Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse mõjude leevendamise kavast.

Kultuuriminister Anneli Ott teeb ettekande „Spordipoliitika põhialuste aastani 2030“ täitmisest.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõuga (215 SE) luuakse regulatsioon, mis võimaldab otseselt väärteo tagajärjel tervisekahjustuse või varalist kahju saanud isikul ja tema esindajal pärast väärteoasjas lahendi tegemist, samuti pärast selle jõustumist tutvuda väärteomenetluses kogutud teabega. Selline õigus ei laiene väärteotoimikus olevatele teiste isikute eriliiki isikuandmetele. Kehtiv regulatsioon takistab väärteo tõttu kahju saanud isikutel oma õigusi piisava efektiivsusega kaitsta.

Muudatus hõlmab lisaks väärteo tõttu vahetult varalist kahju saanud isikutele ka neid isikuid, kellel on otseselt väärteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustus, sest nt liiklusõnnetuste puhul esineb vahel olukordi, kus ainsaks kahjuks ongi tervisekahjustus. Isikute ringi on piiritletud otseselt väärteo tagajärjel tervisekahjustuse või varalist kahju saanud isikutega selleks, et vältida vaidlusi moraalse kahju osas, mis väärteomenetluses üldreeglina ka võimalik ei tohiks olla.

Muudatus annab võimaluse väärteo asjaoludega tutvumise pinnalt kaaluda, kas kohtusse pöördumine tsiviilhagiga on põhjendatud või mitte ja kas on võimalik saavutada kohtuväline kokkulepe kahju hüvitamise osas. Vastasel korral peaks väärteo tagajärjel vahetult tervisekahjustuse või varalise kahju saanud isik ja tema esindaja kõigepealt pöörduma kohtusse, kes siis saaks väärteotoimiku kohtuväliselt menetlejalt välja nõuda.

Samuti sätestatakse eelnõuga väärteotoimikust koopiate saamise eesmärgipärasus. Menetleja väljastab vastava taotluse esitamisel täieliku koopia menetlusdokumendist või väärteotoimikust isikule, kellel on sellega tutvumise õigus. Lisaks otseselt väärteo tagajärjel tervisekahjustuse või varalist kahju saanud isikule ja tema esindajale on see õigus ka menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE);

kultuurikomisjoni videoistungil – loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadisest majandusprognoosist, 2021. aasta lisaeelarve meetmete ning riigi eelarvestrateegia 2022–2025 põhimõtetest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 12.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Islandi parlamendi esimehe Steingrímur J. Sigfússoniga.

Kell 11.45 – Eesti-Armeenia parlamendirühma esimees Raivo Tamm kohtub videosilla vahendusel Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 15 – Riigikogu liige Margit Sutrop kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kas tehnoloogia päästab eesti keele?“. Registreeruda saab siin.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside