Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ratifitseeris täna 75 poolthäälega Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahelise Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu. Eesti kirjutas nimetatud lepingule alla 2011. aasta 11. detsembril.

Ühinemislepinguga nähakse ette Horvaatia liitumine Euroopa Liiduga, Horvaatia saamine Euroopa Liidu aluslepingute osaliseks ning ühinemislepingu jõustumine ja selle ratifitseerimine. Ühinemislepingu juurde kuulub akt Horvaatia ühinemistingimuste ning Euroopa Liidu lepingus, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus tehtavate muudatuste kohta.

Euroopa Liidu lepingu artikli 49 kohaselt sõlmivad Euroopa Liiduga ühinemiseks avalduse esitanud riik ja liidu liikmesriigid lepingu, mis sisaldab liidu laienemisega kaasnevaid aluslepingute muudatusi ning avalduse esitanud riigi liitumise tingimusi. Ühinemislepinguga muudetakse liidu aluslepinguid ning seetõttu on ühinemisleping osa Euroopa Liidu esmasest õigusest. Ühinemislepingu jõustumiseks peavad komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu selle heaks kiitma ning kõik liikmesriigid ratifitseerima.

 

Tagasiside