Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade üritustest ja välislähetustest.

Esmaspäev, 29. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti positsioonid 6.-7. detsembril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu kohtumisel. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi (EP) ja EL Nõukogu direktiivi 2003/88/EÜ muutmise direktiivi eelnõule, mis käsitleb tööaja korraldust. Mõlema päevakorrapunkti arutelule on kutsutud sotsiaalminister Marko Pomerants. Seisukoha andmine EP ja EL Nõukogu direktiivi eelnõule ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) loomise kohta. Seisukoha andmine EP ja EL Nõukogu määruse eelnõule keskkonna rahastamisinstrumendi (LIFE+) kohta. Mõlema seisukoha andmise arutelule on kutsutud Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kratovitš.

Kolmapäev, 1. detsember

Kell 11.30 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste kohtub Briti Alamkoja liikme, Briti – Eesti Sõprusgrupi esimehe Gordon Marsden´iga.

Neljapäev, 2. detsember

Kell 12 ”” Riigikogu külastab Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste raamkonventsiooni täitmise üle järele valvava nõuandekomitee delegatsioon, kellega kohtuvad Riigikogu liikmed Rein Aidma, Nelli Kalikova, Ants Pauls, Mihhail Lotman ja Eldar Efendijev.

Kell 16. 15 ”” Tartu Ülikoolis (Lossi tn 3) leiab aset Riigikogu teabepäev, millel keskendutakse ELi põhiseadusliku lepinguga seonduvatele teemadele. Arutusele tulevad lepingus sisalduvad Eestile olulised küsimused ja võimalused. Toimub mõttevahetus lepingu ratifitseerimise viisi üle: kas lepingu peaks ratifitseerima Riigikogu või tuleks see panna rahvahääletusele?

Arutluste telgteemaks on: m issugune on Eesti kasu-kahju EL põhiseaduslikust leppest? Käsitletakse Nice lepingu ja põhiseadusliku leppe vahekorda ning küsimust, miks on meil vaja veel ühte lepingut teise lepingu kõrvale? Miks me oleme põhiseadusliku leppe poolt ja samal ajal selle üksikute aspektide vastu? Kuidas jõustub EL põhiseaduslik lepe?

Üritus toimub koostöös ülikooli politoloogia osakonna õppejõudude ja üliõpilastega. Teabepäeva juhivad Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg ja politoloog Rein Toomla. Osa võtma on kutsutud Riigikogu liikmed Helmer Jõgi, Tõnis Lukas, Urmas Reinsalu, Evelyn Sepp, Mai Treial ja Jarno Laur.

Reede, 3. detsember

Kell 14 ”” Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg kohtub Ungari Kaitseministeeriumi poliitilise kantsleri Imre Ivancsik´u ja teda saatva delegatsiooniga.

***

Välislähetused

28. november – 1. detsember

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Toomas Varek osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni korraldataval kohtumisel rahvusparlamentide keskkonnakomisjonide esindajatega. Kohtimisel keskendutakse kliimamuutuse teemale, mis on eriti aktuaalne seoses ELi heitkogustega kauplemise süsteemi peatse käivitumisega 2005. aasta jaanuarist. Ühtlasi võtab Varek osa TAIEXi korraldatavast kollokviumist teemal ”Uus keskkonnapoliitika,” kus arutusele tulevad ELi keskkonnapoliitika rakendamisega seotud küsimused ning kodanike keskkonnateadlikkus.

28. november – 2. detsember

Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu ja liige Olav Aarna osalevad Pariisis toimuval Lääne-Euroopa Liidu Assamblee 50. istungjärgu 2. vooru istungitel. Muu hulgas tulevad arutusele Kaukasuse, Balkani ja Aafrika regioonide julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimused.

29.- 30. november

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu ning liikmed Mart Nutt, Siiri Sisask ja Koit Prants osalevad Brüsselis Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu arutelul.

29. november – 1. detsember

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks tutvub Riias haridusreformi läbiviimisega Läti venekeelsetes koolides. Sõidu käigus on planeeritud mitmete koolide, nende hulgas ka Riia Eesti Keskkooli külastamine. Ühtlasi on kavas kohtumised Läti Keeleinspektsiooni ja Haridusministeeriumi ametnikega.

30. november – 2. detsember

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Toomas Alatalu, Sergei Ivanov, Janno Reiljan, Ela Tomson ja Andres Herkel osalevad Pariisis väliskomisjoni töövisiidil ning Andres Herkel ka ENPA kultuurikomitee töös. Planeeritud on kohtumised Rahvusassamblee väliskomisjoni ning Senati välis- ja kaitsekomisjoni esindajate, teiste kohtumiste hulgas leiab aset ka kokkusaamine Le Monde ajakirjaniku Daniel Vernet´ga.

1 ”” 2. detsember

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Prahas Euroopa Komisjoni poolt korraldataval Descartes`i teaduspreemiate üleandmise tseremoonial. Ergma kuulub 2004. aasta Descartes`i Preemia Suurde Žüriisse.

2.- 4. detsember

Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni liige Väino Linde osaleb Roomas Euroopa Liidu liikmesriikide luure- ja julgeolekuasutuste parlamentaarse kontrolli seminaril.

2. – 5. detsember

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb Brüsselis Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu istungjärgul. Konsultatiivnõukogu istungjärgu päevakorras on Balti Assamblee ja Balti Nõukoguga seonduvad teemad.

2.- 5. detsember

Riigikogu esimees Ene Ergma, aseesimees Rein Lang, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ja Katrin Saks ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Austria Vabariiki. Aset leiavad kohtumised Austria parlamendi liikmetega, seal hulgas väliskomisjoni esindajatega. Reedel, 3. detsembril võtab Eesti delegatsiooni vastu Austria president Heinz Fischer.

4.- 8. detsember

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni liige Toomas Tein osaleb Washingtonis NATO PA Transatlantilisel parlamentaarsel foorumil. Lähemalt käsitletakse muu hulgas järgmisi teemasi: USA välispoliitika, rahvusvaheline koostöö võitluses terrorismi vastu ning NATO ja ELi koostöö julgeoleku valdkonnas.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside