Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 11. töönädal

10.- 13. aprillini

Esmaspäev, 10. aprill

Kell 15 algaval istungil vastab majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar arupärimistele Koidula piiripunkti ehitamise rahastamise (nr 206) ja Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta (nr 213). Sotsiaalminister Jaak Aab annab aru Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta (nr 212). Põllumajandusminister Ester Tuiksoolt oodatakse vastust Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta põllumajanduses (nr 211), Eesti maaelu arengu strateegia eelnõu kohta aastateks 2007-2013 (nr 218) ja kvoodipoliitika kohta Eesti põllumajanduse kujundamisel (nr 220). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine nõukogu määrusele, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta.

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu ja „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” otsuse eelnõu algatamine.

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel hoiu- ja laenuühistute alase seadusandluse kaasajastamine.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem, eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le. Mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE). Informatsioon ja ettepanek Eesti seisukohtadeks Euroopa Komisjoni teatise COM(2005)702 suhtes, mis käsitleb siseturul väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tulumaksutakistustega võitlemist.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu kodaniku seaduse¹ eelnõu (864 SE); teenetemärkide seaduse muutmise seaduse eelnõu (840 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – arutusel auditiaruanded „ Riigieelarvest omavalitsustele toimetulekutoetusteks antud raha kasutamine” ; „ Brüsseli Suursaatkonna ning Eesti Vabariigi Alalise Esinduse Euroopa Liidu juures raamatupidamiskorraldus ja tehingute seaduslikkus” ning „ Eesti Rahvusraamatukogu majandustegevus” . Riigikontrolli auditi „ Riigimaanteede hoolduse korraldus ” arutelu. Riigi osalusega äriühingute AS Werol ja AS Eesti Viljasalv kontrolli vajaduse arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – piirivalveameti ja õhuväe otsingu ning päästevõimekuse õhuturbe arutelu; kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja piirivalveameti esindajad. Kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel valitsuse seisukohad ELi struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate ELi õigusaktide eelnõude kohta. Ühisistung koos rahanduskomisjoniga.

Väliskomisjonis – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Lätis ja Hollandis; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE).

Õiguskomisjonis – lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (865 SE); elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE).


Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Itaalia suursaadiku Fabrizio Piaggesiga (RK esimehe külalistetoas).

Teisipäev, 11. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda seitse eelnõu. Esimese päevakorrapunktina tuleb arutusele olulise tähtsusega riiklik küsimus „Õiguspoliitika ja ärikeskkonna areng”. Järgnevalt on kavas kuue eelnõu esimene lugemine. Teisele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arutelu; kutsutud õppekava nõukogu esindajad.

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – r iikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (839 SE); kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (841 SE); lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE).

Väliskomisjonis – arutelu Arengukoostöö Ümarlaua pöördumise alusel arenguabi ja aruandlussüsteemi ning Euroopa Liidu arengukoostöö meetme asjus.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Kolmapäev, 12. aprill

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Ester Tuiksoo, sotsiaalminister Jaak Aab ja minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 11 eelnõu, millest kaks tuleb kolmandale, viis teisele ja neli esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tulevad valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE) ning kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Neljapäev, 13. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE) kolmandata lugemist ja riigieelarve kontrollimiseks moodustatud erikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (871 OE) teist lugemist.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – reklaamiseaduse eelnõu (717 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomise, toimimise ja kasutamise kohta. Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (862 SE); välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE).

Üritused


Kell 9
– Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Eestis visiidil viibiva Saksa eurominister Günter Gloseriga. Kell 10.15 kohtub Gloseriga väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

***

Välislähetused:

9. – 13. aprill

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson, liige Andres Herkel ja Sergei Ivanov ning asendusliige Toomas Alatalu ja Katrin Saks osalevad Strasbourgis ENPA täiskogu töös. Muu hulgas tulevad arutusele emakeelne kooliharidus ning võitlus natsionaalsotsialistliku ideoloogia uue levikuga. Lähemat käsitlust leiavad ka Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahelised suhted.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside