Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 2. töönädal

20.-24. september 2004


Esmaspäev, 20. september

Kell 15 algaval istungil vastab põllumajandusminister Ester Tuiksoo arupärimisele üleliigse laovaru tasu kohta (nr 84) ja Eesti Panga president Vahur Kraft arupärimisele NSV Liidu välispangas külmutatud korrespondentkontode kohta (nr 91). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel ELi direktiivide ülevõtmise hetkeseis, kutsutud valitsuse ELi asjade direktor Gert Antsu ja ELi sekretariaadi juhataja Keit Kasemets. Samuti arutatakse suhkru laovarude jäägiga seonduvat, kutsutud põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup.

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), jäätmeseaduse muutmise ning looduskaitseseaduse muutmise ettepanekute arutelu.

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse audiovisuaalkoostöökokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (392 SE), filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ning levitamise toetamiseks asutatud Euroopa toetusfondi "Eurimages" osalise leppega ühinemise seaduse eelnõu (408 SE), Riigikogu otsuse" Ettepaneku tegemine seaduseelnõude algatamiseks Vabariigi Valitsusele" eelnõu (424 OE).

Maaelukomisjonis – Natura 2000 võrgustikku kuuluvad hoiualad ja nende majandamisega seotud küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Riigikogu otsuse" NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti Pankade kontod" täitmise uurimiseks eelnõu (427 OE), valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu (343 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (433 SE).

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE), tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (364 SE).

Riigikaitsekomisjonis – sõjalise kaitse strateegilise kava arutelu, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad eesotsas kaitseminister Margus Hansoniga.

Sotsiaalkomisjonis – vereseaduse¹ eelnõu (417 SE).

Väliskomisjonis – Riigikogu avalduse "Ukraina rahva vastu aastail 1932-1933 toimepandud genotsiidi kohta" eelnõu (420 AE) arutelu, kutsutud eelnõu algatajate esindaja Tiit Matsulevitš.

Õiguskomisjonis – isikunimeseaduse eelnõu (369 SE), võlaõigusseaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (429 SE), Euroopa Liidu Nõukogu määruse ( EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse eelnõu (431 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse alaealistele alkoholi müügi kriminaliseerimiseks eelnõu (371 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (376 SE).

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva kolmandal korrusel Hiinat tutvustava fotonäituse. Näituse vahendas Hiina suursaatkond, näituse avamisest võtab osa Eestisse neljapäevasele visiidile saabunud Hiina parlamendi delegatsioon.

Teisipäev, 21. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 6 eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Muu hulgas menetletakse esimesel lugemisel Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (372 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaated maaelu ja riikliku arengukavade toetuste ja ELi kalanduse rahastamise meetmete rakendamisest, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Põhiseaduskomisjonis – Seisukoha andmine ELAK-ile ELi direktiivi eelnõu ”žEuroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiv naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste printsiibi rakendamisest seoses tööhõive- ja kutsealatse küsimustega” kohta, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE), korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).

Rahanduskomisjonis – Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga asutamislepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (432 SE).

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste printsiibi rakendamisest seoses tööhõive- ja kutsealaste küsimustega. Samuti tuleb arutusele narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Väliskomisjonis – Eesti konsulaar- ja viisapoliitika arutelu, kutsutud välisministeeriumi asekantsler juriidilistes ja konsulaarküsimustes Marina Kaljurand, asekantsler haldusküsimustes Mati Vaarmann ja konsulaarosakonna peadirektor Jaanus Kirikmäe.

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine EAK-le Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu osa- või aktsiakapitalil põhinevate äriühingute piiriüleste ühinemiste kohta.

Üritused:

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome Vabariigi peaministri Matti Vanhaneniga (RK esimehe külaliste toas).

Kell 11.30 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina parlamendi delegatsiooniga (L 240).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Marylandi osariigi linnapeadega (RK Kalevipoja saalis).

Kolmapäev, 22. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, justiitsminister Ken-Marti Vaher ja siseminister Margus Leivo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 13 eelnõu, millest 3 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb muu hulgas põhiseaduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), teisel lugemisel menetletakse Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE), esimesele lugemisele tuleb teiste hulgas Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE).

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Allar Jõksiga, kes annab ülevaate õiguskantsleri tegevusest ajavahemikul 2003.-2004.

Jätkub Hiina parlamendi delegatsiooni visiit Eestis, külastatakse Lahemaa rahvusparki ja Sagadi mõisa.

Neljapäeval, 23. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele. Teisel lugemisel menetletakse Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” eelnõu (314 OE). Esimesele lugemisele tuleb Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Majanduskomisjonis – kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (418 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE).

Põhiseaduskomisjonis – reklaamiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (387 SE), Eesti lipu seaduse eelnõu algatamise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE), sotsiaalhoolekande seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (344 SE).

Väliskomisjonis – arutelu Euroopa Liidu laienemisest ja selle mõjudest Eestile, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes Riina Ruth Kionka. Samuti tuleb arutlusele Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee tulevik, kutsutud WEU Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu.

Reede, 24. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – 30. septembril ja 1. oktoobril toimuva mitteametliku sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumise arutelu, kutsutud siseminister Margus Leivo. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste printsiibi rakendamisest seoses tööhõive- ja kutsealaste küsimustega kohta. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu naiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiibi rakendamine kaupade ja teenuste pakkumisel ning neile juurdepääsul. S amuti seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osa- või aktsiakapitalil põhinevate äriühingute piiriüleste ühinemiste kohta.

Laupäev, 25 september

Kell 10 avatakse VII Paunvere väljanäitus Palamusel. Näitusel plaanitakse korraldada omanäoline loterii, mille läbiviijateks on Riigikogu liikmed. Näitusekülaline, kes vastab õigesti küsimusele Riigikogust või kirjutab omapoolse soovisedeli parlamendile, saab hea loosiõnne korral Riigikogu liikme valmistatud asja või tema koduaiast, -keldrist pärit eseme. Lisaks lähevad loosimisele parlamendisümboolikaga mälestusesemed ja temaatilised trükised. Väljanäitusest võtab osa ka Riigikogu esimees Ene Ergma.

***

Välislähetused

16.- 21. september

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni asendusliikmed Toomas Alatalu ja Peeter Tulviste osalevad Kasahstanis OSCE PA delegatsiooni koosseisus parlamendivalimiste vaatlemisel.

19.- 22. september

Riigikogu NATO PA delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Bosnia ja Hertsegoviinas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee istungi töös.

21.- 24. september

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Vladimir Velman osaleb Soomes Mariehamnis toimuval BA õiguskomisjoni töös ja Põhjamaade Nõukogu seminaril ”Võitlus organiseeritud kuritegevusega pärast Euroopa Liidu laienemist”.

21. – 24. september

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb 21.-22. septembrini Brüsselis Euroopa Liidu – Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee komiteede istungil ja 22.- 24. septembrini Prahas Tšehhi Vabariigi Välisministeeriumi ja Tšehhi Arengukoostöö Foorumi konverentsil ”Laienenud Euroopa – tugevdatud vastutus.”

22.-23. september

Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Helsingis Eduskunta uue hoone avatseremoonial ja kohtumisel parlamendi juhtkonnaga.

22.- 25. september

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Slovaki Vabariigis Bratislavas toimuval ENPA migratsiooni ja sotsiaalkomiteede Kesk- ning Ida-Euroopa demograafilisi probleeme käsitleval seminaril.

24.- 28. september

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Makedoonias Ohridis toimuval NATO PA julgeolekualasel seminaril.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside