Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 11. töönädal 11. – 14. aprillini

Esmaspäev, 11. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Arupärimised on Eesti Vabariigi psühholoogilise kaitse kohta (nr 163), Nord Stream 2 kohta (nr 176), noorte vähese huvi kohta õpetaja ameti vastu (nr 160) ja koolikohustust mittetäitvate laste kohta (nr 170).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 18.-19. aprillil toimuval välisasjade nõukogu ja kaitseministrite kohtumisel. Kutsutud välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 14-15. aprillil toimuval mitteametlikul EL-i keskkonnaministrite ja transpordiministrite kohtumisel (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas olevates punktides). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE). Kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad.

kultuurikomisjonis – kell 11.10: rahvusstaadioni kontseptsiooni tutvustamine; ülikooliseaduse muutmise ettepanek; kokkuvõte oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelust.

maaelukomisjonis – ülevaade riigi toiduvarust. Kutsutud maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ja haldusosakonna nõunik Mari Hõbemäe.

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung: kohtumine Maksu- ja Tolliameti peadirektori Marek Helmiga. Teema: ühistranspordiseaduse muudatused, MTA seisukohad ja lahendused maksude tasumiseks jagamismajanduse teenusepakkujatele. (ruum L241).

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine“ eelnõu (194 OE); kohtumine Riigikogu täiskogus 14. aprillil toimuva riigivalitsemise reformi arutelul esinejate Jüri Raidla ja Tanel Talvega.

rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung: kohtumine Maksu- ja Tolliameti peadirektori Marek Helmiga. Teema: ühistranspordiseaduse muudatused, MTA seisukohad ja lahendused maksude tasumiseks jagamismajanduse teenusepakkujatele. (ruum L241).

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse (184 SE); tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE). Kutsutud tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni dokumendi kohta, mis käsitleb tööandja kohustust teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest, arvamuse andmine ELAK-ile. Kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) .

õiguskomisjonis – kell 11.15: kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (185 SE).

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung Teabeametis.

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimehe Hanno Tombergi ja riskijuhtimise üksuse direktori Tiit Tammaiga. (ruum L332).

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“ laekunud ettepanekute arutelu. Kutsutud Eesti Linnade Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna Inglise Kolledži esimese klassi õpilastega.

Kell 12 – Südamekuu raames on Riigikogu konverentsisaalis tervisekontrolli päev, kus Eesti Tervise Fondi ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid mõõdavad Riigikogu liikmete ja kantselei töötajate tervisenäitajaid. Sellega tuletatakse kõigile meelde, et regulaarne tervisekontroll on vajalik. Oma tervist saavad lasta uurida ka kõik ajakirjanikud, kes seda soovivad. Toitumisnõu ja liikumissoovitusi jagavad doktor Eero Merilind ja professor Margus Viigimaa. Aprill on kuulutatud südamekuuks, mil pööratakse rohkem tähelepanu südame- ja veresoonkonnahaigustele ning nende ennetamisele.

Kell – 15.30 Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub EELK-i peapiiskopi Urmas Viilmaga.

Teisipäev, 12. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti Panga reservkapitali suurendamine” eelnõu (183 OE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE); kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seadus, dotsent Hannes Veinla ettekanne, kutsutud dotsent Hannes Veinla, keskkonnaministeeriumi esindajad ja Eesti Keele Instituudi esindaja.

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu tegevusest.

maaelukomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga. Arutlusteemad on loomade karjatamine ja sõnnikumajandus veeseaduses ülevaade kliimapoliitika põhialustest aastani 2050 põllumajandusega seonduvalt ning lindude ja loomade tekitatud kahjude kompenseerimine põllumeestele.

majanduskomisjonis – ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadisest majandusprognoosist; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE).

rahanduskomisjoniskell 13.15: ELAK-ile arvamuse andmine EK-i teatise Euroopa Parlamendile ja Nõukogule „Maksustamise vältimise vastane pakett: järgmised sammud tõhusa maksustamise ja maksude suurema läbipaistvuse saavutamiseks ELis“ ja Eesti seisukohtade kohta. Kell 14 – kohtumine Pangaliidu esindajatega.

sotsiaalkomisjonis – valmisolekust töövõime hindamiseks. Kutsutud sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajad.

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 18. aprillil toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil; Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise (mai kuni november 2016) ettevalmistamisest. Kutsutud välisminister Marina Kaljurand.

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE); korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE). Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama lepingupartneri esindaja kuulamine AS Tallinna Sadamat puudutavates küsimustes; AS Tallinna Sadama endise nõukogu liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes. (ruum L332).

Kolmapäev, 13. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendatakse trahviühikut, eelnõu (146 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE); elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE); lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE); toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE); Riigikogu otsuse “Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine” eelnõu (197 OE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE).

Sündmused

Eestis ametlikul on visiidil Moldova välisminister Andrei Galbur. Kell 10.15 – kohtumine Riigikogu Eesti-Moldova parlamendirühma liikmetega; Kell 10.45 – kohtumine väliskomisjoni aseesimehe Enn Eesmaaga; Kell 11.30 – kohtumine Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Neljapäev, 14. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Riigivalitsemise reformist” arutelu. Ettekandjad on põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet, peaminister Taavi Rõivas, vandeadvokaat Jüri Raidla ja Riigikogu riigireformi toetusrühma esimees Tanel Talve.

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 7.15: riigikaitsekomisjoni koostatav raport “NATO heidutusvõimekus Balti mere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid”.

Väljasõiduistung Tartusse ja Võrru. Kaitseliidu Tartu Maleva, Balti Kaitsekolledži, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, 2. jalaväebrigaadi, Kuperjanovi jalaväepataljoni ja KVÜÕA Lahingukooli külastamine.

väliskomisjonis – kohtumine uute suursaadiku kandidaatidega. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; ülevaade arengutest Egiptuses ja Etioopias. Kutsutud Eesti suursaadik Sander Soone.

Sündmused

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Jaanus Samma näituse „NSFW. Esimehe lugu“ (Okupatsioonide muuseum).

Reede, 15. aprill

riigikaitsekomisjonis – kell 9.30: väljasõiduistung Kagu-Eesti piirile ja Meremäe vallavalitsusse.

Välislähetused

10. – 17. aprill

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Ameerika Ühendriikides NATO PA teadus-ja tehnoloogiakomitee istungil.

10. – 12. aprill

Riigikogu liige Kristjan Kõljalg osaleb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) fiskaalpoliitika aastakoosolekul Pariisis.

11. – 13. aprill

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Oudekki Loone ja Johannes Kert on visiidil Belgias.

14. – 17. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling on Austrias ja Slovakkias kohtumistel Austria parlamendi liikmetega ja GLOBSEC julgeolekufoorumil.

14. – 17. aprill

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb kultuuripärandi konverentsil “European Next Gen Heritage 2016”  Fontainebleaus, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside