Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikogu istungite ja komisjonide istungite päevakorrast, kohtumistest ja välislähetustest.

Riigikogu I istungjärgu 5. töönädal

5. – 8. mai 2003

Esmaspäeval, 5. mail algab täiskogu istung kell 15.00, toimub vaba mikrofon.

Teisipäeval, 6. mail kell 10.00 algaval istungil tulevad päevakorra projekti kohaselt esimesele lugemisele 4 otsuse eelnõu, muuhulgas käsitletakse julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni ning Euroopa asjade komisjoni moodustamist

Kolmapäeval, 7. mail algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, kultuuriminister Urmas Paet ja rahandusminister Tõnis Palts. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 8 valitsuse algatatud eelnõu.

Neljapäeval, 8. mail algab täiskogu istung kell 10.00.

Kokku tuleb 5. töönädalal arutusele 12 küsimust.

Komisjonides :

Esmaspäev, 5. mai

Keskkonnakomisjonis – piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (10 SE) ja Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (34 SE).

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse ”Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine” eelnõu, Riigikogu otsuse ”Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu, Riigikogu otsuse ”Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu.

Maaelukomisjonis – väetiseseaduse eelnõu (5 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE), Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning karistusseadustiku muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (23 SE), Riigikogu valimise süsteemi ja Riigikogu 2003.a valimisi käsitlevate märgukirjade arutelu.

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosidest, Riigikogu otsuse ”Eesti Panga 2002. aasta aruande kinnitamine” eelnõu esitamisest, Riigikogu otsuse ”Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” eelnõu esitamisest, käibemaksuseaduse § 5 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu algatamisest, Riigikontrolli kontrollaruannetest, i nformatsioon seaduse ”Riigi 2003. aasta lisaeelarve” eelnõust.

Riigikaitsekomisjonis – Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris ja Iraagis Eesti kaitseväe üksuste kasutamise otsuse eelnõu (11 OE).

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Väliskomisjonis – Eesti – USA kahepoolsed suhted, NATO laienemine, Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamise arutelu jätkamine.

Õiguskomisjonis – tegevuskava ”Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” (29 TK), rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (9 SE), asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE).

Teisipäev, 6. mai

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise ettepanekud ja otsuse ”Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu.

Kultuurikomisjonis – Isamaaliidu fraktsiooni algatatud õppetoetuste seaduse eelnõu (31 SE).

Maaelukomisjonis – arutatakse olukorda sealiha tootmisel.

Majanduskomisjonis – 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (8 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse ” Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve komisjoni moodustamine” eelnõu (41 OE).

Rahanduskomisjonis – kohtumine Maksumaksjate Liidu esindajatega.

Sotsiaalkomisjonis – seaduse ”Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta” ning riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Rootsis toimunud Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu 4. ühisistungist, Riigikogu otsuse ”Euroopa asjade komisjoni moodustamine” eelnõu (39 OE), ülevaade NATO liitumisprotsessi hetkeseisust.

Õiguskomisjonis – turvaseaduse eelnõu (12 SE).

Neljapäev, 8. mai

Keskkonnakomisjonis – Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (34 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Instituudi töötajatega, kes teevad ülevaate 13 aastat kestnud töö tulemustest ja kõnelevad probleemidest.

Majanduskomisjonis – valitsuse esitatud tegevuskava ”Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2003 – 2015 (28 TK).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” eelnõust.

Väliskomisjonis – kohtumine Eestis viibiva Kõrgõzstani parlamendi delegatsiooniga.

* * *

Esmaspäev, 5. mai

Kell 9.40 – Maaelukomisjoni liikmed eesotsas esimehe Jaanus Marrandiga kohtuvad (ruum L241) Eestis visiidil oleva Saksimaa liidumaa põllumajandus- ja keskkonnaministri Steffen Flath´i ja teda saatva delegatsiooniga. Külalised tutvuvad Eesti kui Euroopa Liidu tulevase liikmesriigi arengutega põllumajanduse- ja keskkonna valdkonnas. Kohtumisest võtab osa ka keskkonnakomisjoni esimees Jürgen Ligi.

Kell 14.00 – Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eesti Rindemeeste Ühenduse delegatsiooniga.

Teisipäev, 6. mai

Riigikogu esimehel Ene Ergmal on järgmised kohtumised:

Kell 14.30 – kohtumine Soome suursaadiku Jaakko Blombergiga.

Kell 15.00 – kohtumine Norra suursaadiku Per Kristian Pederseniga.

Kolmapäev, 7. mai

Kell 9.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) esindajatega.

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome peaministri Anneli Jäätteenmäkiga.

Neljapäev, 8. mai

Kell 14.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Lastekaitse Liidu esindajatega.

Kell 14.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Suurbritannia sõjalise esindajaga NATO juures õhuväe marssal Rob Wright´iga (ruum L241).

Reede, 9. mai

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsleri Allar Jõksiga.

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduse Fondi nõukogu koosolekul.

6. – 10. mai

Teisipäeva, 6. mai hilisõhtul saabub Eestisse visiidile Kõrgõzstani parlamendi 8-liikmeline delegatsioon. Kolmapäeval, 7. mail toimuvad kohtumised Riigikogu Isamaaliidu, Ühenduse Eesti Eest – Res Publica, Mõõdukate ja Eesti Reformierakonna fraktsiooniga. Jälgitakse Riigikogu istungit. Neljapäeval, 8. mail kohtutakse Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooniga. Külalistele annab ametilõuna Riigikogu väliskomisjon. Reedel, 8. mail osaletakse koos Riigikogu liikmete ja Riigikogu Kantselei ametnikega Aegviidus metsa istutamisel.

* * *

Reedel 9. mail toimub Aegviidu metskonnas Riigikogu metsaistutamispäev, millest võtavad eelregistreerimise järgi osa mitmed Riigikogu liikmed eesotsas Ene Ergmaga, üle paarikümne Riigikogu Kantselei ametniku eesotsas direktor Heiki Sibulaga ja Kõrgõzstani parlamendidelegatsiooni liikmed.

Lähetused:

5. mai

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Brüsselis toimuval nõustamisrühma ”Teadus ja Ühiskond” koosolekul.

5. – 8. mai

Riigikogu aseesimehed Toomas Savi (5.-8.mai) ja Peeter Kreitzberg (6.-8.mai) ning Riigikogu liikmed Eiki Berg (5.-7.mai), Toomas Hendrik Ilves (5.-8.mai), Mart Laar (5.-7.mai) ja Janno Reiljan (5.-8.mai) on Euroopa Parlamendi vaatlejatena Brüsselis.

7. – 12. mai

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb USA Senati enamuse juhi kutsel Ameerika Ühendriikides Washingtonis seitsme NATO kandidaatriigi välisministrite ja parlamendi väliskomisjoni esimeeste visiidi raames toimuvatel NATO liitumisprotokolli ratifitseerimisega seotud kohtumistel Senatis ja Valges Majas.

Riigikogu pressitalitus

Lisainformatsioon:

Gunnar Paal, tel. 631 6351

Margit Liivoja, tel. 631 6353

Tagasiside