Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu mõistab hukka Vene Föderatsiooni relvajõudude Ukraina-vastase tegevuse, Krimmi okupeerimise ja Venemaa katsed Ukraina ühiskonda lõhestada. Riigikogu nõuab Vene Föderatsiooni okupatsioonivägede viivitamatut lahkumist Ukraina territooriumilt ja kahepoolse sõjaväebaaside lepingu täitmist.

Tunnustades G7 riikide ja Euroopa Liidu tegevust, kutsub Riigikogu maailma riikide parlamente ja rahvusvahelisi organisatsioone üles avaldama toetust Ukraina territoriaalse terviklikkuse säilitamisele ning avaldama survet Venemaa agressiivsete sammude lõpetamiseks.

Riigikogu taunib Vene Föderatsiooni tegevust, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega, sealhulgas ÜRO harta, Helsingi lõppakti, Budapesti memorandumi ning Ukraina ja Venemaa vahel sõlmitud kahepoolsete lepingutega.

Riigikogu rõhutab 1994. aastal sõlmitud Budapesti memorandumi tähtsust rahvusvahelise julgeoleku tagamisel ning kutsub kõiki osapooli endale võetud kohustusi täitma.

Riigikogu tunnustab Ukraina Ülemraadat kui rahva valitud võimuorganit, mille legitiimsuse kahtluse alla seadmine Venemaa poolt on otsene sekkumine Ukraina siseasjadesse.

Riigikogu peab vajalikuks rahvusvaheliste organisatsioonide vaatlusmissioonide viivitamatut saatmist Ukrainasse, sealhulgas Krimmi, ning vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks poliitilise dialoogi alustamist.

Riigikogu kutsub Euroopa Liitu tegema kõik, et kaasa aidata Ukraina demokraatlikele poliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele reformidele, ning astuma samme assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu kiireks sõlmimiseks.

Riigikogu kutsub rahvusvahelist kogukonda osutama Ukrainale kiiret majandusabi.

Tagasiside