Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni istungist võtsid osa Poliitikauuringute Keskus Praxis analüütik Pirjo Turk, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Sirlis-Sõmer Kull ning hoolekande osakonna nõunik Kersti Puhm
Uuringu läbiviija Pirjo Turk andis ülevaate uuringu läbiviimise põhjustest, taustast ja tutvustas uuringu tulemusi ning soovitusi. Uuringu läbiviija sõnade kohaselt pidasid asenduskodu noored kõige olulisemaks, et neil oleks olemas eluase, kuid ligi 40 % vastanutest ei soovinud minna elama valda või linna, kust nad pärit on. Oluliseks eelduseks asenduskodust ellu astumisel peavad noored ise hariduse/eriala olemasolu. Uuringust selgus, et noorte iseseisvumisega kaasnevate tegevuste oskused ja ettevalmistus iseseisvaks eluks ei ole piisavad.

Istungil osalejad olid nõus, et asenduskodu noorte iseseisvumiseks valmisolek on komplitseeritum kui perekonnast pärit noortel ning nad vajavad tugiisiku abi, samas ei ole reguleeritud, kas ja milliseid tugiteenuseid ning järelhooldusteenuseid peaks asenduskodu noortele pakkuma. Seetõttu tuleb nii riigi, kohalike omavalitsuste kui ka asenduskodude tasandil panustada rohkem asenduskodust lahkuvate ja elluastuvate noorte iseseisvumise hõlbustamisse tugiteenuste ja järelhooldusteenuste näol.
Sotsiaalkomisjon jätkab asenduskodudest iseseisvalt ellu astuvate noorte teemaga tegelemisega ning planeerib korraldada veel sel aastal teemakohase avaliku istungi.
 

 

Tagasiside