Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas oma tänasel istungil täiendada Riigikogu menetluses olevat ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE) ja saata see Riigikogu täiskokku esimesele lugemisel muudetud kujul. Eelnõu on täiskogus 30. mail. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.
Komisjon täiendas eelnõud sättega, millega luuakse puudega isiku kaart. Tehtava täienduse kohaselt väljastab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistust mitteomavale puudega isikule tolle soovi korral puudega isiku kaardi, mis tõendab puude raskusastet ja kestust. Puudega isiku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
Puuetega isikuil on võimalik saada erinevaid sõidusoodustusi ja puudega isiku kaart võimaldab tal lihtsamalt oma puuet tõestada.
Kehtiva seaduse alusel saab puuet tõendada ekspertiisiotsusega või pensionitunnistusega. Puudega lastel ja tööealistel inimestel, kellel ei ole vähemalt 40% töövõime kaotust, on ainsaks puude tõendamise võimaluseks ekspertiisiotsus. Kuna käesoleval ajal on liikvel erinevaid otsuste vorme, on soodustusi pakkuvatel asutustel ja ettevõtetel keeruline hinnata inimese poolt esitatava ekspertiisiotsuse tegelikku kehtivust.
"Meie eesmärk on see, et juba 1. septembriks oleks võimalik puudega isiku kaarti kasutada, kuna siis lähevad lapsed kooli, kaasa arvatud need, kellel seda kaarti vaja. Puudega isiku kaart muudab nende inimeste igapäevased toimingud kergemaks ja väärikamaks. Seni on pidanud inimesed oma puuet igakordselt tõestama kas pensionitunnistusega või A4 formaadis ekspertiisiotsusega, mis ei ole tänapäeva Eestis enam ajakohane. Pikemas perspektiivis on plaan see muuta ID kaardiga seotuks," ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Andmekaitse Inspektsioon on juhtinud tähelepanu ka asjaolule, et ekspertiisiotsuse esitamise kohustus ei ole kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise minimaalsuse ja turvalisuse printsiibiga.
Puudega isikutele kaardi väljastamist toetab igakülgselt ka Eesti Puuetega Inimeste Koda.
Eelnõu eesmärk, lisaks tehtavale täiendusele, on parandada ravimite rahalist kättesaadavust patsientidele ja vähendada eriarstide töökoormust, kinnitades krooniliste haigustega patsientide jälgimise perearstide tavapärase töö osaks.
Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]
17.05.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside