Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 16. töönädal 1. – 4. juunini

Esmaspäev, 1. juuni
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad sotsiaalminister Hanno Pevkur ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad vastavalt tööturumeetmete rakendamist töötuse järsu kasvu olukorras (nr 283), Eesti Töötukassat (nr 291) ning tudengite riiklike sotsiaalsete garantiide uuendamist (nr 281).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.45 Eesti seisukohad 4. – 5. juunini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel; kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega, kutsutud Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ning Eesti põllumajandusorganisatsioonide esinduse Euroopa Liidus juht Ene Kärner; Eesti seisukohad 8. – 9. juunini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur;
keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE); metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (504 SE); riigikontrolli auditi „Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine” kontrolliaruanne; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamisega” eelnõu (498 SE);
kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE); kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE); ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE); arvamuse andmine alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) kohta;
maaelukomisjonis – taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE) ning riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE);
majanduskomisjonis – riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
põhiseaduskomisjonis – kohtumine riigikohtu esimehe Märt Raskiga; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE); perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (486 SE);
sotsiaalkomisjonis – tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (501 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE) ning sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE);
väliskomisjonis – ülevaade 21. – 22. maini Habarovskis toimunud Euroopa Liidu-Venemaa tippkohtumisest; ülevaade 3. juunil Tallinnas toimuva ÜRO humanitaarasjade koordineerimise ameti (UNOCHA) humanitaarpartnerluse seminari ja 24. – 26. juunini toimuva ÜRO majandus- ja finantskriisi teemalise konverentsi ettevalmistamisest;
õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu algatamine; nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; karistusseadustiku muutmise seadus eelnõu (476 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE); arvamuse andmine hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE) ning erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE) kohta;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruum L 333);
 
Teisipäev, 2. juuni
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele liiklusseaduse eelnõu (427 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel” eelnõu (496 OE), otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (495 OE), riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (463 SE), reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE) ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 13 riigikontrolli auditi „Detailplaneeringute koostamise korraldus linnades ja valdades” kontrolliaruanne;
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjoniskell 14 riigikontrolli audit “Kalanduse järelevalve Läänemerel”;
majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kalandustöö konventsiooni nr 188 ja kalandustöö soovituse nr 199 Eesti seisukohtade arutelu;
põhiseaduskomisjonis kell 13.15 hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE);
riigikaitsekomisjonis – kell 14 ühine väljasõiduistung väliskomisjoniga Kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjoniskell 13 kohtumine Eesti naiste Varjupaikade Liidu esindajatega;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) karistusseadustiku muutmise eelnõu (416 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Soome ajakirjanike delegatsiooniga.
 
Kolmapäev, 3. juuni
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning kultuuriminister Laine Jänes.
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 5 eelnõu: Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE) ning investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu: Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE), taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE), otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE), riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE) ning riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 12.30 – väliskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad ÜRO humanitaarasjade asepeasekretäri ja hädaolukordade koordinaatori Sir John Holmes’iga (ruum L240).
 
Neljapäev, 4. juuni
 
Kell 10 algaval istungil teeb Riigikohtu esimees Märt Rask ülevaate kohtukorralduse, õigusmõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
Teisele lugemisele on kavandatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) ning riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE); ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis kell 13 alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 491 SE);
õiguskomisjonis – (15 min pärast istungi lõppu) kohtumine sotsiaalminister Hanno Pevkuriga; 2009. aasta teise lisaeelarvega seotud töölepinguseaduse muudatuste arutelu; perekonnaseaduse eelnõu;  
 
Üritused:
 
Eesti lipu päev
 
Kell 7 algab Kuberneri aias pidulik lipu heiskamise tseremoonia. Riigilipp heisatakse Pika Hermanni torni kooride ja orkestri poolt esitatava hümni saatel. Seejärel esinevad kõnega Riigikogu esimees Ene Ergma ning Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste. EELK peapiiskop Andres Põder viib läbi lipu õnnistamise.
Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide ja gaidide auvalve, samuti seltside ja ühingute lipud.
Päevakohast muusikat esitavad Piirivalve orkester Arvi Miido juhatusel ning Eesti Kooriühingu ja Eesti Meestelaulu Seltsi koorid Aarne Saluveeri ja Heli Jürgensoni juhtimisel.
Ürituse korraldavad Riigikogu ja Eesti Lipu Selts.
 
Reede, 5. juuni
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 9. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel;
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
1. – 4. juunini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (osaleb ainult 4. juunil) ja liikmed Kalev Kallo ning Imre Sooäär osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 56. täiskogu istungil. Muuhulgas on arutusel ka raport, mis käsitleb Euroopa Liidu rolli võitluses piraatidega ning mille üks raportöör on Tarmo Kõuts. Veel tulevad arutusele Euroopa Liidu sõjalised operatsioonid, Euroopa strateegia Afganistani sõjas, Lääne-Balkani tulevik, Lähis-Ida probleemid, Euroopa Liidu – USA välis- ja julgeolekupoliitika alane koostöö jpm.
 
3. – 6. juunini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb Albaanias Tiranas ENPA delegatsiooni koosseisus parlamendivalimiste eelsel missioonil.
 
4. – 5. juunini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusele tulevad päevkorrapunktid käsitlevad Monaco, Armeenia, Albaania, Ukraina ja Aserbaidžaani liikmekohustuste täitmist, samuti demokraatlike institutsioonide tegutsemist Moldovas.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside