Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu väliskomisjon arutas teisipäeval Setomaa esindajatega piiriala arendamise küsimusi ning ülepiirilise koostöö prioriteete.

„Tänane kohtumine oli heaks kinnituseks sellest, et Setomaa Valdade Liidu juhid ning Seto Kongressi Vanemate Kogu esindajad on oma tegevuse suunanud oma piirkonna arendamisele läbi kohapealse panustamise, riigi abiprogrammide ja Euroopa Liidu piiriüleste koostööprojektide,“ ütles väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Mihkelson lisas, et Riigikogu väliskomisjonil on aastatega kujunenud väga hea koostöö Setomaa esindajatega, mis muuhulgas on abiks ka Eesti-Vene piirileppega seonduvate küsimuste lahendamisel.

Setomaa esindajad tegid ettepaneku mitmete Setomaad puudutavate programmide jätkumiseks. Lisaks kultuuri ja ettevõtluse toetamisele soovivad Setomaa esindajad noorte piirkonda elama asumise toetamist, täiendavaid investeeringuid infrastruktuuri ning põhikoolide ja gümnaasiumi säilimist. Samuti anti väliskomisjonile edasi ettepanek kultuuriviisade arvu kahekordistamine 4000 viisani.

Piirialal liikumise osas soovivad Setomaa esindajad lahendusi kirikute ja matmispaikade külastamiseks, maismaa- ja veepiiri ületamiseks lisapiiripunktide avamist. Samuti soovitakse Vene aladel olevate kultuuriväärtuste säilitamist. Setomaa esindajad näevad ka võimalust arendada piiriülest päästealast koostööd.

“Väliskomisjon teeb tänase kohtumise põhjal omapoolse märgukirja valitsusele, rõhutades prioriteetsemate investeeringute ja tegevuste toetamise vajadust,” ütles Mihkelson komisjoni istungit kokku võttes.

Väliskomisjoniga kohtusid Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem Vello Saar, Setomaa Valdade Liidu nõukogu esimees Raul Kudre, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo, Setomaa Valdade Liidu juhatus liige Aare Hõrn.

Riigikogu väliskomisjon külastas kagupiiri ja Setomaad märtsi keskel, kohtumistel Politsei- ja Piirivalveameti esindajate, kohalike omavalitsuste juhtide ja piirkonna elanikega arutati erinevaid piiriala puudutavaid küsimusi, sealhulgas Eesti-Vene piirilepingute sõlmimist.
Eesti-Vene piirilepingute ratifitseerimise eelnõu esimene lugemine toimub Riigikogus 16. aprillil. Riigikogu täiskogus annab piirilepingutest ülevaate Eesti välisminister Urmas Paet, väliskomisjoni poolne eelnõu ettekandja on komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Vaata pilte väliskomisjonis toimunud kohtumiselt.

Tagasiside