Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esitab täna Riigikogule olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“. Raport on valminud sel ja eelmisel aastal väliskomisjonis toimunud Aasia-strateegia kuulamiste põhjal ning selles vaadeldakse Aasia arengutrende võimalikult erinevate nurkade alt, antakse ülevaate Eesti välis- ja majanduspoliitikast Aasia suunal ning esitatakse soovitused valitsusele. Raportisse on koondatud paragrahvidena väliskomisjonile kuulamiste käigus suuliselt ja kirjalikult edastatud informatsioon, mida täiendavad faktid, arvandmed ja statistika avalikest allikatest.

Raporti koostamise olulisemaks põhjuseks on tähelepanu juhtimine maailmas toimuvatele suurtele muutustele ning Eesti välis(kaubandus)poliitika ajakohastamise vajadus. „Tänaseks on ilmne, et maailma jõukese on euroatlandi piirkonnast laienemas mujale. Räägitud on koguni võimalusest, et 21. sajandil võib globaalseid arenguid mõjutavaks uueks keskuseks kujuneda Aasia ja Vaikse ookeani regioon,“ kirjutatakse raportis, mis valmis trükisena ning mille täistekst on leitav siit.

Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest võib Riigikogu komisjon koostada oma valdkonda kuuluva teema läbitöötamiseks või järelevalve teostamiseks raporti. Riigikogu väliskomisjon alustas 2011. aasta kevadistungjärgul kuulamiste sarja eesmärgiga kaardistada Eesti välispoliitilised ja majanduslikud huvid Aasia suunal ning anda omapoolseid soovitusi tegevuskavade koostamisel. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt esitab väliskomisjon raporti arutamiseks Riigikogu täiskogule 2012. aasta kevadistungjärgu jooksul.
 

Tagasiside