Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kutseõppe propageerimise kohta (nr 147), kaitseminister Hannes Hanso laiapõhjalise riigikaitse kohta (nr 156) ning sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna rahvusvaheliste kohustuste täitmise kohta puuetega inimeste valdkonnas (nr 150), elatisabifondi kohta (nr 152) ja puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohta (nr 162).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: kohtumine Eesti ELi alalise esinduse juhi Matti Maasikaga; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu raamotsust seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga ning asendatakse nõukogu otsus, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (169 SE), kutsutud Eesti Vee-ettevõtete Liidu ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE); hariduse rahastamise teemalise oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepaga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); Eesti seisukohad ELi otsuse eelnõule, millega sätestatakse sagedusala 470–790 MHz kasutamine Euroopa Liidus, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas, Riigikogu kantselei valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel ja rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine” eelnõu (197 OE); Eesti seisukohad Türgi pagulasrahastu rakendamise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni raporti “NATO heidutusvõimekus Balti mere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” vahearuanne;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti aruanne ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise kohta aastatel 2012-2015, kutsutud sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjonis – ettevalmistused Eesti ELi eesistumiseks, kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktori asetäitja Piret Lilleväli ja Riigikogu kantselei ELi eesistumise koordinaator Siiri Sillajõe;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku  ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE), kutsutud justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung kaitsepolitseiametisse – briifing jälitustoimingutest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO IV hindamisvooru käigus antud soovitused (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Armeenia Rahvuskogu delegatsiooni liikmetega (ruum L333).

Sündmused

Kell 12.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtuvad Ameerika Ühendriikide senaatori Jeanne Shaheeni ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub vabatahtliku tegevuse valdkonna juhi Eha Paasiga vabatahtlike kaasamise teemal.

Välislähetused

16. – 23. märts

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (16.-22.03), sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk ning Riigikogu liikmed Marika Tuus-Laul (16.-22.03) ja Helmen Kütt osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 134. Assambleel Sambias.

16. – 23. märts

Riigikogu liige Henn Põlluaas osaleb õppereisil Euroopa Komisjoni poolt rahastatava Media4Development projekti raames Ghanas.

17. – 22. märts

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA delegatsioonis Kasahstani parlamendivalimiste vaatlusmissioonil Kasahstanis, Astanas.

20. – 21. märts

Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade jätkusuutliku turismi töörühma istungil Helsingis.

20. – 23. märts

Riigikogu liige Johannes Kert osaleb George Marshalli Keskuse korraldataval Ukraina valitsuse esindajatele suunatud tippjuhtide seminaril Kiievis, Ukrainas.

20. – 27. märts

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb tulevikupersoonide programmi raames toimuval õppereisil Prantsusmaal.

21. – 23. märts

Riigikogu liige Peeter Ernits osab Vabariigi Presidendi ametlikul visiidil Horvaatias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside