Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel väliskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistungil, kus kõne all oli Aasia-teemaliste haridus- ja teadusprogrammide arendamine, rõhutati Aasia suuna olulisust nii maailma majanduses kui ka poliitikas ning Aasia ekspertide koolitamaise vajadust Eestis.

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson avaldas muret, et Eesti haridussüsteemis on Aasia suunaline koolitus puudulik ja seda ei ole teadvustatud ühe prioriteetse valdkonnana.

„Me oleme liikunud Aasia teemal edasi, väliskomisjoni soovitustele tuginedes on kinnitatud valitsuse Aasia programm, kuid esialgu oleme siiski jäänud filosofeerimise tasemele, ja siit tuleks nüüd liikuda edasi,“ ütles Mihkelson.

Mihkelson tõstis eriti esile vajadust alustada Aasia ekspertide ja keeltundjate koolitust juba üldhariduskoolis. „Selleks, et tekiksid Aasia eksperdid on oluline edendada Aasia keelte, vähemasti hiina ja jaapani keele ning kultuuri õpet mitte ainult ülikoolides, vaid ka üldhariduskoolides, kus see on praegu väga juhuslik ja mitte piisavalt heal tasemel,“ ütles Mihkelson.

Kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul võiks keeleõpet edendada stipendiumisüsteem, mille kaudu riik väljendab oma huvi konkreetseid spetsialiste välja õpetada. Ülikoolide Aasia suunalisest tegevusest kõneldes osutas Klaas, et ülikoolidel oleks mõistlikum luua ühine Aasia keskus ja kompetents omavahel koondada.

„Ülikoolide puhul ei ole mõistlik, et igaüks tegutseb omaette, vaid tuleks luua ühine Aasia keskus. See ei nõua täna ei otsest ministeeriumite ega ka Riigikogu poolset sekkumist ja sellega võib hakata tegelema kohe,“ ütles Klaas.

Ühisele Aasia uurimiskeskuse vajadusele osutas ka Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse instituudi rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli juhataja Urmas Varblane. Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonna juhataja Martti Kalda avaldas arvamust, et riik peaks rohkem kasutama ülikoolide ekspertabi.

Tänasel ühisistungil osalenud haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs ja ministeeriumi nõunik Karin Jaanson pidasid Riigikogu komisjonide Aasia-suunalist initsiatiivi igati vajalikuks, et teemaga edaspidi intensiivsemalt tegeleda.

Tänasel istungil osalesid ka Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete instituudi direktor Peeter Müürsepp, kes andis ülevaate oma ülikooli Aasia suunalistest arengustest, ning välisministeeriumi poliitikaosakonna erakorraline ja täievoliline suursaadik Kagu-Aasia riikides Andres Unga, kes väljendas välisministeeriumi poolset huvi Aasia eksperte koolitada. Unga sõnul käib täna suhtlus Aasia riikides kolmanda keele vahendusel.

Tagasiside