Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas neljapäevasel istungil apteegikorraldust muutva eelnõu arutelul, et üldapteegi tegevusluba ei või olla ravimite hulgimüügi, tootmise ja tervishoiuteenuste osutamisega tegelevatel ettevõtetel ega nendega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtetel.
„Sotsiaalkomisjon otsustas konsensuslikult lahutada ravimite jae- ja hulgimüügi, et tagada suurem ravimite valik, hinnakonkurents ja ravimite parem kättesaadavus patsientidele. Eesmärk on muuta ravimite turg läbipaistvamaks ja vähendada suurte hulgimüüjate mõju apteekides töötavate proviisorite üle,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof.
Muudatusettepaneku järgi on ravimiametil õigus küsida konkurentsiametilt valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja tuvastamist. Valitsevat mõju omavatele ettevõtetele antakse nõuetele vastavusse viimiseks kolmeaastane üleminekuperiood.
Teisipäevasel istungil otsustas sotsiaalkomisjon üksmeelselt teha eelnõusse muudatusettepanekud, mis käsitlevad proviisori ja farmatseudi lugemist tervishoiutöötajateks, apteegibussi asutamist ja töökorraldust, apteekritele maal töötamiseks lähtetoetuse maksmist ning apteegi avamise lihtsustamist väikesaartel.
Komisjon otsustas ka toetada ettepanekuid, mis lubavad edaspidi haruapteeke asutada ainult väiksemates linnades ja maapiirkonnas, kus elab alla 4000 elaniku. Olemasolevad linnas asuvad haruapteegid peavad end viie aasta jooksul vastavusse viima üldapteegi nõuetega.
Samuti tegi sotsiaalkomisjon ettepaneku, mis annab üldapteekidele võimaluse korraldada patsiendi soovil ravimite kättetoimetamist.
Sotsiaalkomisjon otsustas, et linnades asuvad üldapteegid peavad olema avatud vähemalt 40 tundi nädalas. Lisaks tuleb apteegiomanikel tagada, et nende proviisorid ja farmatseudid saavad edaspidi erialast koolitust vähemalt 40 akadeemilist tundi kahe aasta jooksul.
Muudatusettepaneku kohaselt on üldapteegil võimalus lisaks ravimitele valmistada ka muid meditsiini- ja hügieeniotstarbelisi tooteid nagu ravimteed vms. Seni on apteekidel olnud õigus neid tooteid ainult müüa.
Komisjon otsustas eelnõust välja jätta omandipiirangut puudutavad sätted, mis lubasid vaid proviisoritel saada üldapteegi tegevusluba. Samuti jäi eelnõust välja asukohapiirang, mille järgi võib ühes hoones samaaegselt asuda ainult üks üld- või haruapteek.
Menetluse käigus kohtus sotsiaalkomisjon mitmel korral seisukohtade väljaselgitamiseks asjaomaste organisatsioonide, asutuste ja ettevõtete esindajatega.
Sotsiaalkomisjon otsustas saata ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) Riigikogu täiskogu istungile teiseks lugemiseks 14. mail. Kui teine lugemine lõpetatakse, siis toimub eelnõu kolmas lugemine 15. mail.
Fotod istungilt asjaomaste asutuste ja organisatsioonidega

Riigikogu pressiteenistus

Kati Varblane, 631 6353, 51 69152
[email protected]
08.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside