 2020 strateegia merepoliitika suunad ja Limassoli deklaratsioon, ökoküladega seonduv jpm. 

9. – 12. detsembrini 

Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb Austrias Viinis OSCE/ODIHR piirkonna naisparlamendiliikmete parlamendistruktuuride tugevdamise teemalises töötoas. 

11. – 17. detsembrini 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ja Itaalias Torinos ENPA monitooringukomitee, büroo ja poliitikakomitee istungitel. 

13. – 16. detsembrini 

Riigikogu Eesti-Itaalia parlamendirühma esimees Imre Sooäär ja liikmed Sven Sester ning Heljo Pikhof osalevad Itaalia parlamendi Itaalia-Eesti parlamendirühma kutsel visiidil Itaalias Roomas. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside