Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon otsustas oma tänasel istungil kiita heaks väliskomisjoni 2011-2012. aasta Aasia-strateegia kuulamiste põhjal valminud raporti „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“, mille raportöör on komisjoni esimees Marko Mihkelson. Raport saab avalikkusele kättesaadavaks 31. mail, kui see väliskomisjoni ettepanekul tuleb olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutlusele Riigikogu täiskogus.

„Hiina, aga ka India kiire esiletõus viimase paarikümne aasta jooksul on olnud teguriks, mis on sundinud kogu maailma üha enam Aasia vastu huvi tundma. Varasemad edulood nagu Jaapan, Korea Vabariik, Hongkong, Singapur ja teised lisavad Aasia pildile mõistagi juurde dünaamikat ning mitmetahulisust,“ märgib Marko Mihkelson raporti sissejuhatuses.

Mihkelsoni sõnul pole olemas ühtset Aasia-käsitlust ning seda ei taotle ka käesolev raport. „Pigem on oluline tajuda Aasia sisemist mitmekülgsust ning sellest tulenevaid võimalusi. Eestil on seejuures oluline määratleda nii lühema- kui ka pikemaajalised huvid seoses Aasiaga,“ leiab Mihkelson.

Raport annab ülevaate Aasia suundumustest kuni 2025. aastani, teeb kokkuvõtte väliskomisjoni Aasia-teemalistest kuulamistest ning vaatleb lähemalt nii Eesti välis- kui ka majanduspoliitikat ning samuti haridus- ja teaduskoostööd ning kultuurisuhteid Aasia suunal.

Väliskomisjoni raport sisaldab kokku 24 soovitust Vabariigi Valitsusele. Komisjon otsustas täna, et esimest tagasisidet esitatud soovitustele oodatakse käesoleva aasta sügisistungjärgu jooksul.

Raport sisaldab nii lisasid kui ka hulganisti illustreerivat materjali – graafikuid, tabeleid, skeeme ja fotosid.

Käesoleva raporti koostamisel viis väliskomisjon läbi kuulamisi erinevate ministeeriumide ja ametkondade, era- ning kolmanda sektori esindajatega. Teema süsteemsemaks käsitlemiseks telliti Tallinna Ülikooli teadlaste töörühmalt analüüs, mis on eraldi kättesaadav Riigikogu uuringuveebis. Regioonis toimuva paremaks mõistmiseks külastas väliskomisjoni delegatsioon 2011. aasta novembris Jaapanit ja Korea Vabariiki, 2012. aasta märtsis viibis komisjoni esimees koos Eesti Arengufondi delegatsiooniga Indias.

 

Tagasiside