Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 13. töönädal

2.- 4. mai

Esmaspäev, 1. mai

Kell 19 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Estonia kontserdisaalis Valge Roosi Ballil pereväärtuste ja hariduse toetuseks.

Teisipäev, 2. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda esimesel lugemisel kahte eelnõu.

Arutatakse toiduseaduse ja maamaksuseaduse muutmist.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE), kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE), metsaseaduse eelnõu (833 SE), otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu algatamine.

Kultuurikomisjonis – riikliku õppekava ainekavad. Ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, tervisekasvatus. Arutelu koos Inimeseõpetuse Ühingu esindajatega, muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Maaelukomisjonis – Eesti tasakaalustatud regionaalareng. Kohtumine peaminister Andrus Ansipiga.

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE), otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (848 OE).

Põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE), isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE), Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE), Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (880 OE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE), tulumaksuseaduse §237 muutmise seaduse eelnõu (858 SE), arvamuse andmine EL direktiivi, ühendusvälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamise, eelnõu kohta.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeosade (sh väljaõppekeskuste) ja harjutusväljakute paiknemise ning arendamise edasistest kavadest. Laskeväljaõppe ja –spordi arendamine. Kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi.

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 4 ravikindlustuse seaduse § 14 lõike 1 kooskõlla viimiseks põhiseadusega, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE).

Väliskomisjonis – õiguskantsleri kiri nr 860 välissuhtlemisseaduse eelnõu kohta. Kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Triin Parts.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused:

Kell 11.15 – Riigikogu ja Eduskunta väliskomisjonide kohtumine endise Euroopa Liidu eriesindaja Heikki Talvitie’ga.

Kell 13 avab Riigikogu esimees Toomas Varek Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Ukraina Riikliku Fotokunstnike Liidu korraldatud dokumentaalfotode näituse “Tšornobõl on meie valu!”

Kell 14 – väliskomisjoni kohtumine Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Eestisse saabub kolmepäevasele visiidile Iirimaa parlamendi Euroopa asjade ühiskomisjoni delegatsioon, mida juhib esimees John Deasy.

Kolmapäev, 3. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja siseminister Kalle Laanet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda seitse eelnõu, millest tuleb kolmandale lugemisele välisuhtlemiseseaduse eelnõu. Teisele lugemisele tuleb neli ja esimesele lugemisele kaks eelnõu.

Üritused:

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed eesotsas Kristiina Ojulandiga kohtuvad Iirimaa parlamendi Euroopa asjade ühiskomisjoni delegatsiooniga. Seejärel on delegatsioonil kohtumine Riigikogu aseesimehe Ene Ergmaga. Külalistel on veel kohtumised sotsiaalministeeriumis, siseministeeriumis ja välisministeeriumis. Samuti on kohtumine Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Gert Antsuga.

Neljapäev, 4. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kuus eelnõu. Kolmandale lugemisele on kavandatud eluruumide erastamise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Teisel lugemisel on kaks eelnõu ja esimesel lugemisel kolm eelnõu.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava korrastamisest. Arutelu koos õppekava nõukoguga.

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE), arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Biomassi tegevuskava” ja „Euroopa Liidu biokütuste strateegia” kohta, biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise tegevuskava.

Majanduskomisjonis – Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 SE), elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE), konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE), Euroopa Liidu Komisjoni rohelise raamatu, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist, eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAKile.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE), poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE).

Väliskomisjonis – arutelu võimalikest arengutest seoses Iraani tuumaprogrammiga. Kutsutud välisminister Urmas Paet. Ülevaade Bulgaarias Sofias 27.-28. aprillil 2006 toimunud NATO välisministrite mitteametliku kohtumise tulemustest; Riigikogu Petserimaa toetusrühma kiri väliskomisjonile seoses Vene Föderatsiooni soodusviisadega Eesti Vabariigi kodanikele; välispoliitika arutelu ettevalmistamine olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 6. juunil 2006 ; välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE).

Üritused:

Kell 16.15 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Hispaania välisministri Miguel Angel Moratinose ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 17 kohtuvad Hispaania välisministri ja teda saatva delegatsiooniga väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ning Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson.

Reede, 5. mai

Väliskomisjonis – komisjoni kuulamised energiajulgeoleku teemal. Kutsutud Euroopa Parlamendi liikmed Toomas Hendrik Ilves ja Andres Tarand.

***

Välislähetused:

1. – 5. maini

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Istanbulis NATO PA Vahemere töörühma väljasõiduistungil.

3. – 6. maini

Riigikogu Lääne – Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus osaleb Madridis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tehnoloogia ja õhuruumi- ning kaitsekomitee kohtumistel Euroopa Liidu Satelliidikeskuse ja INDRA ESPACIO üksustes.

4. – 5. maini

Riigikogu aseesimees Ene Ergma ning väliskomisjoni liikmed Toomas Alatalu ja Juhan Parts osalevad Helsingis IV Aasia-Euroopa parlamentaarse koostöö foorumil.


4.-5. maini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Münchenis 5. majandusalasel tippkohtumisel, mille põhiliseks arutlusteemaks on „Euroopa ja uus tööjaotus”.

4.-7. maini

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen osaleb Krakovis 4. Parlamendiliikmete Poolmaratonil ning kohtumisel Poola Sejmi liikmetega.

4. – 13. maini

Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson (4.-13.5) ja Tõnis Lukas, samuti rühma liige, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (5.-13.5) osalevad Keenias Nairobis Parlamentidevahelise Liidu 114. Assambleel.

Keenias on arutusel maailma poliitiline, majanduslik, sotsiaalne olukord, demokraatia edendamine ja parlamentide abi demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel. Samuti parlamentide osa kontrolli tugevdamisel ebaseadusliku kauplemise üle käsi- ja kergerelvade ning nende laskemoonaga. Käsitletakse parlamentide rolli keskkonnajuhtimises ja keskkonnaseisundi globaalse halvenemise vastu võitlemisel. Arutusel on parlamentide panus võitluses naiste vägivalla vastu. Toimub ka naisparlamendiliikmete nõupidamine. Keenias on Parlamentidevahelise Liidu (IPU) tegevuse reformimise töörühma koosolek. Ette on nähtud soome-ugri rühmade nõupidamine. Toimuvad kahe- ja mitmepoolsed kohtumised erinevate riikide parlamentide liikmetega. Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb maailma parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (ASGP) nõupidamistel. Parlamentidevahelise Liidu (IPU) assambleed toimuvad kaks korda aastas. Kevadistung on ühes liikmesriikidest. Ülemaailmsesse organisatsiooni kuulub tänase seisuga 143 riigi parlamenti ja 7 assotsieerunud liiget.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside