Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Teisipäeval, 15. aprillil 2014 kell 13.00 arutab Riigikogu sotsiaalkomisjon koos huvigruppidega kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu (623 SE).
„Eelnõu osas valitsevad erimeelsused tööturu osapoolte vahel. Meie eesmärk on lahendada konfliktikohad ja saavutada osapoolte vahel kokkulepe,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof. Ta lisas, et olemasolev regulatsioon vajab uuendamist, sest kehtivad seadused pärinevad 1993. aastast ja on ajale jalgu jäänud.
Eelnõu eesmärk on luua kaasaegne sotsiaalmajanduslikke olusid arvestav õiguslik raamistik kollektiivlepingu läbirääkimisteks ja kollektiivsete töötülide lahendamiseks.
Eelnõu ühendab kaks kehtivat kollektiivset tööõigust puudutavat seadust – kollektiivlepingu seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse – üheks õigusaktiks.
Istungile on kutsutud Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonist TALO, justiitsministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad.
Avalik istung toimub Toompea lossi ruumis L333 ilma veebiülekandeta.

 

 

 

Tagasiside