Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõus (128 SE) toodud muudatused on seotud kriisiinfo teenuse käivitamise, vabatahtlike päästjate kaasamise ja Päästeameti ülesannetega.

Eelnõu väärtustab vabatahtliku päästjana tegutsemist. Ettepaneku järgi laiendatakse päästetööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele kehtivaid sotsiaalseid tagatisi ka ennetustööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele.

Lisaks kaotatakse vabatahtliku päästja tervisetõendi viieaastane kehtivusaeg, mille saab edaspidi määrata perearst lähtuvalt konkreetse inimese tervisenäitajatest. See muudatus vähendab märkimisväärselt tervisekontrolli läbimise sagedust. Tervisekontrolli tõendina aktsepteeritakse edaspidi mootorsõidukijuhi tervisetõendit, kuid seaduse muudatusega võimaldatakse vabatahtlikel päästjatel edaspidi tõendada tervisehäirete puudumist ka mõne muu lubatud tervisetõendiga, nt abipolitseiniku, politseiniku, relvaloa jne tervisetõendiga.

Seaduse muudatus loob õigusliku aluse Päästeametile tulekahjude tekkepõhjuste menetlemiseks ja õigusselguse ennetustöö sisu ning tegevuste osas. Lisaks kehtestatakse nõuded demineerimistööde lõhkamiskohtade tähistamiseks ja tagatakse kõikide päästetöödele rakendatud isikute toidu ja joogiveega varustamine. Seoses Päästeameti demineerimiskeskuse demineerijatele hädakaitseks tulirelva kandmise ja kasutamise õiguse muutmisega muudetakse ka relvaseadust. 

Eelnõuga täiendatakse ka Häirekeskuse ülesandeid. Häirekeskuse ülesandena nimetatakse abi- ja infoteadete menetlemine, mis tähendab ka kriisiinfo teenuse osutamist. Kriisiinfo teenuse osutamisse võib Häirekeskus kaasata vabatahtlikke.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.10: Eesti seisukohadest 17. märtsil toimunud Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide telekonverentsil, kutsutud peaminister Jüri Ratas; seisukoha andmine nõukogu 18. jaanuari 1993 määruse (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kiireloomulise muudatuse kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Riigikogu Kantselei esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“;

kultuurikomisjoni videoistungil – Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukavast 2021-2035, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-2 (MaaKatS § 182 lg 4), kutsutud Maa-ameti, Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Nõukogu 18. jaanuari 1993 määruse (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kiireloomulise muudatuse kohta;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu töövõime tagamisest kriisiolukorras, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Kaitseliidu valmisolekust ja tegevusest avaliku korra kaitsel eriolukorra ajal, kutsutud Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi; kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE);

väliskomisjoni videoistungil – ülevaade arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk; ülevaade arengutest Itaalias, kutsutud Eesti suursaadik Itaalia Vabariigis Celia Kuningas-Saagpakk; väliskomisjoni kirja koostamisest; komisjoni liikmete tegevusest;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohalike omavalitsuste tagasisidestamine vastustest opositsiooni kaasamise kohta; lobitöö reguleerimise arendamisest; ettepanekutest teemal „Korruptsioonivastase tegevuskava ettevalmistamine“;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: eriolukorrast, kutsutud Riigikontrolör Janar Holm, Eesti Panga president Madis Müller ning Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post: [email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside