Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon leppis 25.08.2014 asjaomaste asutustega kokku töövõime hindamise põhimõtetes.
„1. jaanuarist 2016 hakkab kehtima uus töövõime hindamise kord ja rakendatakse nii-öelda ühe ukse süsteemi. See tähendab, et tööealised inimesed saavad esitada taotlused töövõime hindamiseks, puude määramiseks ning tööalaseks rehabilitatsiooniks ühes kohas – töötukassas. Ametnikud saavad info taotleja kohta infotehnoloogilise süsteemi kaudu. Inimesed erinevates ametkondades käima ei pea,“ selgitas sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof. Ta lisas, et taotlusi saab esitada ka elektrooniliselt.
Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul viib töötukassa juhtumikorraldaja inimese soovil läbi hindamisintervjuu töövõime hindamiseks. Selle käigus inimene kirjeldab oma suutlikkust eri tegevusteks või takistusi. Vestluse käigus täidab juhtumikorraldaja küsimustiku ja taotluse vormi. Inimene võib ka ise taotluse täita. Töövõimet hindav ekspertarst hindab, kas inimene on töövõimeline, osaliselt töövõimeline või töövõimetu. Ekspertarst annab hinnangu, võttes aluseks taotleja omahinnangut ja meditsiinilist infot inimese kohta. Üldiselt hindab ekspertarst inimest dokumentide põhjal. Kui inimese seisundi osas on vasturääkivusi või on vaja kaasata teisi spetsialiste, siis toimub hindamine arstivisiidi käigus.
Sotsiaalministeeriumil on kavas töövõime hindamise metoodikat testida vähemalt 100 juhtumiga, et välja veenduda metoodika töökindluses ja standardsuses. Selleks võetakse juhuslikkuse alusel ühendust töövõimetuspensionäridega ja hinnatakse nende töövõimet. Piloteerimine toimub alates novembrist Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.
„Töövõimereformiga tehakse ümber töövõimetuspensioni skeemi. Laste ja eakate puude määramine toimub edasi sotsiaalkindlustusametis,“ lisas Pikhof.
Sotsiaalkomisjoni istungil osalesid sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning sotsiaalministeeriumi, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti, puuetega inimeste koja ja töötervishoiuarstide esindajad.

Riigikogu pressiteenistus

Kati Varblane, 631 6353, 51 69152
[email protected]

 

 

 

Tagasiside