Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikogu istungite ja komisjonide istungite päevakorrast, kohtumistest ja välislähetustest.

Eelinformatsioon 28. aprill – 4. mai

Riigikogu I istungjärgu 4. töönädal

28. aprill – 30. aprill 2003

Esmaspäev, 28. aprill

Täiskogu istung algab kell 15.00, toimub vaba mikrofon. Teisipäev, 29. aprill

Kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt esimesele lugemisele põhiseaduskomisjoni esitatud korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (36 OE). Kolmapäev, 30. aprill

Kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, siseminister Margus Leivo ja minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14.00 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele valitsuse esitatud otsuse eelnõu Eesti kaitseväe üksuste kasutamisest Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris ja Iraagis (11 OE). Samuti arutatakse õiguskantsleri ettepanekuid: sotsiaalhoolekande seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega ning 1. jaanuaril 2003 jõustunud maksukorralduse seaduse § 163 lõike 2 kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

* * *

Komisjonides:

Esmaspäeval, 28. aprillil

Keskkonnakomisjonis – otsuse ”Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu, piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (10 SE).

Kultuurikomisjonis – etendusasutuse seaduse eelnõu (4 SE), Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse eelnõu (20 SE), Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – väetiseseaduse eelnõu (5 SE).

Majanduskomisjonis – ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 2SE), raudteeseaduse eelnõu (7 SE), 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohtudest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (8 SE), tarbijakaitseseaduse eelnõu (14 SE), Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE), valitsuse esitatud tegevuskava ”Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2003-2015” (28 TK); riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Tambet Tampuu Riigikohtu liikmeks nimetamise otsuse eelnõu (26 OE), Indrek Koolmeister´i Riigikohtu liikme ametisse nimetamise otsuse eelnõu (27 OE), korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (36 OE), riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 81 muutmise seaduse eelnõu (3 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” eelnõu algatamisest, käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, õiguskantsleri ettepaneku nr 3 ”1. jaanuari 2003. aastal jõustunud maksukorralduse seaduse §163 lõike 2 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris ja Iraagis” (11 OE) eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 2 ”Sotsiaalhoolekande seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega” arutelu.

Väliskomisjonis – kohtumine välisminister Kristiina Ojulandiga, Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamise arutelu, Euroopa asjade komisjoni moodustamise arutelu, komisjoni töökorraldusega seotud küsimused.

Õiguskomisjonis – tegevuskava ”Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” (29 TK), rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (9 SE), asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE).

Teisipäeval, 29. aprillil

Keskkonnakomisjonis – Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (34 SE).

Kultuurikomisjonis – Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamise, Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamise, Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamise otsuste eelnõude ettevalmistamise arutelu.

Maaelukomisjonis – Euroopa Liiduga liitumislepingu põllumajandust käsitleva osa arutelu.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek 1. jaanuaril 2003 jõustunud maksukorralduse seaduse § 163 lõike 2 kooskõlla viimiseks põhiseadusega, õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega, Riigikogu esindajate määramine kohtute haldamise nõukotta.

Rahanduskomisjonis – ühisistung põhiseaduskomisjoniga. Õiguskantsleri ettepanek 1. jaanuaril 2003 jõustunud maksukorralduse seaduse § 163 lõike 2 kooskõlla viimiseks põhiseadusega, õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Väliskomisjonis – jätkub Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamise arutelu.

Õiguskomisjonis – turvaseaduse eelnõu (12 SE), eradetektiivinduse seaduse eelnõu (13 SE).

* * *

Esmaspäev, 28. aprill

Kell 15.00 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg osaleb Õpetajate majas Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse korraldatud EL-i temaatilisel infoseminaril.

Teisipäev, 29. aprill

Kell 12.00 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi kohtub Jüri Gümnaasiumis 12. klasside õpilastega.

Kolmapäev, 30. aprill

Kell 11.15 – riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni kohtumine Saksamaa Liitvabariigi Bundestagi riigikaitsekomisjoniga.

Kell 17.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eestisse visiidile saabuva Itaalia kaitseministri Antonio Martino ja teda saatva delegatsiooniga.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

28. – 30. APRILL

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi presidendi kohtumisel liitumisprotsessis osalevate riikide parlamentide esimeestega. Arutusel on Euroopa Tulevikukonvendi küsimused ning liitumisprotsessi edasine käik.

28. APRILL – 1. MAI

Riigikogu väliskomisjoni liige Sergei Ivanov osaleb Saksamaa Liitvabariigis Berliinis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee büroo, poliitikakomitee ning sotsiaal-, tervishoiu- ja perekonnasuhete komitee istungitel.

29. APRILL

Riigikogu väliskomisjoni liige Toomas Hendrik Ilves osaleb Riias Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldataval Eestit tutvustaval üritusel, kus ta esineb ka kõnega.

Tagasiside