Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni initsiatiivil toimus 13.06.2013 koostöös Arengufondiga majandus-, sotsiaal- ja kultuurikomisjoni avalik ühisistung teemal „Nutikas spetsialiseerumine – kas tõeline riiklik strateegia või lihtsalt veel üks paber?“ Istungist võtsid osa ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.
Majanduskomisjoni esimehe Kaja Kallase sõnul on nutika spetsialiseerumise peamiseks eesmärgiks selgitada välja ettevõtlusvaldkonnad, millel on suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning võimalus investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse konkurentsieelis saavutada. „Oluline on tugevdada oma tugevusi, mitte keskenduda nõrkustele. Ja tugevus peitub sisus,“ ütles Kallas.
Nutika spetsialiseerumise ettepanekuga on tulnud välja ka Euroopa Komisjon, rõhutades, et nutikas spetsialiseerumine ei tohi olla ühekordne analüüs, vaid peab olema pidev protsess, mille puhul on olemas võimekus ka paindlikult reageerida muutustele majanduskeskkonnas.
Eesti Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro ja arenguseire divisjoni esindaja Kristjan Lepik esinesid ettekandega, mis käsitles nii innovatsiooniotsinguid kogu Euroopas, teadus- ja arendustegevuse tähtsust, nutika spetsialiseerumise kitsaskohti ja tegevusi, juhtimisstruktuuri, aga ka riigi tuge.
Istungil toimus sisukas ja elav arutelu, kus nutika spetsialiseerumisega seoses arutleti nii teaduse ja ettevõtluse koostöö soodustamise kui meditsiini arengu üle. Samuti tõstatus soolise võrdõiguslikkuse aspekt, aga ka haridusliku potentsiaali küsimus. Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasi arvates peab nutika spetsialiseerumise ideed toetama kogu haridussüsteem ning selle lätted peavad asuma juba üldhariduskoolis. Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna sõnas, et tervishoiukulude pidev kasv avaldab survet personaalse meditsiini ja e-tervishoiu arendamiseks, milles meil on olemas ka unikaalne teaduslik potentsiaal.
Kaja Kallase arvates on Arengufondi poolt välja töötaval nutika spetsialiseerumise analüüsil suur potentsiaal olla toimiv riiklik strateegia, mitte lihtsalt järjekordne dokument.

Riigikogu pressitalitus

Margit Liivoja, 631 6353
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside