Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni ja Islandi parlamendi väliskomisjoni ühisistungil oli täna kõne all Euroopa Liidu liikmelisuse mõju Eesti välispoliitikale ning Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika.

Islandi parlamendi väliskomisjoni liikmed eesotsas esimehe Árni Thór Sigurdssoniga tundsid huvi ka Euroopa Liidu majanduse- ja finantsalase koostöö vastu.
 
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tutvustas komisjoni tegevust ja rolli Euroopa Liidu asjade käsitlemisel ja otsuste langetamisel. Ta nimetas oluliseks ja vajalikuks viljakat koostööd valitsusega ühiste seisukohtade väljatöötamisel Euroopa Liidu välispoliitika kujundamisel. Tänase kohtumise käigus rõhutati samuti erinevate riikide parlamentide omavahelist suhtlemist kujundamaks seisukohti EL sõlmküsimustes.
 
Kõneldes välis- ja julgeolekupoliitiliste eesmärkide realiseerimisest EL liikmesriigina, märkis Mihkelson: „Välispoliitika eesmärke on raske realiseerida ilma partnerite toetuseta. Just selle tagab tihe koostöö EL raames.“ Ta rõhutas, et Eesti mõju Euroopa Liidu kaudu on hoopis suurem võrreldes riigi suurusega.
 
Kohtumise käigus käsitleti veel Euroopa Liidu integreerumise erinevaid aspekte, mida arutati nii positiivses kui ka negatiivses võtmes, samuti toodi välja võimalused ja ohud.
 
Islandi delegatsiooni liikmed selgitasid, et Euroopa Liiduga liitumisprotsessi edukaks läbiviimiseks võtsidki nad ette tutvumisreisi nii Eestisse, Lätti kui ka Soome, et saaks silmast silma kohtuda nii parlamendiliikmete kui ka ametnikega saamaks adekvaatset teavet protsessi kohta.
 
 

Pildid tänastelt kohtumiselt on internetis siin:
 
Tagasiside