Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma tänasel istungil laste hoolekande korraldust ja tutvus riigikontrolli sellekohase kontrolliaruandega.
“Riigikontrolli audit näitas ära need suured puudujäägid, mis meie tänases laste hoolekandes on. Kuna kogu riiki hõlmava haldusreformi läbiviimine venib, siis on viimane aeg see ellu viia laste hoolekandes ja hea meel on tõdeda, et sotsiaalministeerium on seda sisuliselt ette valmistamas,” ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

“Uue lastekaitseseaduse kirjutamine käib ja loodame seda näha juba sellel aastal Riigikogus. Samuti on plaan moodustada riiklikud kompetentsiasutused, mis oleks mobiilseks toeks omavalitsustele laste hoolekande korraldamisel. Sisuliselt on tegu laste hoolekande teenuste reformiga, mis peaks tagama nii ennetustöö kui sekkumised koostöös omavalitsustega,” lisas Tsahkna.

Tänasel istungil osalejad tunnistasid auditis tõstatatud probleemide olemasolu. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Tikerpuu osutas, et ministeeriumis on valmimas uus lastekaitse seadus, millega on kavas lastekaitse korraldust põhjalikult reformida ja luua regionaalsed sotsiaalkindlustuse osakonnad, mille alluvuses tegutsevad ka lastekaitse osakonnad. Samaaegselt on valmimas ka alaealiste mõjutusvahendite seadus, mille eesmärk on reguleerida laste sotsiaalse rehabilitatsiooniga seonduvat temaatikat.
Riigikontroll leiab oma auditis, et kõige kriitilisemad küsimused, mis vajavad riigi osavõtul lahendamist, on lastekaitsetöötajate arv, ennetustöö metoodika ning omavalitsuste sotsiaalteenuste kvaliteedinõuded.
Auditis märgitakse, et eraldi lastekaitsetöötaja on vaid 38% omavalitsustel ning orienteeruvalt 60% lastest elab kohalikes omavalitsustes, kus lastekaitsetöötajat ei ole või ei ole neid piisavalt. Samuti leiab audit, et lastekaitses tegeletakse eelkõige tagajärgedega ja vähem ennetustööga, milles kohta puuduvad ühtsed arusaamad ja põhimõtted. Ka ei ole tagatud sotsiaalteenuste kvaliteet ja puuduvad kvaliteedistandardid.
Riigikontrolli kontrolliaruande “Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades” tutvustasid riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ja auditijuht Tambet Drell. Istungil osalesid sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu ning omavalitsuste esindajad.
Sama teemat arutab oma tänasel istungil ka riigieelarve kontrolli erikomisjon.
Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]
18.02.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside