Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga kuulas oma tänasel istungil ära informatsiooni Liibanonis röövitud Eesti kodanike vabastamise kohta. Viimast teavet jagas välisminister Urmas Paet. Komisjoni istungil väljendati heameelt meie kodanike vabastamiseni viinud jõupingutuste õnnestumise üle. Mihkelson avaldas väliskomisjoni nimel tunnustust nii välisminister Urmas Paetile, välisministeeriumile, teistele asjaomastele asutustele ja meie rahvusvahelistele partneritele, kes hea koostöö tulemusena suutsid jõuda pantvangikriisi positiivse lahenduseni. 

„Tänane hommik tõi Eestile väga hea ja kauaoodatud uudise. 114 päeva kestnud pantvangikriis lõppes õnnelikult – meie kodanikud on vabad, terved ning peagi teel koju,“ ütles Mihkelson.
 
Väliskomisjoni tänasel istungil olid kõne all ka Eesti seisukohad 14.-15. juulil toimuval Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul kohtumisel ja 18. juulil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil.
 
Arenguministrite mitteametlikul kohtumisel käsitletakse arengukoostöö finantsvahendite struktuuri ja rahastamist. Komisjonis toimunud arutelul märgiti, et Eesti suund on esmatähtsana parandada Euroopa Liidu abi tulemuslikkust ja efektiivsust. Mihkelsoni hinnangul väärib toetamist seisukoht liikmesriikide omavaheliseks paremaks koordinatsiooniks ja tööjaotuseks nii sihtriigis kui ka Brüsselis, mis on selle eesmärgi saavutamise eelduseks. Eesti peab vajalikuks ühise kavandamise suurendamist, mis annaks võimaluse toetada abiprogramme rahaliste vahenditega ka nendes riikides ja piirkondades, kus diplomaatiline esindatus puudub.
 
Välisasjade nõukogu arutab Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilseid ja sõjalisi initsiatiive. See on jätkuks 23. mail toimunud kaitseministrite arutelule ning põhineb ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika viimase aja arengul, peamiselt Weimari kolmiku Poola, Saksamaa, Prantsusmaa algatusel. Nõukogu võtab vastu järeldused ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilsete ja sõjaliste initsiatiivide kohta. Samuti on kõne all aktuaalsed küsimused maailma kuumades pingekolletes.
 
Mihkelson ütles, et väliskomisjon toetab seisukohta, mille kohaselt soovib Eesti tervikuna konkreetset ja praktilist edasiliikumist, mis annavad Euroopa Liidu kaitsedimensioonile uut elu ja hoogu juurde.
 
Komisjon võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja avaldas toetust esitatud seisukohtadele.
 
Väliskomisjon käsitles veel Eesti seisukohti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu vastavat määrust, kus loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud.
Tagasiside