Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalminister Taavi Rõivas andis täna Riigikogu sotsiaalkomisjonis ülevaate Euroopa Liidu struktuurivahenditest 2014 – 2020. Rõivase sõnul suureneb sotsiaalvaldkonna euroraha hulk eelmise perioodiga (2007 – 2013) võrreldes ligi 190 miljonit eurot, tõustes 490 833 666 euroni.
“Tegu on läbi aegade suurima sotsiaalinvesteeringuga Eesti inimestesse, mis viib meie hoolekande ja tööhõive uuele tasemele. Eesmärgiks on seni ühiskonna aktiivsest tegevusest ning eneseteostusest eemale sunnitud inimeste kaasamine ning seeläbi elukvaliteedi tõstmine,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
Ligi 200 miljonit €, sh 170 milj € EL vahendeid on planeeritud töövõimeskeemi loomiseks: järgmisel rahastamisperioodil on kavas hakata hindama seda, mida inimene on tegelikult suuteline tegema, et leida talle sobivaim töö ja nii tugevdada tema positsiooni tööturul. Rõivase väitel on Eestis hetkel üle 98 000 töövõimetu inimese (töövõime kadu on suurem kui 40 %). Arendamisele tulevad puuetega inimestele suunatud täiendavad teenused, mis aitavad töökohta säilitada või tööd leida, aga ka vanemaealiste, madala kvalifikatsiooniga ja pikaajaliste töötute positsiooni parandamine ning noorte tööpuuduse ennetamine ja vähendamine. Teenuste pakkumiseks omastehoolduse valdkonnas on ette nähtud ca 40 miljonit, sh 33 miljonit € EL vahendeid ja lapsehoiuteenuste ja puudega laste tugiteenuste arendamiseks 46 miljonit €.
207 miljonit, sh 132 miljonit EL vahendeid on kavandatud esmatasandi tervisekeskuste loomiseks üle Eesti ning investeeringuteks suurte haiglate taristu kaasajastamiseks.
Sotsiaalkomisjoni liikmed arutlesid detailsemalt lapsehoiuteenuste kättesaadavaks tegemise, sõltuvusprobleemidega alaealiste abistamise, aga ka puuetega inimeste olukorra parandamise realiseerimisvõimaluste üle. Sotsiaalminister avaldas lootust, et koostöös erinevate teenuseosutajate ja omavalitsuste esindajatega leitakse parimad lahendused.
Tsahkna rõhutas: „Investeering inimesse on äärmiselt oluline, pikemas perspektiivis avaldab see läbi maksutulude tõusu otsest mõju ka riigi majandusele.“

Riigikogu pressitalitus

Margit Liivoja, 631 6353
[email protected]
13.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside