Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikogu ja komisjonide istungite päevakorrast, kohtumistest ja välislähetustest.

Esmaspäeval, 12. mail algab täiskogu istung kell 15.00, toimub vaba mikrofon.
Teisipäeval, 13. mail kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt esimesele lugemisele 8 eelnõu, muuhulgas rahanduskomisjoni esitatud hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse (42 OE) ja kultuurikomisjoni esitatud Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamise otsuse (45 OE), Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamise otsuse (46 OE) ning Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamise otsuse (47 OE) eelnõud.
Kolmapäeval, 14. mail algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Margus Hanson, sotsiaalminister Marko Pomerants ning minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14.00 algaval istungil tuleb teisele lugemisele valitsuse algatatud Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (34 SE) ning esimesele lugemisele valitsuse algatatud riigi 2003. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (49 SE) ning turvaseaduse eelnõu (12 SE).
Neljapäeval, 15. mail kell 10.00 algaval istungil tulevad esimesele lugemiseleväliskomisjoni esitatud 5 otsuse-eelnõu, mis käsitlevad rahvusvaheliste organisatsioonide Eesti delegatsioonide moodustamist.
Vt. päevakorra projekt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

***

Komisjonides:

Esmaspäev, 12. mai

Keskkonnakomisjonis – kuulatakse ära teave metsarikkumiste kohta, otsuse ”Riigimetsa Majandamise Keskuse Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (50 OE).
Kultuurikomisjonis – etendusasutuse seaduse eelnõu (4 SE), kohtumine haridus- ja teadusministri Toivo Maimetsaga.
Maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega, kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega.
Majanduskomisjonis – tegevuskava ”Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2003-2015 (28 TK), raudteeseaduse eelnõu (7 SE).
Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri iga-aastastest ülevaadetest õiguskantsleri tegevuse kohta kontrolli teostamisel põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisel. Arutelu õiguskantsler Allar Jõksiga.
Rahanduskomisjonis – otsuse ”Eesti Panga 2002. aasta aruande kinnitamine” (43 OE), riigi 2003. aasta lisaeelarve (49 SE).
Sotsiaalkomisjonis – otsuse ”Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” eelnõu esitamise arutelu, otsuse ”Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu esitamise arutelu, Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni inimelundite ja –kudede siirdamist käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (56 SE).
Väliskomisjonis – ülevaade viimastest arengutest seoses Euroopa Liiduga, organisatsioonilised küsimused.
Õiguskomisjonis – tegevuskava ”Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” (29 TK).

Teisipäev, 13. mai

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste seaduse eelnõu (31 SE).
Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, korruptsioonivastase seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadusemuutmise seaduse eelnõu (57SE), soolise võrdõiguslikkuse edendamise seaduse eelnõu (38 SE).
Rahanduskomisjonis – käsitletakse Riigikontrolli kontrollaruandeid.
Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE).
Väliskomisjonis – kohtumine Türgi suursaadiku Ömer Altugiga, Balti Assamblee delegatsiooni moodustamise arutelu jätkamine, NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (51 OE),Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (52 OE),Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (53 OE),Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (54 OE),Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (55 OE), ülevaade Välisministeeriumi valitsemisala 2003.a lisaeelarvest.

Neljapäev, 15. mai

Keskkonnakomisjonis – vee kaitse ja kasutamise hetkeseis, veeseaduse muutmise ettepanekud.
Majanduskomisjonis – ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE), tarbijakaitseseaduse eelnõu (14 SE), Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmiseseaduse eelnõu (15 SE).
Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE).
Õiguskomisjonis – arutelu riigi peaprokuröri kandidaadi üle, eradetektiivinduse seaduse eelnõu (13 SE).

***

Esmaspäev, 12. mai

Kell 9.10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega rahvusvahelisel konverentsil ”Naised-otsustajad ja mõjutajad” Reval Hotell Olümpia konverentsikeskuses.
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Toompea lossi Valges saalis Urho Kaleva Kekkoneni pärandiühingu liikmetega eesotsas ühingu esimehe, Eduskunna (Soome parlamendi) peasekretäri Seppo Tiitineniga.
Kell 10.30 – Riigikogu väliskomisjoni liikmed kohtuvad Portugali presidenti Eesti riigivisiidil saatvate Portugali parlamendi liikmetega.
Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse riigivisiidile saabuva Portugali Vabariigi presidendi Jorge Sampaio ja teda saatva delegatsiooniga.
Kell 12.40 – Ene Ergma annab Portugali presidenti riigivisiidil saatvatele Portugali parlamendi liikmetele ametilõuna.

Teisipäev, 13. mai

Kell 15.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse esimehe Andra Veidemanniga.

Kolmapäev, 14. mai

Kell 15.00 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser ja aseesimees Trivimi Velliste kohtuvad Prantsusmaa suursaadikuga Eestis pr Chantal de Bourmont’iga.

Reede, 16. mai

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma ütleb tervitussõnad Türi lillelaadal, millel Riigikogu esindus osaleb teist aastat.
Kell 14.00 – Türi lillelaada pealaval algab Riigikogu liikmete osavõtul jututuba teemal: ”Kas ”jah” septembris tähendab ”ei” iseseisvusele.” Teematõstatus tuleneb eesseisvast 14. septembrirahvahääletusest. Jututoas on võimalik öelda välja oma seisukoht Eesti võimalikust ühinemisest Euroopa Liiduga. Riigikogu liikmed vastavad ka huviliste ühinemisteemalistele küsimustele.

13. – 14. mai

Eestis on visiidil Armeenia parlamendi ametnike delegatsioon. Toimuvad mitmed kohtumised Riigikogu Kantselei ametnikega, tutvutakse parlamendi lugemissaali võimalustega.

* * *

12. – 15. mai

Riigikogu aseesimehed Toomas Savi ja Peeter Kreitzberg ning Riigikogu liikmed Eiki Berg, Toomas Hendrik Ilves, Janno Reiljan osalevad Euroopa Parlamendi (EP) vaatlejatenaEP plenaaristungil Strasbourgis.

13. – 16. mai

Riigikogu liige Jaak Allik osaleb Sveitsis Zürichis ja Bernis OSCE Parlamentaarse assamblee 3. regionaalse koostöö konverentsil, mis käsitleb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengu soodustamist.

17. – 20. mai

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi, liikmed Mati Kepp ja Imre Sooäär osalevad Kreekas Ateenas Kreeka parlamendi korraldataval Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide põllumajanduskomisjonide kohtumisel. Arutusel on ühtse põllumajanduspoliitika reformimine.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside