Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

II istungjärgu 10. töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused.

Riigikogu II istungjärgu 10. töönädal

1. – 4. detsember 2003

Esmaspäeval, 1. detsembril algab kell 15.00 vaba mikrofon. Arupärimistele vastamist ei toimu.

Teisipäeval, 2. detsembril kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt teisele lugemisele 2 eelnõu ning esimesele lugemisele samuti 2 eelnõu.

Kolmapäeval, 3. detsembril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen ja minister Jaan Õunapuu. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 24 päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele on kavandatud 7 Vabariigi Valitsus algatatud seaduseelnõu, teisele lugemisele 5 seaduseelnõu ning esimesele lugemisele 12 seaduseelnõu.

Neljapäeval, 4. detsembril kell 10.00 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 3 ja esimesele lugemisele 1 eelnõu.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 1. detsember

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE)

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE)
Majanduskomisjonis – vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Majandusministeeriumi ning Teede ja Sideministeeriumi ühendamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (156 SE), õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise otsuse eelnõu (199 OE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE), eelhääletamise aja pikendamiseks valimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse eelnõu (131 SE), riigieelarve seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE)

Riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse eelnõu (162 SE)

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi seaduse ”Kohtuväliselt represseeritud ka alusetult süüdi mõistetud isikute rehabiliteerimise kohta” ning riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE), okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse eelnõu (187 SE)

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (102 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE), ohvriabi seaduse eelnõu (146 SE), kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE)

Euroopa asjade komisjonis – arutatakse eelnõude esitamise ajakava, eelnõude kvaliteedi ja ministeeriumide vahelise koordinatsiooniga seotud küsimusi, kutsutud on peaminister Juhan Parts (ruum L241)

Teisipäev, 2. detsember

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE)

Kultuurikomisjonis – kodakondsuse seadus emuutmise seaduse eelnõu (180 SE)

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Haljala Kalakasvatusse

Majanduskomisjonis – küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE)

Põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (161 SE), välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (189 SE), erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE)

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE), alkoholi-, tubaka ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, Riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), struktuuritoetuste seaduse eelnõu (148 SE), 2003. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE)

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse täiendamise seaduse eelnõu (32 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (22 SE), 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE)

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 6 muutmise seaduse eelnõu (155 SE), Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE) Neljapäev, 4. detsember

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE)

Kultuurikomisjonis – ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), kohtumine Eesti keelenõukogu esindajatega, arutusel on eesti keele arendamise strateegia 2004 – 2010

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE), mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE)

Majanduskomisjonis – surveseadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Siseministeeriumi pöördumise alusel välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu algatamisest

Sotsiaalkomisjonis – eakatega kohtumise ettevalmistamisega seotud küsimused

* * * Esmaspäev, 1. detsember

Kell 13.00 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi, Võru maavanem Mait Klaassen ja Võru omavalitsusüksuste esindajad avavad Riigikogu hoone fuajees Võrumaa valdade ja Võru linna käsitöömeistrite ning laste tööde näituse. Näitusel on välja pandud lapitekid, sokid, kindad, keraamika, siidimaalid, padjad, mütsid, jõulupärjad, gobeläänpildid, klaasimaal, laste käsitöö pidust käsitöö jpm. Näitus jääb avatuks 3. detsembrini.

Kell 13.30 algab Võrumaa omavalitsuste esindajate ja Kagu-Eestit esindavate Riigikogu liikmete ümarlaud, kus on arutusel regionaalarengu abiprogrammid ning maavalitsuse staatus ja pädevus.

Kell 15.00 kohtub Võrumaa delegatsioon minister Jaan Õunapuuga.

Teisipäev, 2. detsember

Kell 10.15 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eestisse visiidile saabuva Saksamaa asekaitseministri Walter Kolbow´i ja teda saatva delegatsiooniga.

Kolmapäev, 3. detsember

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg avab Toompea lossi galeriis Elna Kaasiku tekstiilinäituse.

4. – 6. detsember

Riigikogu osaleb oma näituseboksiga messil TEEVIIT 2003 Eesti Näituste messikeskuses. Boksi seatakse üles 2 arvutit, kus huvilistel on võimalik tutvuda Riigikogu koduleheküljega, samuti ekraan, kus nonstopina jookseb Riigikogu videofilm. Külastajatel on kohapeal võimalik tutvuda ka Riigikogu liikme hääletuspuldi koopiaga. Jagatakse infomaterjale ning noorte küsimustele vastavad Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna ning infosüsteemide ja tehnikaosakonna töötajad.

Riigikogu osaleb messil juba 4. aastat alates 2000-st. Messi korraldab Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus ja Teadusministeeriumiga riikliku projektina. Messi eesmärk on anda võimalikult palju informatsiooni õppimise, vaba aja veetmise, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. – 2. DETSEMBER

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

2. – 4. DETSEMBER

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Pariisis Euroopa Liiduga liituvat maade parlamentide esimeeste kohtumisel. Arutelu teemaks on ”Euroopa, üks reaalsus: rahvusparlamentide tulevik”. Kolmapäeval, 3. detsembril toimub ka kohtumine Prantsusmaa valitsuse liikmetega.

2. – 5. DETSEMBER

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Riigikogu delegatsiooni liige Olav Aarna osaleb Pariisis WEU Assamblee poliitika-, kaitse-, tehnika- ja õhuruumi ning parlamentaarsete suhete komiteede istungitel.

4. – 9. DETSEMBER

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Katrin Saks osaleb Pariisis ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil.

4. – 9. DETSEMBER

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ja liige Väino Linde osalevad OSCE PA delegatsioonis vaatlejatena Moskvas ning liikmed Toomas Alatalu ja Peeter Tulviste vaatlejatena Moskvas ja Kaasanis Venemaa Riigiduuma valimistel.

4. – 9. DETSEMBER

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Siiri Oviir osaleb Tai Kuningriigis Bangkokis rahvusvahelisel konverentsil ”Perekonna tervis”.

5. – 8. DETSEMBER

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Moskvas Venemaa Riigiduuma valimistel.

6. – 11. DETSEMBER

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ning liikmed Tiit Matsulevitš (6. – 10. dets.) ja Toomas Tein (6. – 10. dets.) osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA transatlantilisel parlamentaarsel foorumil, kus käsitletakse transatlantiliste suhete tulevikku, kriisijuhtimise ja rahutagamise operatsioonidega seotud küsimusi, samuti massihävitusrelvade ja terrorismiga seonduvat.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside