Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetab seadusemuudatust, mille alusel hakkab terviseamet perearsti nimistuid korrastama. Nimistust arvatakse välja rahvastikuregistrisse kantud ravikindlustuseta inimesed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on välismaal ja kes ei kasuta Eestis perearstiteenust.
„Terviseamet saab õiguse arvestada perearsti nimistust välja inimesed, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Eestis, sotsiaalmaksu ei maksa ja seega pole neil ravikindlustuse kaitset. See ei puuduta inimesi, kes maksavad Eestis sotsiaalmaksu, aga elavad välismaal. Ka tudengid, kes õpivad ajutiselt välismaal, on ravikindlustatud ja ei kanta perearsti nimistust välja,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
Perearsti nimistutes oli 2013. aasta oktoobri seisuga 47 271 inimest, kes olid rahvastikuregistris oma elukohaks märkinud välisriigi ega kasutanud perearstiteenust. Sellest tulenevalt perearsti nimistud ei vasta reaalsele olukorrale. Kui nimistu piirsuurus on täis, ei võta perearst nimistusse inimesi juurde.
„Välismaal elavad inimesed hoiavad perearstide nimistuid suurena. Perearstid ei saa pearaha ravikindlustamata inimeste teenindamise eest. Seega nad on huvitatud nimistute korrastamisest,“ lisas Tsahkna.
Seaduse muudatus annab terviseametile võimaluse võrrelda ravikindlustuse andmekogu ja rahvastikuregistri andmeid. Terviseamet lähtub perearsti nimistust väljaarvamise otsuse tegemisel Eesti rahvastikuregistri elukoha andmetest.
Inimesed, kes ei ole Eesti rahvastikuregistris, ei ole ka Eestis ravikindlustatud. Kui näiteks elamisloa lõppemisel on inimene Eestis ravikindlustamata ning ei käi perearsti juures, on eelnõu kohaselt Terviseametil õigus ta perearsti nimistust välja arvata.
Lisaks Eesti kodanikele on rahvastikuregistris arvel Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Island, Liechtenstein ja Norra) ja Šveitsi kodanikud ning Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalased.
Terviseamet teavitab inimest nimistusse määramisest ja nimistust väljaarvamisest kirjalikult või elektrooniliselt seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
Inimesel, kelle terviseamet on oma otsusega perearsti nimistust välja arvanud, on õigus Eestisse naastes ennast uuesti avalduse alusel perearsti nimistusse registreerida. Perearst hakkab patsiendile teenust osutama, kui patsient on registreeritud perearsti nimistusse.
Sotsiaalkomisjon otsustas 20.01.2014 istungil saata tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 29.01.2014.
 

 

Tagasiside