Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE), mis koosneb viiest riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muudatusest. Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna märkis: „Eelnõuga soovitakse eelkõige leevendada nende perede olukorda, kes elavad sügavas vaesuses. Eelnõu parandab üle 70 000 lapse majanduslikku olukorda.“ Ta lisas, et lisaks vajaduspõhiste peretoetuste süsteemi rakendamisele nähakse ette ka universaaltoetuste tõus alates pere kolmandast lapsest.
Eelnõu kohaselt tõstetakse allpool suhtelist vaesuspiiri elavate lastega perede toetusi kahes etapis järgmiselt: alates 2015. aastast hakkab ühe lapsega pere saama lisaks juba praegu makstavatele peretoetustele toetust 19,18 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 9,59 eurot) ning kahe ja enama lapsega pere 38,36 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 19,18 eurot) pere kohta. Alates 2015. aastast tõstetakse kõigi kolme ja enama lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,54 eurolt 95,9 euroni (alates 2013. aasta 1. juulist 76,72 euroni kuus). Kolmikute ja suurema arvu mitmike sünni ühekordne sünnitoetus tõstetakse alates 2013. aasta 1. juulist 1000 euro peale lapse kohta ehk kolmikute ühekordne sünnitoetus on eelnõu kohaselt 3000 eurot, nelikutel 4000 eurot jne. 16-aastastele ja vanematele põhikooli lõpetajatele kehtestatakse erisäte, mille kohaselt makstakse peretoetusi edasi ka suvekuude – juuli, august – eest.
Eelnõu sisu tutvustanud sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu tõi esile olulise aspekti: „Neid lisanduvaid toetusi nagu vajaduspõhist lapsetoetust ja eelnõuga lisanduvat osa – kolmanda ja enama lapse toetust – ei lisata toimetulekutoetuste arvestamisel sissetulekute hulka.“
Tsahkna rõhutas, et tegu on olulise eelnõuga, mille eduka rakendamise nimel on vaja teha kindlasti novembrikuu algul komisjoni istung koos nii kohalike omavalitsuste kui ka sotsiaalkindlustusameti esindajatega. Komisjoni ettepanekul jõuab arutelu täiskogu päevakorda 13. novembril.

Riigikogu pressitalitus
Gunnar Paal, 631 6351
[email protected]
25.10.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside