Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Juhan Parts tutvustas Euroopa Kontrollikoja (ECA) 2017. a aastaaruannet. ECA on Euroopa maksumaksjate finantshuvide sõltumatu kaitsja, tema ülesandeks on ka parandada finantsjuhtimist ning anda soovitusi.
2017. a aastaaruande järgi on Euroopa Liidu finantsseis usaldusväärne, tulud tervikuna seaduslikud ja korrektsed. Teist aastat järjest teeb koda aga märkuse maksete kohta. Märkustega arvamus tähendab, et parandamist vajavad väheolulisemad vead, milline on hinnanguline vea määr kõikide kulutuste suhtes.
Juhan Parts tõi välja, et tulude poolelt on osades liikmesriikides probleem tollimaksude kontrollimehhanismidega (tollis allahinnatud importkaupade probleem), see mõjutab liikmesriikide õiglast panust. Tollimaksud on oluline tuluallikas Euroopa Liidu eelarvesse.
Toetusõiguse maksete veamäär jäi alla olulisuse 2% määra, siia alla kuuluvad põllumajanduse otsetoetused, erinevad stipendiumid, halduskulud. Oluline on märkida, et veamäär ei peegelda sellist nähtust nagu pettused või korruptsioon. Täitmata eelarvelised kulukohustused on jõudnud uue rekordilise tasemeni 267,3 miljardit. Tegemist on võetud kohustustega, mida aga ei ole erinevatel põhjustel rakendatud.
Viimastel aastatel on lisandunud tagatiste vormis võetud tingimuslikud kohustused, garantiid jm finantsmeetmed läbi EL-i erinevate programmide otse või ka Euroopa Investeerimispanga kaudu ning ECA leiab, et see on probleem.
Aruandes on eraldi puudutatud eelarve paindlikkuse küsimust, see on küll suurenenud, kuid probleem on olemas. Järgmise finantsraamistiku silmas pidades märgitakse, et Euroopa paindlikkus erinevate tulevaste probleemidega toimetulekuks on ebapiisav.
Juhan Parts juhtis eelmisel aastal ECA tuleviku töörühma, samuti juhtis ta kahte tulemusauditit (Aafrika rahu ja julgeoleku arhitektuur, Pettuseriski juhtimine EL-is) ning koostas aasta auditisse peatükid. Kokku oli 2017. aastal 28 eriraportit.
Osalesid: Rahanduskomisjoni liikmed Mihhail Stalnuhhin, Aivar Sõerd, Enn Meri ja Henrik Mägi (nõunik)

Tagasiside