Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon kiitis oma tänasel istungil heaks arvamuse Eesti välisesinduste võrgustiku kohta, mille eesmärk on esitada omapoolsed järeldused ja soovitused, kuidas muutuvas maailmas ja piiratud ressursside juures Eesti huve paremini esindada ja kaitsta.

„Piiratud ressursside juures on äärmiselt tähtis pidev analüüs Eesti esindatusest maailmas, kodanike huvide kaitsest ja meie tuntuse kasvatamise nimel tehtavast tööst. Sellele kavatseb komisjon ka edaspidi tähelepanu pöörata,“ ütles väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Väliskomisjoni arvamus tugineb komisjoni poolt tellitud uuringuile ja kuulamistele ning sisaldab väliskomisjoni poolseid järeldusi ja soovitusi Vabariigi Valitsusele. Väliskomisjon ootab valitsuse ülevaadet soovituste elluviimisest käesoleva aasta lõpuks.

„Vabariigi Valitsus peaks meie välispoliitilistest eesmärkidest lähtuvalt tõsiselt kaaluma ressursside ümberjaotamist,“ rõhutas Mihkelson.

Väliskomisjon on seisukohal, et Eesti esindatus üleilmastuvas ja üha kiiremini teisenevas maailmas peaks muutuma mitmekesisemaks ja läbimõeldumaks. Eesti julgeoleku ja majanduspoliitilisi huve silmas pidades peaksid traditsioonilisele diplomaatiale julgemalt lisanduma ka uued tegevusalad ja -vahendid, mis väljuvad klassikalisest välissuhtluse mudelist.

Komisjon leiab, et Eesti kui väikeriik peab suunama rohkem vahendeid Eesti tutvustamisele maailmas ja hoolt kandma Eesti rahvusvahelise kuvandi teadliku kujundamise eest. Äridiplomaatias peaks komisjoni hinnangul valitsema suund, kus riik ei paku tuge ainult üldtasandil, vaid et lisandväärtus tekiks iga üksiku ettevõtte jaoks. Muuhulgas soovitatakse pöörata rohkem tähelepanu aukonsulite sihipärasemale kaasamisele erinevate kontaktide loomisel nii meedia kui ka äridiplomaatia valdkonnas.

Arvestades Eesti piiratud ressursse teeb väliskomisjon valitsusele ettepaneku kaardistada ja läbi mõelda erinevate ametkondade ja asutuste esindatuse vajalikkus eri riikides ning kaaluda lähiajal saatkondade arvu vähendamist Euroopas. Vabanevaid vahendeid soovitab väliskomisjon kasutada nii allesjäävate esinduste tugevdamiseks kui ka noorte diplomaatide palgataseme tõstmiseks.
 

Riigikogu väliskomisjoni arvamus: “Eesti esindatus maailmas ja välisesinduste võrgustik”:

Microsoft Word – RK vk arvamus – välisesinduste võrgustik – lõplik 16 02 2012

Riigikogu väliskomisjoni tellitud uuring: Eesti Välispoliitika Instituut „Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja tulevik“:

LISA EVI UURING

Välisministeeriumi analüüs: Eesti välisesindused 2015 ja 2015+:

LISA Eesti_esindatus_2015_ja_2015+

Väliskomisjoni arvamuse kujundamise aluseks olnud komisjoni istungite nimekiri:

Microsoft Word – Väliskomisjoni istungite nimekiri arvamuse juurde

 

Tagasiside