Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil 22.01.2013 oli kõne all erivajadustega inimeste kaasamine tööturule, kus sõna said nii erivajadustega inimeste esindusorganisatsioonide, sotsiaalministeeriumi, töötukassa, tööandjate kui ka mittetulundusühingute esindajad. Tänane avalik istung oli sissejuhatuseks arutelule Riigikogu täiskogus 31. jaanuaril, kui erivajadustega inimeste kaasamist on kavas arutada olulise tähtsusega riikliku küsimusena.
„Eestis on süvenev tööjõupuudus, kuid samal ajal on meil terve suur hulk erivajadustega inimesi, kes seal ei osale. Nagu täna osutati, vajavad nad väga mitmekülgseid ja paindlikke tugiteenuseid, vastavalt oma erivajadustele. Kõik need võimalused, mis Eesti riik on viimase kahekümne aasta jooksul loonud, ei ole veel sajaprotsendiliselt ära kasutatud. Siin on veel mitmeid tegevusi, et parandada omavahelist suhtlemist ja tõsta ettevõtjate ning erivajadustega inimeste teadlikkust nendest võimalustest,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
„Sama oluline on suhtumise muutumine, et ettevõtjad reaalselt sooviksid puuetega inimesi tööle võtta ja puuetega inimesed oleksid valmis tööturul osalema, et nad ei pelgaks seda teha. Kui me kõik teeme koostööd, sealhulgas need, kes erivajadustega inimesi tööturule aitavad, siis paljud inimesed ka jõuaksid tööturule ja parandaksid läbi selle oma elukvaliteeti,“ märkis Tsahkna.
Nagu osutasid tänased ettekandjad, on praegustest probleemidest ülesaamiseks, mis aitaks erivajadustega inimesi tööturule, vajalik suurendada osapoolte teavitamist ja nende teadlikkust erivajadustega inimeste töölerakendamisel, toetada erivajadusega inimeste hariduse omandamist, luua tööandjatele terviklik tugipakett, parandada rehabilitatsiooniteenuste kvaliteeti ning pakkuda erivajadustega inimestele vajalikke tugi- ja sotsiaalteenuseid. Samuti rõhutati koostöö vajadust nii tööturu osapoolte, tööandjate ja töötukassa, kui ka erivajadustega inimestele koolitusteenuste pakkujate vahel, et inimesi tõepoolest tööturule viia, seda enam, et vajadus tööjõu järele kasvab.
Ettekannetega esinesid tänasel istungil sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna nõunik Õie Jõgiste, Eesti Töötukassa juhatuse liige Pille Liimal, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhataja Mari Rull ja Indrek Ülper MTÜ-st Abikäsi.

 

Ettekanded (pdf):

 

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

 

 

 

 

 

 

Tagasiside