Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

85 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (128 SE). Seaduse eesmärk on luua kuni 15 tuhande euro suurust lähtetoestust võimaldav toetuste süsteem alustavatele arstidele, et motiveerida neid asuma tööle maapiirkondadesse. Toetus on ette nähtud arstidele, kes alustavad tööd residentuuri lõpetamise järgselt kohalikes ja üldhaiglates ning perearstipraksistes, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu tõmbekeskuseid ja nendega piirnevaid alasid. Ühtlasi muudab käesolev seadus tööturuteenuste ja -toetuste seadust selliselt, et tööotsimisel abi saamise võimalused oleksid tööd leida soovivatele isikutele paremini tagatud. Seadusmuudatustega ühtlustatakse tööotsijate abistamise reeglistikku eelkõige soodustuste arvestuspõhimõtete ning määrade osas. Seaduse § 1 jõustub 2012. aasta 1. juunil ning §-d 2 ja 3 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

 

Margit Liivoja, 631 6353
[email protected]
06.12.2011
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside