Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon kuulas tänasel istungil ära õiguskantsler Ülle Madise ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo seisukohad Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE) kohta.

Õiguskantsler ütles, et lepete ratifitseerimine on põhiseadusega kooskõlas. „Põhiseaduse Assamblees olid Eesti idapiiri määratlemise üle tulised vaidlused. Ehkki põhiseadusesse sai kompromiss-sõnastus, jäeti teadlikult võimalus piirileping ratifitseerida. Viidet Tartu rahulepingule ei paigutatud mitte põhiseaduse üldsätetesse, mida saaks muuta vaid rahvahääletusel, vaid see jäeti välislepingute ossa,“ selgitas Madise. Ta lisas, et nii Eesti riiklik järjepidevus kui Tartu rahulepingu kehtivus on rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduses kirjas. Neist põhimõtetest ei ole tema kinnitusel võimalik taganeda ühegi Riigikogu ega valitsuse otsusega.

Ülle Madise

Istungil kerkis ka küsimus, kas enne lepingute ratifitseerimist peaks õiguskantsler küsima õiguslikku hinnangut riigikohtult. Madise avaldas selget veendumust, et ratifitseeritav eelnõu on põhiseadusega kooskõlas ja seetõttu ei ole põhjust riigikohtusse pöörduda. Ta lisas, et ka enamus kõige kaalukama taustaga õigusteadlastest on seisukohal, et Tartu rahuleping jääb kehtima.

Mälksoo möönis, et Tartu rahuleping on bilateraalne leping, mille osas on pooled eri arvamusel. Tema sõnul ongi lahendusena lepetesse sisse viidud, et see reguleerib ainult piiri ja tähendab seda, et kumbki riik saab Tartu rahulepingu osas jääda oma arvamuse juurde.

Lauri Mälksoo

Komisjoni esimees Sven Mikser rõhutas istungil, et piirilepped käsitlevad üksnes piirijoone kulgemist ja nende ratifitseerimisega ei ürita me lahendada mingeid muid erimeelsusi Eesti ja  Venemaa vahel. Mikseri sõnul ei ole meil mingit põhjust karta, et mõni meie partner või liitlane võiks tõlgendada piirilepete ratifitseerimist lahtiütlemisena Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest.

Neljapäeva annab väliskomisjonile ülevaate siseminister Hanno Pevkur, järgmisel nädalal kohtub komisjon Setomaa Valdade Liidu esindajatega.

Väliskomisjoni istung

Tagasiside