Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

19. novembril kohtus probleemkomisjon ekspertide ning külade ja omavalitsuste esindajatega. Aruteluteemadeks oli elanike  kohaliku omavalitsuse teostamises kaasarääkimisõiguse ja omavalitsuste otsustusprotsessidesse kaasatuse küsimused.

Peale haldusreformi on olnud lühike aeg uute omavalitsuste normaalse rütmi ja toimimise välja kujundamiseks. Erinevatel küladel ja külaseltsidel on ka erinevaid kogemusi olla kohalike omavalitsuste tegevusest informeeritud, olla kaasatud ja oma ettepanekutega arvestatud.

Eestist saab tuua häid ja keerulisi näiteid. Mitmete sõnavõttude kokkuvõttena saab tõdeda, et elanike teavitamine ja selgitamised on kohaliku kultuuri küsimus. Juhul, kui omavalitsustes on esinenud seaduse rikkumisi (kaalutlemata otsuseid, jms), siis saab pöörduda Justiitsministeeriumi poole järelevalve teostamiseks (kohalike omavalitsuste haldusaktide osas), kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuse määruste osas aga õiguskantsleri poole. Kindlasti tuleks tunduvalt rohkem jagada positiivseid praktikaid erinevatelt küladelt ja kogukondadelt, soodustada nõustamist, tunnustada häid praktikaid ja arendada kohalikku demokraatiat ja kaasamise kultuuri.

Protokolli ja seotud materjalidega saab tutvuda siin.

Tagasiside